57057 basamaklı devasa sayı çok basit 4 temel veriye dayanır. Ayetin; Kuran’ın tümündeki sırasıayetin geçtiği sure numarasıayetin suredeki sırası; ve ayette geçen toplam kelime sayısı.

Bu temel 4 veri ardışık olarak her bir ayet için yan yana yazıldığında 57057 basamaklı bir sayı oluşur. 57-0-57 sayısının hem 19’un katı olması, hem de ilk bakışta görülebileceği gibi 57+57=114 ile Kuran’ın bütününü işaret etmesi çok önemlidir. 

Bu devasa sayının basamak sayısı olan 57057 sayısı üst katmanda Kuran ayetlerinin toplam sayısını, her bir suredeki ayet sayısını korumaktadır. Tek bir söz ayetmiş gibi eklenemediği gibi tek bir gerçek ayet çıkarılamamaktadır. 

Sayının kendisinin 19’un katı olmadığı görüyoruz. Bu da bize sayının kendisinin hata bulma ve hata düzeltme işlevinin olacağını göstermektedir. Ayetteki kelime sayısının basamak sayısını bozmadan kelime ekleme veya çıkarma gibi hataları Yüce Allah’ın izni ile deşifre edecektir. Çalışmalar devam edecektir.  

Önemli Not: Devasa sayının hesaplanması uzun bir süre alabilmektedir. Lütfen dikkate alınız.  

Konu hakkında çok detaylı bilgi aşağıdaki linkten öğrenilebilir. 

Kuran’ı ayetteki kelime sayısı düzeyinde koruyan 57057 (57+57=114=Kuran’ın bütünü) basamaklı devasa sayı.