Adı AyQamer’ olan 54. surenin ilk ayetinin (54:1) Ay’a ayak basıldığı 1969 yılını işaret ettiğini görmüştük. 54:1 ayetinden Kuran’ın sonuna kadar 1389 ayet mevcuttur. 1389 sayısı Hicri yıl olarak alındığında Miladi takvime göre 1969 yılını veriyordu. Ayrıca ayetin künyesi olan 54:1’in de KartalEagle’ isimli Ay aracının Ay’dan ayrıldığı 1. saat; 54. dakika ve 1. saniyeyi işaret ettiğini görmüştük. Gerçekten büyük bir işaretti. Yüce Allah’ın izni ile şimdi muhteşem bir delil daha göreceğiz.

Ay kelimesi bu surede bir kez geçer. Ay haricinde bu surede bir de Dünya gezegeni olan ‘ard’ kelimesi geçmektedir ki bu kelime de tek sefer geçer; 54:12 ayetinde. 

54:1 ayetinde geçen Ay kelimesi ile 54:12 ayetinde geçen Dünya gezegeni 'ard' kelimesi arasında 11 ayet mevcut olup, bu ayetlerde toplam 69 kelime vardır. Bu kelimelerde de toplam 306 harf vardır (AyQamer’ ve Dünya gezegeni 'ard' kelimeleri dahil değildir). 

ay kelimesi dunya gezegeni kelimesi buyuk kuran mucizesi

 

Ay kelimesi ‘قمر’ 'QMR' olarak yazılır ve 3 Arapça harften oluşur. Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' kelimesi arasında toplam 306 harf olduğuna göre, Ay ile Dünya gezegeni 'ard' arasına toplam 102 adet Ay kelimesi yan yana dizilebilir (306/3=102). Diğer bir deyişle; Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' kelimesi arasına tam olarak 102 Ay yan yana sığar. 

Acaba Yüce Allah harfler ile verdiği bu işareti gerçek hayatta işaret etmiş olabilir mi? Kısacası soru şudur; gerçek olarak Dünya gezegeni ile Ay arasında kaç Ay yan yana sığdırılabilir?

Ay Dünya’nın etrafında tam bir daire şeklinde dönmez. Yörüngenin bir tarafında Dünya’ya yaklaşırken diğer tarafında Dünya’dan daha uzak bir mesafede hareket eder. Dünya’ya en yakın olduğu yörüngeye yerberi, ‘perije’, ‘perigee’; Dünya’ya en uzak olduğu yörüngeye ise yeröte, ‘apoje’ ‘apogee’ denir.

Ay Dunya yerberi doneminde 102 Ay yan yana sigar

Surede Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' kelimesi ilişkisi işaret edildiği için Ay’ın Dünya’ya olan en yakın mesafesi üzerinden analiz yapacağız. Yani en yakın ilişki halinde oldukları; birbirlerine en yakın oldukları mesafe dikkate alınacaktır.

Ay Dünya’ya en yakın olduğu dönemlerde bile sabit bir şekilde Dünya’ya yaklaşmaz. Yani yerberiperije’ dönemleri de sabit değildir. Aşağıdaki linkten yıl seçip Ay’ın perije dönemlerinde Dünya’ya en yakın olduğu zamanlar görüntülenebilir.

Lunar Perigee and Apogee Calculator

Yüce Allah Ay ve Güneş’in bir hesap ile olduğunu bize Rahman suresi 5. ayette bildirmişti. Gerçekten de Ay’ın yapacağı hareketler tahmin edilebilmektedir. Örneğin; Ay 2500 yılı 12 Temmuzda, 15:22’de Dünya’ya 356973 km uzaklığa kadar yaklaşacaktır. Örnek olması için Ay’ın yarıldığı tarih olan 1969-75 yılları arası ve 2022; 2023 yıllarında Ay’ın Dünya’ya en yakın olacağı mesafeler verilmiştir.

Ay’ın Dünya gezegenine en çok yaklaştığı zamanlar;

Yıl

Gün Ay, Saat:Dakika

Uzaklık (km)

Bu mesafeye kaç Ay yan yana sığar

1969

29 Haziran, 23:35

356961

102

1970

17  Ağustos, 6:41

357061

102

1971

4 Ekim, 14:52

356711

102

1972

21 Kasım, 0:03

356524

102

1973

1 Haziran, 14:10

357577

102

1974

8 Ocak, 11:21

356545

102

1975

25 Şubat, 21:58

356519

102

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2022

13 Temmuz, 9:09

357263

102

2023

21 Ocak, 20:59

356569

102

2500

12 Temmuz, 15:22

356973

102

 

Örnek olması için ilk analizimizi 1969 yılı için yapalım;

1969 yılı içinde gerçekleşen yerberi 'perijeler' içinde Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yerberi 'perije' 29 Haziran, saat 23:35'de gerçekleşmiştir. Bu anda Ay Dünya’ya 356961 km kadar yakındır. Daha fazla yakınlaşmamıştır. 

Hesabımızı yapalım;

Ay’ı yan yana dizeceğimiz için Ay’ın ekvatoriyal çapı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Ay’ın ekvatoryal çapı 3.474,8 km’dir. Basit bir matematik ile (356.961 km / 3.474,8 km) 102.7 sayısı elde edilir1969 yılında Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu yerberi ‘perije’ pozisyonunda Dünya gezegeni 'ard' ile Ay 'Qamer' arasına toplam 102 Ay yan yana sığdırılabilmektedir.

ay dunya arasina 102 ay sigar

Niye tam 102 çıkması beklenmez?

Çıkması beklenmez; oranın değişken ve kesirli olması gereklidir. Çünkü Ay’ın yerberiperije’ döneminde Dünya’ya olan uzaklığı herbir perije döneminde (Dünya'ya yaklaştığı dönemlerde) farklı olacaktır. Perije dönemlerinin kendi arasında da farklılık vardır. Analizlerde Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu perije dönemi dikkate alınmalıdır. Herbir yıl için de en yakın yerberi 'perije' dönemi değişir.   

Neden 102 yerine 103 almadık? 103'e yuvarlamak matematiğin kuralı değil mi?

Bu noktada matematiğin yuvarlama kuralı söz konusu değildir. Bu mesafeye kaç Ay sığdırılabilir onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ay'ı kesirli olarak bölemeyeceğimize göre sayıyı aşağıya yuvarlamak gereklidir. 102.7 bize ancak 102 Ay'ın sığdırılabileceğini gösterir. 103 Ay sığamaz. 

Yine örnek olması için 1970 yılını hesaplayalım;

1970 yılı içinde gerçekleşen bu en yakın yaklaşmada (17  Ağustos, 6:41) Ay Dünya’ya 357061 km kadar yakına gelebildi. 1970 yılı için en yakın olduğu mesafedir.

Hesabımızı yapalım;

357061 km / 3.474,8 km=102.8 elde edilir. 1970 yılında Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu yerberi ‘perije’ pozisyonunda Dünya ile Ay arasına toplam yine 102 Ay yan yana sığdırılabilmektedir.

2022 yılı için hesaplayalım;

357263 km / 3.474,8 km=102.8 elde edilir. 2022 yılında Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu yerberi ‘perije’ pozisyonunda Dünya ile Ay arasına toplam yine 102 Ay yan yana sığdırılabilmektedir.

2500 yılı için hesaplayalım;

356973 km / 3.474,8 km=102.7 elde edilir. 2500 yılında Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu yerberi ‘perije’ pozisyonunda Dünya ile Ay arasına toplam yine 102 Ay yan yana sığdırılabilmektedir.

Görüldüğü üzere Dünya ile Ay arasındaki mesajenin en az olduğu yerberiperije’ pozisyonunda Ay ile Dünya arasında asla 103 Ay yan yana sığdırılamamaktadır. En fazla 102 Ay yan yana sığdırılabilmektedir.

Adı Ay 'Qamer' olan suredeki bu müthiş işarete bir dikkat edin lütfen; Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' kelimesi arasına tam olarak 102 adet Ay kelimesi yan yana sığdırılabilmektedir. En yakın oldukları anda Ay ile Dünya arasında tam olarak 102 Ay yan yana sığdırılabilir. Bu hesabın olasılık hesabı ile ilgisi yoktur. Ay'ı ve Dünya gezegenini yaratan; onları emri altına alan; onları boyunduruk altına alan Yüce Allah'tan gelen direkt bir işarettir.

Mucizeler devam ediyor;

Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' kelimesi arasında tam olarak 11 ayet mevcuttur. Ay kelimesi 1. ayetin son kelimesi olduğu için 54:1 sayıma dahil edilemez; ancak Yüce Allah 11 sayısını işaret etmek için Dünya gezegeni 'ard' kelimesini 12. ayetin 2. kelimesi yapmış gözüküyor. Dünya gezegeni 'ard' kelimesi 12. ayetin 1. kelimesi olsaydı 12. ayet sayıma girmeyecekti; aynen 54:1 ayeti gibi. Ancak Dünya gezegeni 'ard' kelimesi 2. kelimedir. Bu nedenle 54:12 ayeti mecburen sayıma dahil edilir. Böylece net olarak görülür ki Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' arasında 11 adet ayet mevcuttur.

84:18 ayetinde ‘Ve toplandığı zaman Ay'a’

84:19 ayetinde ise ‘Mutlak binersiniz siz bir tabakadan bir tabakaya.’ buyurulmuştur.

Yüce Allah açık ve net olarak Ay’a bir bineğe, yani uzay aracına binilerek Ay’a gidileceğini buyurmuştur. Ay’ın yarıldığının işaret edildiği 54:1 ayetinde geçen Ay kelimesi ile Dünya gezegeni 'ard' arasında 11 sayısının 11 ayet ile işaret edilmesi çok çok ilginçtir. Herkesin malumudur ki bu bineğin adı Apollo 11’dir. Gerçekten inanılmaz.

55:5 Ve Güneş; ve Ay; bir hesap iledir.

69 sayısı 1969'u işaret edebilir mi?

54:1 ayetinde geçen Ay kelimesi ile 12. ayette geçen Dünya gezegeni 'ard' arasında tam olarak 69 kelime var. Bu da çok ilginç. 68 değil; 70 değil. Bunun cevabı 19 mucizesinin tecelli etmesinde olabilir. 

Yüce Allah 74:32 ayetinde "Hayır! Ant olsun Ay’a." buyurmuştur. Bu ayettin bir öncesi ayette yani 74:31 ayetinde hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde 19 sayısına verilen görevler ve yetkilendirme işaret edilmişitir. 74:32 ayetinde neden Ay'a bir dikkat çekilmiştir. Yüce Allah neden Ay'a bakın; Ay'a dikkat edin buyurmuştur? Çünkü Ay 1969 yılında yarıldı. Aynı yıl başka büyük bir olay daha gerçekleşti. O da Kuran'ın 1969 yılında Reşad Halife isimli bir Kimyager tarafından bilgisayara aktarılmasıydı. Bilgisayara aktarma sonrasında 19 mucizesi 1974 yılında tecelli etmiş oldu. Kısaca; Dünya ile Ay kelimeleri arasındaki 69 kelime; 19 sayısı ile ilgilidir. Bu ilişki de bize 1969 yılının özellikle işaret edildiğini gösterir.  

Yüce Allah muhteşem bir sistem tasarlamış ve kurmuştur. Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu pozisyonda Ay ile Dünya arasına her zaman, istisnasız olarak 102 Ay yan yana sığar. 103 Ay asla sığmaz. Tam da 11 ayetteki 69 kelimedeki 306 harf arasına tam olarak 102Qamer’ ‘Ay’ ‘قمر kelimesinin sığdığı gibi.

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.