Demir (Hadid) suresinde birçok mucizeyi görmüştük. Demir kelimesinin surenin 26. ayetinde geçiyor olması ve bu kelimeye kadar 26 Allah kelimesinin geçişi demirin atom numarası olan 26’yı işaret etmekteydi. Ama yeni mucizeler de gün ışığına yeni yeni çıkmaktadır.

Demir’in periyodik tablodaki simgesi Fe’dir yani F ve E harfleridir. Arapça’da F harfi (ف) ile ve E harfi (ا) ile gösterilir. Demirin simgesi olan Fe ise F ve E harflerinin birleşimi olarak (فا) olarak gösterilir. Hadid suresi incelendiğinde Fe (فا) harfleri ile başlayan tek bir ayet olduğu ve bu ayetin besmele dâhil olarak 16. ayet olduğu görülür.

57.sure olan Hadid (Demir) suresi 58. sure ile birlikte 114 sure içeren Kuran’ı 2 eşit parçaya böler. Yani Kuran’ın en ortasındaki 2 sureden birisidir. Nasıl ki 57. sure olan Hadid suresi Kuran’ın tam ortasında yer almaktadır, bu surenin tam ortasındaki ayetlerden biri olan 16. ayet de Fe (فا) ile başlamaktadır. Yani Yüce Allah Kuran’ın ortasına demir suresini yerleştirdiği gibi bu surenin ortasına da bu surede Fe (فا) ile başlayan tek ayeti koyarak dikkatlerimizi bu delile çekmiştir.

hadid fe demirin simgesi kuran mucize

Demirin simgesi olan, tüm dünya tarafından kabul edilen ve bilinen Fe’nin (فا) Kuran’ın indiği dönemde bilinmesi tabiki mümkün değildi.

Aşağıda Hadid (Demir) suresinin ortasındaki, bu suredeki Fe (فا) ile başlayan tek ayetin yeri gösterilmiştir.

Kuran demir hadid mucizesi fe demirin simgesi

En doğrusunu Allah bilir…