Aranan Kelimedeki Harflerin Kelimedeki Geçiş Sırası ile Hangi Ayetlerde Bir Araya Geldiği AnaliziNot: Bu program bir kelime arama programı değildir. Girilen kelimedeki harflerin kelimedeki sırasına uygun olarak ayetlerde bir araya gelip gelmediğini tespit eder. Bu harfler arasına başka harfler girebilir.
 


Kuran Uthmani Mushafı

https://kuranmucizeler.com