Kuran'da kelime arama, sayma ve analiz. Harekeleri dikkate alarak arama yapar.

Harekeleri dikkate alır!

Kelimenin/kelimelerin tıpatıp aynısını arar. Cümle aramaz. Çoklu kelime aramalarında kelimeleri alt alta (satır-satır) yazınız. Arama sonucunda Kuran Sırası, Sure No, Sure Ayet No ve geçiş sayısını içeren tablonun oluşabilmesi için kelime araması yapacağınız Kuran mushafında ayetlerin (Kuran Sırası|Sure No|Ayet No|Ayet) şeklinde olması gereklidir.


Kuran Uthmani Mushafı

https://kuranmucizeler.com