MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN MİRASÇILARI ARASINDAKİ KELALE (E) DURUMU

Bilindiği üzere Nisa suresi  11. 12. Ayetlerde  Miras bırakan erkeğin çocuğu olmadığı durumda normal mirasçı payları;

 

MİRAS

=

Karısı

Babası

Annesi

Bir veya birden fazla Kardeş

1/1

=

¼

5/12

1/6

1/6

24/24

 

6/24

10/24

4/24

4/24

 

Şeklindedir.

Miras bırakan erkeğin mirasçıları her zaman yukarıda gösterildiği şekilde karısı, babası, annesi ve kardeşleri şeklinde olması imkansız bir durumdur.  

Ayette bildirilen miras payları esas alındığında; çocuğu olmayıp miras bırakanın karısı, annesi, babası ve kardeş şeklindeki mirasçılardan birinin veya bir kaçının olmaması durumları dikkate alındığında;

a-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                  +   Miras Bırakanın BABASI   +     Miras Bırakanın ANNESİ  +    Karısı Yok

 

b-      Miras    “   birden fazla KARDEŞİ             +   Miras Bırakanın BABASI   +     Miras Bırakanın ANNESİ   +    Karısı Yok

 

c-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                   +  Miras Bırakanın BABASI    +                Annesi Yok                    +     KARISI

 

d-      Miras   “   birden fazla KARDEŞİ              +   Miras Bırakanın BABASI   +                Annesi Yok              +     KARISI

 

e-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                    +             Babası Yok               +     Miras Bırakanın ANNESİ   +       KARISI 

 

f-       Miras      “  birden fazla KARDEŞİ             +             Babası Yok              +    Miras Bırakanın ANNESİ    +      KARISI

 

g-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                     +            Babası Yok               +     Miras Bırakanın ANNESİ   +    Karısı Yok  

 

h-      Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ    +                 Babası Yok                +     Miras Bırakanın ANNESİ  +    Karısı Yok

   

i-        Miras bırakanın bir KARDEŞİ                     +  Miras Bırakanın BABASI   +                Annesi Yok              +    Karısı Yok 

 

j-        Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +  Miras Bırakanın BABASI   +                     Annesi Yok         +    Karısı Yok

  

k-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                     +                   Babası Yok               +                Annesi Yok              +       KARISI

         

l-        Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +                 Babası Yok                +               Annesi Yok              +       KARISI

Şeklinde mirasçı kombinasyonları oluşmakta ve bu mirasçı kombinasyonu Nisa 12. Ayetteki Kelale ile düzenlenmiştir.

 

 

m-    Miras bırakanın bir erkek KARDEŞİ          +                  Babası Yok                +               Annesi Yok         +    Karısı Yok  

 

n-      Miras bırakanın bir Kız KARDEŞİ               +                     Babası Yok                +               Annesi Yok             +    Karısı Yok

 

o-      Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +                    Babası Yok                +               Annesi Yok         +       Karısı Yok   

 

Şeklinde mirasçı kombinasyonları oluşmaktadır.

 

Yukarıdaki şekilde bazı mirasçıların olmaması durumunda mirasın nasıl dağıtılacağı Nisa 12. Ayetteki Kelale ile düzenlenmiştir.

 

Kardeşlerden başka mirasçı olmaması şeklindeki kelale durumu ise

p-      Miras bırakanın bir erkek KARDEŞİ          +     Annesi Yok    +     Babası Yok      +       Karısı Yok   

q-      Miras bırakanın bir Kız KARDEŞİ               +     Annesi Yok    +     Babası Yok      +       Karısı Yok   

r-       Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +     Annesi Yok    +     Babası Yok      +       Karısı Yok   

Şeklindedir.

 

Yukarıda kardeşlerden başka mirasçıların olmaması durumunda mirasın nasıl dağıtılacağı ise Nisa 176. Ayetteki Kelale ile düzenlenmiştir.

 

Nisa Suresi 12. Ayetteki keleale hükmü incelendiğinde; ayette eğer oldu bir adam kelaleten miras bırakır veya kadın denilmiştir. Ayetin devamında miras bırakan erkeğin bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşinin herbiri için 1/6’lık  miras payı bildirilmiştir. Bu bildirimin devamında kardeşler bunlardan fazla ise ortaklar 1/3’e denmiştir. 

Aynı ayette ; kelaleten miras bırakan kadının adı bildirilmiş ise de; kelaleten durumunda kadının kardeşlerine bırakacağı miras payları bildirilmemiş, miras bırakan erkeğin kardeşlerine bıraktığı miras payları bildirilmiştir.

Eğer ayette bu ayrım yapılmasaydı da  “miras bırakan kadının ve erkeğin kardeşleri” şeklinde miras payları bildirilmiş olsaydı, o zaman kelaleten miras hesaplaması imkansız hale gelmektedir. Nisa 12. Ayette bildirilen kelale hükümlerinden Miras bırakan kadının da kardeşlerine kelaleten mirası bıraktığını ancak ne kadar miras bıraktığının ayet hükmünde bildirilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda ayette miras bıraklan kadının kardeşlerinin ne kadar miras bıraktığı hesaplama yöntemi ile tespit edilebilmektedir.

Burada bir konu daha var. Çocuk olmadığı durumda miras bırakan erkeğin normal miras paylaşımında bir erkek veya bir kız kardeş Nisa Suresi 11. Ayette bildirilen hüküm kapsamında zaten 1/6’lık miras payını almaktadır.

Nisa 12. Ayetteki kelale durumunda; yine miras bırakan erkeğin bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi mirasın 1/6’lık payını almaktadır. Bir kardeşin normal de alabileceği 1/6’lık miras payının kelale durumunda da 1/6’lık şeklinde miras payı verilmiş olmasından kardeşin kelale durumundaki miras payı normal miras payına göre ektra bir artış olmayacağı, diğer bir tabir ile kelale durumunda bir kardeşin alacağı miras payının sabitlendiği anlamına gelmektedir. Halbuki kardeşler birden fazla olduğunda normalde 1/6’lık miras payı alır iken kelale durumunda birden fazla kardeşlerin miras payı 1/3 yapılarak birden fazla kardeşlerin miras payları yükseltilmiştir.

Yukarıdaki kombinasyona göre;

g-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                     +       Miras Bırakanın ANNESİ,   şeklindeki kelale durumunda;

Nisa suresi 12. Ayetegöre  Miras bırakanın bir KARDEŞİ 1/6 alır ise; miras bırakanın ANNESİ 5/6 alır.

h-      Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +       Miras Bırakanın ANNESİ,  şeklindeki kelale durumunda;

Nisa suresi 12. Ayetegöre  Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ 1/3 alır ise; miras bırakanın ANNESİ 2/3 alır.

g-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ                     +       Miras Bırakanın BABASI,  şeklindeki kelale durumunda;

Nisa suresi 12. Ayete göre  Miras bırakanın bir KARDEŞİ 1/6 alır ise; miras bırakanın BABASI 5/6 alır.

h-      Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +       Miras Bırakanın BABASI,  şeklindeki kelale durumunda;     

Nisa suresi 12. Ayetegöre  Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ 1/3 alır ise; miras bırakanın BABASI 2/3 alır.

i-        Miras bırakanın bir KARDEŞİ                     +       Miras Bırakanın KARISI,  şeklindeki kelale durumunda;       

Nisa suresi 12. Ayetegöre  Miras bırakanın bir KARDEŞİ 1/6 alır ise; miras bırakanın KARISI 5/6 alır.

j-        Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +       Miras Bırakanın KARISI,  şeklindeki kelale durumunda;       

Nisa suresi 12. Ayetegöre  Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ 1/3 alır ise; miras bırakanın KARISI 2/3 alır.

Şeklindedir.

Aşağıdaki;

s-       Miras bırakanın bir KARDEŞİ         +  Miras Bırakanın ANNESİ      +     Miras Bırakanın BABASI   +     Karısı Yok

t-       Miras    “   birden fazla KARDEŞİ  +  Miras Bırakanın ANNESİ      +     Miras Bırakanın BABASI     +    Karısı Yok

u-      Miras bırakanın bir KARDEŞİ         +  Miras Bırakanın BABASI       +        Annesi Yok     +     Miras Bırakanın KARISI

v-      Miras   “   birden fazla KARDEŞİ  +   Miras Bırakanın BABASI       +         Annesi Yok     +     Miras Bırakanın KARISI

w-    Miras bırakanın bir KARDEŞİ          +       Babası Yok     +     Miras Bırakanın ANNESİ  +       Miras Bırakanın KARISI 

x-      Miras      “  birden fazla KARDEŞİ  +        Babası Yok     +     Miras Bırakanın ANNESİ  +      Miras Bırakanın KARISI

 

Şeklindeki kelale durumunda mirasçıların almaları gereken paylara ilişkin hesaplamalar ve buna ilişkin açıklamalar aşağıda düzenlenmiş olan tablolarda gösterilmiştir.  

Sonuç olarak;

Çocuğu olmayıp miras bırakan erkeğin bir kardeşi normalde 1/6’lık miras alır iken kelale durumda bir kardeşin payını yükseltmemiş 1/6’da sabit tutmuştur.

Ancak Kardeş birden fazla olduğunda miras bırakan erkeğin kardeşleri normal miras dağıtımında 1/6’lık miras payı alır iken 12. Ayetteki kelale (anne, baba ve eş şeklindeki mirasçılardan birinin veya ikisinin olmaması) durumunda; kardeşlerin 1/6’lık payın yerine 1/3’lük bir miras payı getirilmiştir. Kısaca Nisa Suresi 11. Ayette kardeşler için 1/6’lık miras payı 12. Ayette 1/3’lük miras payı yapılmıştır.

Yukarıda bazı mirasçıların olmaması durumunda nasıl miras dağılımı gösterilmiş ancak

y-      Miras bırakanın bir erkek KARDEŞİ          +     Annesi Yok    +     Babası Yok      +       Karısı Yok   

z-       Miras bırakanın bir Kız KARDEŞİ               +     Annesi Yok    +     Babası Yok      +       Karısı Yok   

aa-   Miras bırakanın birden fazla KARDEŞİ     +     Annesi Yok    +     Babası Yok      +       Karısı Yok   

 

Şeklinde diğer mirasçıların olmaması ve yalnız kardeşlerden oluşan mirasçı sınıfı olması durumunda miras dağıtımı nasıl olmalıdır? Bu durum ile ilgili 176. Ayette düzenlenen kelale ile açıklanmıştır.

 

176. Ayetteki kelale (anne, baba ve eş şeklindeki mirasçılardan hiç birinin olmaması) durumunda ise; miras bırakanın mirasçısı yalnızca bir kız kardeş ise bu durumda Nisa 11. Ayette bildirilen 1/6’lık miras payı Nisa 176. Ayet ile 1/2’lik miras payına yükseltilmiş, bir erkek kardeş ise 1/1 yapılmış, iki kız kardeş ise 2/3 miras payı yapılmıştır.

Biz buradan yalnız kardeşler sınıfı mirasçı olduğunda nasıl hareket edildiğini değil, yalnızca baba, yalnızca anne ve yalnızca, koca veya karının mirasçı olması durumunda nasıl hesaplama yapılması gerektiği de mantıksal olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin mirasçı payı düşük olan bir erkek kardeş tek başına mirasçı olduğunda mirasın %100’nü alıyor ise mirasçının babasıda tek başına mirasçı olduğunda %100’nü alması bir mantıksal çıkarımdır, aynı şekilde bir erkek kardeş tek başına mirasçı olduğunda mirasın %100’nü alıyor ise mirasçının eşi de tekbaşına mirasçı olduğunda mirasın %100 alması gerektiği de bir mantıksal çıkarımdır.  

Örnek-1: Çocuğu olmayıp Miras bırakan erkeğin mirasçısı olarak yalnız bir karısı olduğunda miras paylaşımı nasıl olmamlıdır?

Nisa suresi 176. Ayette yanlızca bir kardeş veya kardeşler açıklanmış ise de 12. Ayetteki kelale durumunda bir erkek kardeş mirasın 1/6’sını alır iken mirasçının annesi, babası ve karısından oluşan diğer mirasçılarının 5/6’lık mirası almaları karşısında Nisa suresi 176. Ayete göre bir erkek kardeş tek başına oldugu kelale durumunda mirasın tamamını alır ise diğer mirasçılar da tek başına mirasçı olduklarında tamamını alması gerektiği sonucuna varılması mantıksal çıkarımın bir sonucu olarak görülmüştür.

 

 

1

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 1’de hesaplaması var

 

 

 

 

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

2

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 2’de hesaplaması var

 

 

 

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

Durumu

11. Ayete göre bir kardeş 1/6'lık Normal Miras payını alır, Kardeş birden fazla ise yine 1/6’lık miras payı alır

 

3

 

Karısı

 

Babası

 

Annesi

 

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 3’de hesaplaması var

 

 

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

Durumu

 

Bu tabloda “Kelalle”, olduğundan bir kardeş 12. Ayetteki “kelale” hükmü gereği 1/6’lık Miras payını alır.

4

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 4’de hesaplaması var

 

 

 

Yok

 

Birden

Çok Kardeş

 

12. Ayete göre Kelale nedeniyle tüm kardeş 1/3’lük Miras payı alır

5

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 5’de hesaplaması var

 

 

Yok

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

 

 

6

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 6’da hesaplaması var

 

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

Durumu

 

Bu tabloda “Kelalle”, olduğundan bir kardeş 12. Ayetteki “kelale” hükmü gereği 1/6’lık Miras payını alır.

 

 

7

Karısı

Babası

 

 

Annesi

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 7’de hesaplaması var

 

 

Yok

 

 

Birden

Çok Kardeş

 

12. Ayete göre Kelale nedeniyle tüm kardeş 1/3 alır

8

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 8’de hesaplaması var

 

Yok

 

 

 

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

 

 

9

 

 

Karısı

 

 

Babası

 

 

Annesi

 

 

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 9’da hesaplaması var

 

Yok

 

 

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Bu tabloda “Kelalle”, olduğundan bir kardeş 12. Ayetteki “kelale” hükmü gereği 1/6’lık Miras payını alır.

10

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 10’da hesaplaması var

 

Yok

 

 

 

 

Birden

Çok Kardeş

 

12. Ayete göre Kelale nedeniyle tüm kardeş 1/3 alır

 

 

11

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 11’de hesaplaması var

 

Yok

 

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Bu tabloda “Kelalle”, olduğundan bir kardeş 12. Ayetteki “kelale” hükmü gereği 1/6’lık Miras payını alır.

12

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 12’de hesaplaması var

 

Yok

 

 

Yok

 

 

Birden

Çok Kardeş

 

12. Ayete göre Kelale nedeniyle tüm kardeş 1/3 alır

13

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 13’de hesaplaması var

 

Yok

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Bu tabloda “Kelalle”, olduğundan bir kardeş 12. Ayetteki “kelale” hükmü gereği 1/6’lık Miras payını alır.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Karısı

 

 

 

 

Babası

 

 

 

 

Annesi

 

 

 

 

Kardeşleri

 

 

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 14’de hesaplaması var

 

Yok

 

Yok

 

 

Birden

Çok Kardeş

 

 

12. Ayete göre Kelale nedeniyle tüm kardeş 1/3 alır

15

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Aşağıda Tablo : (E) 15’de hesaplaması var

 

 

Yok

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Bu tabloda “Kelalle”, olduğundan bir kardeş 12. Ayetteki “kelale” hükmü gereği 1/6’lık Miras payını alır.

16

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

Aşağıda Tablo : (E) 16’da hesaplaması var

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

Birden çok

Kardeş

 

12. Ayete göre Kelale nedeniyle tüm kardeş 1/3 alır

 

17

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

Aşağıda Tablo : (E) 17’de hesaplaması var

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

18

 

Karısı

 

Babası

 

Annesi

 

Kardeşleri

Aşağıda Tablo : (E) 18’de hesaplaması var

 

 

Yok

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

19

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

Aşağıda Tablo : (E) 19’da hesaplaması var

 

Yok

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

 

 

20

 

 

Karısı

 

 

Babası

 

 

Annesi

 

 

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 20’de hesaplaması var

 

Yok

 

Yok

 

 

 

 

 

Yok

 

 

Kadeş olmaması nedeniyle açıklama yapılmadı

 

21

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 21’de hesaplaması var

 

Yok

Yok

Yok

 

Bir Erkek

Kardeş

 

Kardeş dışında başka bir mirasçı olmadığından, 176. Ayete göre “Kelale” nedeniyle bir erkek  kardeş mirasın 1/1'ni alır 

22

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

Aşağıda Tablo : (E) 22’de hesaplaması var

 

Yok

Yok

Yok

 

Bir Kız

Kadeş

 

Kardeş dışında başka bir mirasçı olmadığından, 176. Ayete göre “Kelale” nedeniyle bir kız kardeş ise mirasın 1/2'sini alır.

23

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 23’de hesaplaması var

 

Yok

Yok

Yok

 

İki Kız

Kadeş

 

Kardeş dışında başka bir mirasçı olmadığından, 176. Ayete göre “Kelale” nedeniyle iki kız kadeş ise kız kardeşler 2/3 alır.

24

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 24’de hesaplaması var

 

Yok

Yok

Yok

 

Bir Kız Bir Erkek

Kadeş

Kardeş dışında başka bir mirasçı olmadığından, 176. Ayete göre “Kelale” nedeniyle kardeşler bir erkek ve bir kız ise erkek 2, kadın 1 miras pay alır

25

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

Aşağıda Tablo : (E) 25’de hesaplaması var

 

Yok

 

Yok

 

Yok

 

 

İkiden

Çok Kardeş

Kardeş dışında başka bir mirasçı olmadığından, 176. Ayete göre “Kelale” nedeniyle 3 kız ise tamamını, 3 erkek tamamını, kız ve erkek iseler erkek kızın iki katını alır.

 

 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN HİÇ ÇOCUĞU OLMAMASI HALİNDE MİRASÇILAR İLE BU MİRASÇILARIN MİRASTAN ALACAKLARI PAYLARIN ORANLARI

 

 

 

NİSA SURESİ 12. AYETTEKİ KELALE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

 

TABLO : (E)-3

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE ANNESİ YOK,

 KARISI, BABASI VE BİR KADEŞİ VAR

 

 

3

 

 

 

Karısı

 

Babası

 

Annesi

 

Kardeşleri

 

 

 

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

Durumu

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Annesi

Annesinin Eksikliği Nedeni İle Kelale Mirası

Bir Kardeş

1/1

=

¼

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

 

6/24

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. ve 12. ayette belirtildiği üzere; miras bırakan erkeğin çocuğu yok ise miras dağıtımda karısı 1/4 pay alır. Miras bırakanın babası 5/12 pay alır. Kardeşi 1/6 pay alır.

 

Geriye dağıtılmayan ve kelale yolu ile gelen 1/6’lık bir pay kalır.

 

Mirasçının annesinin olmaması nedeniyle kelale durumunda miras bırakan erkeğin kardeşi 1/6’lık miras alabilceğinden dolayı bir kardeşin mevcut miras payı 1/6 olduğu için bir kardeşe ayrıca miras payı verilmez,

 

Bu durumda kelale yolu ile gelen miras; miras bırakan erkeğin babasının alacağı miras ayette bildirilmediği için kalan mirası babası alır.

 

Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtım işlemi;

 

 

 

 

Annesinin Eksikliği Nedeni İle Kelale Mirası

=

Kelale Mirasından Babasına Verilen Pay

Kelale Mirasından Karısına Verilen Pay

Kelale Mirasından Ayrıca Bir Kardeş Payı

1/6

=

1/6

Pay Alamaz

Pay Alamaz

4/24

 

1/6

Pay Alamaz

Pay Alamaz

 

Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtımından sonra mirasçıların paylarını gösteren tablo;

 

Miras

=

Babasının

Payı

Annesi

Karısının

Payı

Bir Kardeş

Payı

1/1

=

7/12

Yok

1/4

1/6

24/24

=

14/24

Yok

6/24

4/24

 

 

 

TABLO : (E)-4

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE ANNESİ YOK,

KARISI, BABASI VE BİRDEN ÇOK KADEŞİ VAR

4

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

 

Yok

 

Birden

Çok Kardeş

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Annesi

Annesinin Eksikliğinden Kelale Yolu İle Gelen Miras

Birden Çok Kardeş

1/1

=

1/4

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

 

6/24

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. ve 12. ayette belirtildiği üzere; miras bırakan erkeğin çocuğu yok ise miras dağıtımda karısı 1/4 pay alır. Miras bırakanın babası 5/12 pay alır. Kardeşi 1/6 pay alır.

 

Miras bırakan erkeğin annesi olmadığı için kelale yolu ile gelen ve dağıtılması gereken 1/6’lık bir miras payı vardır. Kardeşler birden fazla olduğu için kelale yolu ile gelen 1/6’lık bu pay kardeşler birden fazla olduğu için Nisa suresi 12. Ayetteki kelale hükümü gereği kardeşlere verilerek kardeşlerin 1/3’lük miras payı almaları sağlanır.

 

Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtım işlemi;

 

Annesinin Eksikliğinden Kelale Yolu İle Gelen Miras

=

Kelale Yolu İle Babasına Gelen Miras

Kelale Yolu İle Karısına Gelen Miras

Kelale Yolu İle kardeşlere Gelen Miras

1/6

=

Pay Alamaz

Pay Alamaz

1/6

4/24

 

Pay Alamaz

Pay Alamaz

4/24

 

Bu durumda geriye dağıtılacak pay kalmaz ve miras dağıtım işlemi tamamlanmış olur.

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların paylarını gösteren tablo;           

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Kardeşler

1/1

=

5/12

Yok

¼

1/3

24/24

 

10/24

Yok

6/24

8/24

 

 

TABLO : (E)-5

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, BABASI VE KARDEŞİ YOK,

KARISI VE ANNESİ VAR

 

5

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Babasının eksikliğinden kalan  kelale yolu ile miras

Annesi

Kardeş

1/1

=

¼

Yok

5/12

1/3

Yok

24/24

 

6/24

Yok

10/24

8/24

Yok

 

 

Söz konusu kelale mirası için mirasçının annesi ve karısı bulunmaktadır. Miras bırakan kişinin annesi ile karısı arasında kelale mirasının dağıtılmasına ilişkin bir kriter aradığımızda mirasçının babası olsaydı kelale mirasının tamamını alacaktı, Nisa suresi 11. Ayette bir evlat olduğunda miras bırakan kişinin annesi ve babasının miras payları eşitlenmiştir. Ama miras bırakan kişinin çocuğu olmadığında miras bırakan kişinin babası miras bırakanın anasından fazla miras almaktadır. Kardeş olduğunda annenin miras azalmakta ama kardeşin anneden bağımsız bir mirası bulunmamaktadır.

 

Nisa 11. Ayette annesinin 1/3 miras payı alması miras bırakan erkeğin anne ve babası birlikte mirasçı olduğu durumda alması gereken bir miras payıdır. Evlat olmama durumunda; Miras bırakanın anne ve babası birlikte mirasçı değilse  annesinin Nisa 11. Ayetine göre 1/3 miras alma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Kelale durumunda baba yoksa ve kardeşler de mirasını almışsa kalan kelale mirasını bu durumda miras bırakanın annesi alır.

 

Babasının eksikliğinden kalan  kelale yolu ile miras

Annesine kelale yolu ile gelen miras

Karısına kelale yolu ile gelen miras

5/12

5/12

Pay Alamaz

 

          

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Kardeş

1/1

=

Yok

3/4

1/4

Yok

1/4

=

Yok

3/4

1/4

Yok

          

Şeklinde olur.

TABLO : (E)-6

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, BABASI YOK,

KARISI, ANNESİ VE BİR KADEŞİ VAR

 

6

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

Durumu

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Babasının eksikliğinden kalan  kelale yolu ile miras

Annesi

Bir Kardeş

1/1

=

¼

Yok

5/12

1/6

1/6

24/24

 

6/24

Yok

10/24

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin çocuğu, babası yok, karısı, annesi ve bir kardeşi var ise karısı normal dağıtımda 1/4 pay alır. Miras bırakanın annesi kardeş olduğu için 1/6 pay alır. Kardeş 1/6 pay alır.  

 

Geriye kelale yolu ile oluşan 5/12’lik dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır. Kelale yolu ile gelen 5/12’lik miras payı mirasçının annesine dağıtılır. (Nedeni Tablo (E)-5 de açıklanmıştır.)

          

Kelale mirası dağıtımı;

 

Babasının eksikliğinden kalan  kelale yolu ile miras

Annesine kelale yolu ile gelen miras

Karısına kelale yolu ile gelen miras

Kelale Mirasından Bir Kardeş Payı

5/12

5/12

Pay Alamaz

Pay Alamaz

           Kelale mirasından sonra mirasçı payları tablosu;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Bir Kardeş

1/1

=

Yok

7/12

1/4

1/6

24/24

=

Yok

14/24

6/24

4/24

 

 

TABLO : (E)-7

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, BABASI YOK,

KARISI, ANNESİ VE İKİDEN FAZLA KADEŞİ VAR

7

 

 

Karısı

Babası

 

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

Yok

 

 

Birden

Çok Kardeş

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Babasının eksikliğinden kalan  kelale yolu ile miras

Annesi

Birden Fazla Kardeş

1/1

=

¼

Yok

5/12

1/6

1/6

24/24

 

6/24

Yok

10/24

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin çocuğu, babası yok, karısı, annesi ve ikiden fazla kardeşi var ise karısı normal dağıtımda 1/4 pay alır. Miras bırakanın kardeşi olduğu için annesi 1/6 pay alır. birden fazla Kardeş 1/6 pay alır.  

 

Geriye kelale yolu ile oluşan 5/12’lik dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır. Kelale yolu ile gelen 5/12’lik miras payından birden fazla kardeş olduğundan Nisa suresinin 12. Ayeti gereği 1/6’lık bir pay daha verilir, birden fazla kardeşin önceki payı ile birlikte toplam payları 1/3 olur.

 

Kelale yolu ile oluşan 5/12’lik dağıtılmamış mirasın 1/6’sı birden kardeşe verildikten sonra 1/4’lük miras payı kalır. Kalan pay mirasçının annesine verilir. (Nedeni Tablo (E)-5 de açıklanmıştır.)

 

           Kelale mirası dağıtımı;

 

Babasının eksikliğinden kalan  kelale yolu ile miras

Annesine kelale yolu ile gelen miras

Karısına kelale yolu ile gelen miras

Birden fazla  kardeş kelale yolu ile gelen miras

5/12

¼

Alamaz

1/6

 

 

 

           Kelale mirasından sonra mirasçı payları tablosu;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

İkiden Fazla Kardeş

1/1

=

Yok

5/12

1/4

1/3

12/12

=

Yok

5/12

3/12

4/12

 

 

TABLO : (E)-8

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI, KARDEŞİ YOK,

ANNESİ VE BABASI VAR

 

8

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

 

 

 

 

Yok

 

 

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Babası

Annesi

Kardeş

1/1

=

Yok

¼

5/12

1/3

Yok

24/24

 

Yok

6/24

10/24

8/24

Yok

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin annesi ve babası var ise miras bırakanın annesi 1/3 pay alır. Babası 5/12 pay alır.  

 

Geriye kelale yolu ile gelen 1/4’lük dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır.

 

 Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtım işlemi;

 

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Annesine Kelale Yolu İle Gelen Miras

¼

=

1/4

Alamaz

 

Mirasçıların pay durumunun son şeklini gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Kardeş

1/1

=

2/3

1/3

Yok

Yok

3/3

 

2/3

1/3

Yok

Yok

 

 

      TABLO : (E)-9

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI YOK,

BİR KARDEŞİ, ANNESİ VE BABASI VAR

9

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

 

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kelale Yolu İle Mirası

Babası

Annesi

Bir Kardeş

1/1

=

Yok

¼

5/12

1/6

1/6

24/24

 

Yok

6/24

10/24

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin annesi ve kardeşi veya kardeşleri var ise miras bırakanın annesi 1/3 mirasın 1/6’sını alır. Kardeş veya kardeşler 1/6’sını alır. Bu durumda babasına 5/12’lik pay kalır.

 

Geriye karısının olmaması nedeniyle kelale yolu ile gelen 1/4’lük dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır.

 

 Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtım işlemi;

 

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Annesine Kelale Yolu İle Gelen Miras

Bir Kardeş

¼

=

¼

Pay Alamaz

Pay Alamaz

 

   Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Bir Kardeş

1/1

=

1/2

1/3

Yok

1/6

12/12

 

6/12

4/12

Yok

2/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TABLO : (E)-10

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI YOK,

BİRDEN FAZLA KARDEŞİ, ANNESİ VE BABASI VAR

 

10

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

 

 

 

Birden

Çok Kardeş

 

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

Babası

Annesi

Birden Fazla Kardeş

1/1

=

Yok

¼

5/12

1/6

1/6

24/24

 

Yok

6/24

10/24

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin annesi var ise annesi 1/6’lık pay alır ve iki kardeş yukarıda gösterildiği şekilde 1/6’lık bir pay alır. Miras bırakanın babasına 5/12 pay kalır.  

Karısı olmadığından geriye kelale yolu ile gelen 1/4’lük dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır.

 

Kardeşlerin payının dağıtılmasından sonra geriye 1/12’lik bir miras payı kalır.

 

 Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtım işlemi;

 

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Annesine Kelale Yolu İle Gelen Miras

Birden fazla kardeşe Kelale Yolu İle Gelen Miras

¼

=

1/12

Alamaz

1/6

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Birden Fazla Kardeş

1/1

=

5/12

1/6

Yok

1/3

12/12

 

6/12

2/12

Yok

4/12

 

 

 

 

 

 

 

TABLO : (E)-11

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ YOK,

BİR KARDEŞ VE BABASI VAR

 

11

 

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Babası

Annesi

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Bir Kardeş

1/1

=

Yok

¼

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

 

Yok

6/24

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin çocuğu olmaması şartına bağlı olarak kardeşi 1/6 pay alır. Babasının payı diğer mirasçı payları üzerinden hesaplanarak 5/12’lik pay tespit edilir.

.  

Geriye annesinin ve karısının eksikliğinden kaynaklanan toplam 5/12’lik dağıtılmamış bir kelale miras payı oluşmuştur.

 

Kelale yolu ile gelen 5/12’lik miras payı miras bırakan erkeğin babası ve kardeşi şeklinde iki mirasçı arasında paylaştırılması gerekmekte ise de bir kardeş 1/6’lık paydan daha fazla miras alamayacağı için; miras bırakanın babası 5/12’lik kelale mirasını alır. Bu durumda  miras bırakanın babası 5/6 ve bir kardeş 1/6 pay alır.

 

Kelale Miras dağıtım işlemi;

 

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Kardeşine Kelale Yolu İle Gelen Miras

1/6

¼

=

5/12

Alamaz

4/24

6/24

 

10/24

Alamaz

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

     

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Bir Kardeş

1/1

=

5/6

Yok

Yok

1/6

24/24

 

20/24

Yok

Yok

4/24

TABLO : (E)-12

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ YOK,

İKİDEN FAZLA KARDEŞ VE BABASI VAR

12

 

 

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

Birden

Çok Kardeş

 

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

Babası

Annesi

Annesinin Eksikliğinden Kelale Mirası

Birden Fazla Kardeş

1/1

=

Yok

¼

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

 

Yok

6/24

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Bu tablo’da birden fazla kardeş olduğu için kardeşler 1/6’lık pay alarak toplam payları 1/3 olur, geri kalan pay babasına gider.

 

Kelale Miras dağıtım işlemi;

 

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Birden Fazla Kardeşine Kelale Mirası

1/6

¼

=

¼

1/6

4/24

6/24

 

6/24

4/24

 

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Birden Fazla Kardeş

1/1

=

2/3

Yok

Yok

1/3

24/24

 

16/24

Yok

Yok

8/24

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO : (E)-13

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI, BABASI  YOK,

BİR KARDEŞ VE ANNESİ VAR

 

13

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

Babası

Babasının Eksikliğinden Kelale Mirası

Annesi

Bir

Kardeş

1/1

=

Yok

¼

Yok

5/12

1/6

1/6

24/24

 

Yok

6/24

Yok

10/24

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin çocuğu, karısı ve babası yok, bir kardeşi ve annesi var ise annesi 1/6 pay alır. Bir kardeş 1/6 pay alır.  

 

Geriye kelale yolu ile gelen 2/3’lük dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır. Bu kelale mirasının, miras bırakanın annesi ve kardeşi arasında dağıtılması gerekmekte ise de; bir kardeşin payı Nisa suresi 12. Ayette bildirilen hükme göre 1/6’dan daha fazla pay alamadığı için kelale yolu ile gelen 16/24’lük miras payını miras bırakanın annesi alır.

 

Kelale Miras dağıtım işlemi;

 

Babasının Eksikliğinden Kelale Mirası

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

=

Annesine Kelale Yolu İle Gelen Miras

Bir Kardeşine Kelale Yolu İle Gelen Miras

5/12

¼

=

2/3

Alamaz

10/24

6/24

 

16/24

Alamaz

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Bir

Kardeş

1/1

=

Yok

5/6

Yok

1/6

24/24

 

Yok

20/24

Yok

4/24

 

(Ayette belirtilen bu hüküm ile anne olduğunda mı kelale olduğu, baba olduğunda mı olduğu ile ilgili değişik hadisler olduğu gibi hatta bilinen görüşler içinde öyle zannetti şeklinde rivayetler de bulunmaktadır.

 

İlginç olan tüm miras varyasyonlarını çıkardığımız için kadeşlerin payına sınırlama getiren miras varyasyonlarının ne olduğu veya ne olması gerektiği ayetteki miras payları ile ilgili düzenlediğimiz tablolara yerleştirildiğinde kelalenin ne olması gerektiği hususu kendiliğinden ortaya çıktığı görülmektedir.

 

 

     TABLO : (E)-14

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, KARISI, BABASI  YOK,

İKİDEN FAZLA KARDEŞ VE ANNESİ VAR

14

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

Yok

 

 

 

Birden Çok

Kardeş

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

Babası

Babasının Eksikliğinden Kelale Mirası

Annesi

Birden Çok

Kardeş

1/1

=

Yok

¼

Yok

5/12

1/6

1/6

24/24

 

Yok

6/24

Yok

10/24

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin çocuğu, karısı ve babası yok, birden fazla kardeşi ve annesi var ise annesi 1/6 pay alır. Birden fazla kardeş 1/6 pay alır.  

 

Geriye kelale yolu ile gelen 2/3’lük dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır. Kelale yolu ile gelen 16/24’lük miras payından;  Nisa suresi 12. Ayette kelale yolu ile gelen mirasda kardeşler ikiden fazla ise 1/3 pay alacağı belirtilmiştir. Kalan payları alamaz kalan paylar annesine gider.

 

Kelale miras dağıtım işlemi;

Babasının Eksikliğinden Kelale  Mirası

Karısının Eksikliğinden Kelale Mirası

=

Annesine Kelale Yolu İle Gelen Miras

Birden Fazla Kardeşine Kelale Mirası

5/12

¼

=

½

1/6

10/24

6/24

 

12/24

4/24

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Birden Fazla Kardeş

1/1

=

Yok

2/3

Yok

1/3

24/24

 

Yok

16/24

Yok

8/24

 

 

 

 

TABLO : (E)-15

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, ANNESİ VE BABASI YOK,

BİR KARDEŞİ VE KARISI VAR

15

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

Yok

 

Yok

 

Bir

Kardeş (Erkek veya Kız)

 

Miras

=

Karısı

Babası

Babasının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Annesı

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Bir

Kardeş

1/1

=

¼

Yok

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

 

6/24

Yok

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin çocuğu, anne ve babası yok, karısı ve bir kardeşi var ise karısı 1/4 pay alır. Bir kardeş 1/6 pay alır. Geriye kelale yolu ile gelen 7/12’lik dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır.

 

Kelale yolu ile gelen 14/24’lük miras payından bir kardeş 1/6’lık payın üzerine çıkamadığından 7/14’lük payın tamamını alır. Kelale miras dağıtım işlemi;

 

Babasının

Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Karısına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Bir Kardeşine Kelale Yolu İle Gelen Miras

5/12

1/6

=

7/12

Pay Alamaz

10/24

4/24

 

14/24

Pay Alamaz

 

 Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesı

Karısı

Bir

Kardeş

1/1

=

Yok

Yok

5/6

1/6

24/24

 

Yok

Yok

20/24

4/24

 

 

TABLO : (E)-16

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, ANNESİ VE BABASI YOK,

BİRDEN FAZLA KARDEŞİ VE KARISI VAR

16

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

Yok

 

Yok

 

Birden Çok

Kardeş

Miras

=

Karısı

Babası

Babasının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Annesı

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Bir

Kardeş

1/1

=

¼

Yok

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

 

6/24

Yok

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin çocuğu, anne ve babası yok, karısı ve birden fazla kardeşi var ise karısı 1/4 pay alır. Birden fazla kardeşleri 1/6 pay alır.  

Geriye kelale yolu ile gelen 7/12’lik dağıtılmamış bir miras payı bulunmakta bu payın 1/6’sı kardeşlere verilerek kardeşlerin toplam miras payı 1/3 olur. Kardeşler Nisa 12. Hükmü gereği daha fazla pay almaları mümkün olmadığından kalan 5/12’lik payı miras bırakanın karısı pay kalır. 

 

Kelale miras dağıtım işlemi;

 

Babasının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Karısına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Birden Fazla Kardeşine Kelale Mirası

5/12

1/6

=

5/12

1/6

10/24

4/24

 

10/24

4/24

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesı

Karısı

Birden Fazla

Kardeş

1/1

=

Yok

Yok

2/3

1/3

24/24

 

Yok

Yok

16/24

8/24

 

 

TABLO : (E)-17

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU, ANNESİ, KARDEŞİ YOK,

KARISI VE BABASI VAR

17

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

 

 

 Yok

 

 

 

Yok

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Annesi

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Kardeş

1/1

=

1/4

5/12

Yok

1/3

Yok

24/24

 

6/24

10/24

Yok

8/24

Yok

 

Nisa Suresi 11. Ve 12 ayete göre miras bırakan erkeğin karısı ve babası var ise miras bırakanın karısı 1/4 pay alır. Babası 5/12 pay alır.  

 

Geriye kelale yolu ile gelen 1/3’lük dağıtılmamış bir miras payı bulunmaktadır.

 

 Kelale mirasının mirasçılar arasında dağıtım işlemi;

 

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

Karısına Kelale Yolu İle Gelen Miras

1/3

=

1/3

Alamaz

 

Mirasçıların pay durumunun son şeklini gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Karısı

Karısı

Kardeş

1/1

=

3/4

1/4

Yok

Yok

8/8

 

3/4

1/4

Yok

Yok

 

 

TABLO : (E)-18

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN YALNIZ KARISI VAR

 

18

 

 

Karısı

 

Babası

 

Annesi

 

Kardeşleri

 

 

 

Yok

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Babasının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Annesi

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Kardeş

1/1

=

¼

Yok

5/12

Yok

1/3

Yok

24/24

 

6/24

Yok

10/24

Yok

8/24

Yok

 

Kelale miras dağıtım işlemi; Bu tabloda karısı hariç hiç bir mirasçı kalmamıştır, Nisa suresi 12. Ayet ile kelale durumunda miras bırakan erkeğin bir kardeşine 1/6 kelale mirası verildiği halbuki birden fazla kardeş durumunda 1/3 şeklinde miras payı verildiği, Nisa Suresi 176. Ayette bir erkek kardeş mirasın tamamını, bir kız kardeş yarısını almakta, 176 ayet ile çocuk olmadığı durumda miras bırakan erkeğin annesi, babası, karısı ve kardeşi şeklindeki mirasçılar havuzunda tek bir kardeş kalması durumları düzenlenmiş, kardeş ile diğer mirasçılar kelale durumunda karşı karşıya kaldığında kardeşlerin mirasdan alacakları paylar bir kardeş için 1/6 birden fazla kardeş için 1/3 şeklinde pay almaları bildirilerek diğer mirasçılara karşı kardeşlerin daha az miras almaları düzenlenmiş dolayısıyla bu düzenleme dikkate alındığında miras bırakanın erkek kardeşi tek başına kaldığında 176. Ayete göre mirasın tamamını aldığında miras bırakanın karısı tek başına kaldığında mirasın tamamını alması gerektiği mantıksal çıkarımın bir sonucudur.

 

Yapılan bu değerlendirmeler bağlamında;

 

Babasının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Karısına Kelale Yolu İle Gelen Miras

5/12

1/3

=

¾

10/24

8/24

 

18/24

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesı

Karısı

Kardeş

1/1

=

Yok

Yok

1/1

Yok

24/24

 

Yok

Yok

24/24

Yok

 

 

TABLO : (E)-19

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN YALNIZ BABASI VAR

 

19

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

Yok

 

 

Yok

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Babası

Annesi

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Kardeş

1/1

=

Yok

¼

5/12

Yok

1/3

Yok

24/24

 

Yok

6/24

10/24

Yok

8/24

Yok

 

Kelale miras dağıtım işlemi;

 

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Babasına Kelale Yolu İle Gelen Miras

1/3

¼

=

7/12

8/24

6/24

 

14/24

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Kardeş

1/1

=

1/1

Yok

Yok

Yok

24/24

 

24/24

Yok

Yok

Yok

 

TABLO : (E)-20

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN YALNIZ ANNESİ VAR

 

20

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Miras

Babası

Babasının Eksikliğinden  Kelale Mirası

Annesi

Kardeş

1/1

=

Yok

¼

Yok

5/12

1/3

Yok

24/24

 

Yok

6/24

Yok

10/24

8/24

Yok

 

Kelale miras dağıtım işlemi;

Babasının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Annesine Kelale Yolu İle Gelen Miras

5/12

¼

=

2/3

10/24

6/24

 

16/24

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Kardeş

1/1

=

Yok

1/1

Yok

Yok

24/24

 

Yok

24/24

Yok

Yok

 

 

TABLO : (E)-21

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN YALNIZ BİR ERKEK KARDEŞİ VAR

21

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

 

 

 

Yok

 

Yok

 

Yok

 

Bir Erkek

Kadeş

 

 

Miras

=

Karısı

Karısının Eksikliği  Kelale Mirası

Babası

Babasının Eksikliği  Kelale Mirası

Annesi

Annesinin Eksikliği  Kelale Mirası

Bir Erkek Kardeşi

1/1

=

Yok

¼

Yok

5/12

Yok

1/6

1/6

24/24

=

Yok

6/24

Yok

10/24

Yok

4/24

4/24

 

Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin çocuğu olmaması halinde Babası, Annesi, Karısı ve Bir kardeşi olması durumunda normal miras paylarının dağılımı gösterilmektedir.

 

Bu tabloda, miras bırakan erkeğin babası, annesi ve eşi olmaması durumunda kalan mirasın tamamını kardeşin alacağı Nisa suresi 176. Ayetteki hükümlerden anlaşılmaktadır..

 

Kelale miras dağıtım işlemi;

 

Babasının Bulunmaması Nedeni ile  Kelale Mirası

Annesinin Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

Karısının Eksikliğinden Kalan  Kelale Yolu İle Miras

=

Bir erkek kardeşe Kelale Yolu İle Gelen Miras

5/12

1/6

¼

=

5/6

10/24

4/24

6/24

 

20/24

 

Kelale mirası dağıtıldıktan sonra mirasçıların pay durumunu gösteren tablo;

 

Miras

=

Babası

Annesi

Karısı

Bir Erkek Kardeş

1/1

=

Yok

Yok

Yok

1/1

24/24

 

Yok

Yok

Yok

24/24

 

 

 

TABLO : (E)-22

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN MİRASÇI OLARAK

 YALNIZ (1) KIZ KARDEŞİ VAR İSE ;

22

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

Yok

Yok

 

Bir Kız

Kadeş

 

Miras

=

Kocası

Babası

Annesi

1 Kız Kardeşi

Kalan

1/1

=

Yok

Yok

Yok

1/2

½

24/24

 

Yok

Yok

Yok

12/24

12/24

 

Nisa Suresi 176. Ayette belirtildiği üzere miras bırakan erkeğin tek kız kardeşi olur ise mirasın yarısını alır.

 

Bu konuyu “Nisa suresi 12. ayette belirtildiği şekilde kız kardeş veya bir erkek kardeş diğer mirasçılar ile birlikte kelale yolu ile mirasçı olduğunda erkek veya kız kardeş 1/6, 1/6 şeklinde pay alırlar.” hükmü ile karıştırmamak gerekir. Nisa 12. Ayetteki kelale durumunda kardeşler dışında mirasçı olanlar da var

 

TABLO : (E)-23

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN MİRASÇISI

 OLARAK YANLIZCA İKİ KIZ KARDEŞİ VAR İSE ;

 

23

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

 

 

 

Yok

 

Yok

 

Yok

 

 

İki Kız

Kadeş

 

 

Miras

=

Kocası

Babası

Annesi

İki Kız Kardeş

Kalan

1/1

=

Yok

Yok

Yok

2/3

1/3

24/24

 

Yok

Yok

Yok

16/24

8/24

 

Nisa Suresi 176. Ayette belirtildiği üzere miras bırakan kadının iki kız kardeşi olur ise mirasın 2/3’ünü alır.

 

Mirasın kalanı olan 1/3 miras bırakan erkeğin dedesi, ninesi, amcası, halası, dayısı ve teyzesi şeklinde en yakın akrabalarına gider şelinde değerlendirilebilir.

 

 

 

TABLO : (E)-24

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN

MİRASÇISI OLARAK ÜÇ KIZ KARDEŞİ VAR İSE ;

 

24

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

 

 

 

Yok

 

Yok

 

Yok

 

İkiden

Çok Kardeş

 

 

 

Miras

=

Karısı

Babası

Annesi

Üç Kız Kardeş Kelale yolu ile Miras

1/1

=

Yok

Yok

Yok

1/1

24/24

 

Yok

Yok

Yok

24/24

 

Nisa Suresi 176. Ayette belirtildiği üzere miras bırakan kadının iki kız kardeşi olur ise mirasın 2/3’ünü alır. 3 kız kardeş ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, bu durumda 3 kız kalan mirasın tamamını alır. Nedeni ise ayet iki kız kadeş mirasın 2/3’ünü alır değilde birden fazla kardeş 2/3 şeklinde bildirmiş olsaydı üç kız kardeş mirasın 2/3’ü alırdı halbuki ayet hükmü 2/3’lük mirası iki kız kardeş ile sınırlı tutmuştur. Bu 176. Ayetteki kelale yolu ile gelen mirasın dağıtılmasıdır.

 

 

TABLO : (E)-25

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN MİRASÇISI OLARAK YALNIZ

 BİR (1) KIZ KARDEŞ VE YANLIZ 1 ERKEK KARDEŞ VAR İSE ;

25

 

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

Yok

 

Yok

 

Yok

 

 

Bir Kız ve Bir Erkek

Kadeş

 

Miras

=

Kocası

Babası

Annesi

Bir Kız Kardeş Kelale yolu ile Miras

Bir Erkek Kardeş Kelale yolu ile Miras

1/1

=

Yok

Yok

Yok

1/3

2/3

24/24

 

Yok

Yok

Yok

8/24

16/24

 

Nisa Suresi 176. Ayette belirtildiği üzere miras bırakan kadının yanlızca bir kız kardeşi ve bir erkek kardeşi olur ise erkeğe iki kadın hissesi vardır.

 

 

TABLO : (E)-26

MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN MİRASÇI OLARAK

 İKİ (2) KIZ KARDEŞ VE YANLIZ 1 ERKEK KARDEŞ VAR İSE ;

26

Karısı

Babası

Annesi

Kardeşleri

 

 

 

 

 

 

Yok

Yok

Yok

 

İkiden

Çok Kardeş

 

 

 

 

Miras

=

Kocası

Babası

Annesi

Bir Kız Kardeş Kelale yolu ile Miras

Bir Kız Kardeş Kelale yolu ile Miras

Bir Erkek Kardeş Kelale yolu ile Miras

1/1

=

Yok

Yok

Yok

¼

¼

½

24/24

 

Yok

Yok

Yok

6/24

6/24

12/24

 

Not (20): Nisa Suresi 176. Ayette belirtildiği üzere miras bırakan kadının yanlızca bir kız kardeşi ve bir erkek kardeşi olur ise erkeğe iki kadın hissesi vardır.