Sadaka-İnfak-Zekât 

Miras-Vasiyet 

Eski Kuran Mushafları

Salat Kavramı

19 Sistemi

Sadece Kuran

Kuran'a iftiralar

Tevbe suresinin (Besmele ile başlamayan tek sure) sonuna eklenen 2 söz ile ilgili;

Çeşitli konular

 

En doğrusunu Allah bilir.