Kuran'da kelime arama, sayma ve analiz.

Kelimenin başına ek almış formlarını arayan program

Kelimenin/kelimelerin tıpatıp aynısını arar. Harekeleri dikkate almaz! Sadece kelime arar. Cümle aramaz. Çoklu kelime aramalarında kelimeleri alt alta (satır-satır) yazınız. Arama sonucunda Kuran Sırası, Sure No, Sure Ayet No ve geçiş sayısını içeren tablonun oluşabilmesi için kelime araması yapacağınız Kuran mushafında ayetlerin (Kuran Sırası|Sure No|Ayet No|Ayet) şeklinde olması gereklidir.

Örnek; besmele Kuran'da toplam 114 (19x) kez geçer. Besmeledeki Yüce Allah'ın isimleri olan Allah 2698 (19x) kez, Rahman 57 (19x) kez ve Rahim 114 (19x) kez geçer. Gün kelimesi 365 kez, günler kelimesi 30 kez, ay (takvim) kelimesi 30 kez geçer. Uydumuz olan Ay 27 kez geçer ki bu da Ay'ın kendi etrafında ve Dünya'mız etrafında bir turunu tamamladığı gün sayısıdır.

Not: Kelime sayımlarında Yüce Allah'ın bize gösterdiği kural şudur; kelimenin başına ek almış formları sayıma dahil edilir. Kelimenin sonuna ek almış olanlar dahil edilmez. Arapça gramer gereği sonuna elif harfi almış olanlar sayıma dahil edilir.

Allah(2698)
Rahman(57)
Rahim(114)
Gün(365)
Günler(30)
Ay-Takvim(12)
Ay-Uydu(27)
Güneş(33)
Nur(33)
Dünya(115)
Ahiret(115)
Âdem(25)
Îsa(25)
Cehennem(77)
Zikir(27)
الله الرحمن الرحيم يوم ايام شهر والقمر الشمس النّور الدّنيا الءاخرة ءادم عيسي جهنم ذكري
والله للرحمن رحيم ويوم يومين الشهر القمر والشمس نورا   بالءاخرة يءادم وعيسي بجهنم وذكري
بالله بالرحمن رحيما اليوم الايام شهرا وقمرا بالشمس نور   والءاخرة لءادم يعيسي لجهنم الذكري
لله     واليوم اياما بالشهر للقمر للشمس ونور   وللءاخرة ويءادم بعيسي   لذكري
ولله     يوما واياما والشهر   شمسا والنّور   وبالءاخرة        
تالله     ليوم بايىم       بنور   للءاخرة        
فالله     فاليوم                      
فلله     بيوم                      
ءالله     باليوم                      
ابالله     وباليوم                      
وتالله                            

Kuran Uthmani Mushafı

https://kuranmucizeler.com