Kuran'da kelime arama, sayma ve analiz (kelime ve başına ek almış formları).

Tıpatıp arama yapan program

Kelimenin tıpatıp kendisini ve başına ek almış formlarını arar. Arapça gramer gereği sona elif harfi "ا" almış kelimeler sayıma dahil edilir.

Not: Kelimenin başına ek alması anlamı değiştirebilir. Lütfen kontrol ediniz.

Harekeleri dikkate almaz!

Sadece kelime arar. Cümle aramaz. Tek kelime yazınız. Arama sonucunda Kuran Sırası, Sure No, Sure Ayet No ve geçiş sayısını içeren tablonun oluşabilmesi için kelime araması yapacağınız Kuran mushafında ayetlerin (Kuran Sırası|Sure No|Ayet No|Ayet) şeklinde olması gereklidir


Kuran Uthmani Mushafı

https://kuranmucizeler.com