Kuran'ı Allah Korumuştur!

Kuran; Allah katından, benzersiz, uydurulmamış, gerçek, korunmuş ve ayırt edici bir mesaj olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların ispatı “Kuran’da yazıyor işte!” cümlesi değildir…

 

32:2  Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, evrenlerin Rabbi tarafındandır.

17:88  De ki: "Tüm insanlar ve cinler bu Kuran’ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar."

2:23  Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. Allah’tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.

10:38  "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Doğru sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın."

11:13-14  "Onu o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. Allah’tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerseniz!” Size cevap veremedilerse bilesiniz ki o Allah’ın bilgisiyle indirilmiştir ve O’ndan başka tanrı yoktur. Artık Müslüman olacak mısınız?

2:147  Bu, Rabb'inden gelen gerçektir; artık kuşkulanma.

18:27 Rabb'inin kitabından sana vahyedileni oku. Kelimelerini hiçbir şey değiştirip kaldıramaz ve O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın

86:13  Bu, ayırdedici bir sözdür.

 

Kuran’daki bu “meydan okumalar”, kitabın göreceli bir ölçütü olan edebi yönünü değil; evrensel, nesnel ve rasyonel olan matematiksel yönünü savunur. Yani Kuran, hafızlar veya kütüphaneler sayesinde değil; bizzat Allah tarafından, yarattığı matematikle korunmuştur…

 

4:82  Kuran’ı incelemiyorlar mı? Allah’tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.

15:9  Kuşkusuz mesajı biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.

85:21-22  Gerçekten, o şanlı bir Kuran’dır. Korunmuş bir ana levhadadır.

74:29-30  Halklar için (evrensel) bir göstergedir/ekrandır. Üzerinde ondokuz vardır.

 

19 SİSTEMİ KORUMASI

Kuran, 19 asal sayısı üzerine kurulu bir matematiksel bir sistemle korunmuştur. Kuran’ı bütünsel olarak surelerin dizilişinden, surelerin numaralandırılmasından, suredeki ayetlerin dizilişinden, ayetlerdeki harflerin dizilişine kadar koruyan bu sistemdir ve Kuran’ın Allah katından ve korunmuş olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunar.

19 SİSTEMİNİN HABERİ KURAN'DA VERİLİYOR 

Müddessir (Gizlenen) olarak isimlendirilen 74. surede; Kuran’ın 19 sayısı üzerine kurulu ölçüsü ve bu ölçüye tanık olmasına rağmen “Kuran insan sözüdür” diyenlerin, ölçüyle artan ve cehennemin 19 bekçisine (meleğine, gücüne) tanık olmakla son bulan cezası haber verilmiştir.

 

74:18 Nitekim o düşündü; ölçtü biçti. (İnnehu fekkere ve kadder.)

74:19 Kahrolası, ne biçim ölçüp biçti. (Fe kutile keyfe kadder.)

74:20 Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.(Summe kutile keyfe kadder.)

74:21 Baktı. (Summe nazar.)

74:22 Sonra surat astı, kaşlarını çattı.(Summe abese ve beser.)

74:23 Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı: (Summe edbere vestekber.)

74:24 “Bu” dedi, “etkileyici bir göz boyamadan başka bir şey değil.” (Fe kale in haza illa sihrun yu'ser.)

74:25 “Bu sadece bir insan sözüdür.” (İn haza illa kavlul beşer.)

74:26 Onu sekara/ölçüye atacağım.(Se uslihi sekar.)

74:27 Sekar/ölçü nedir bilir misin? (Ve ma edrake ma sekar.)

74:28 Ne arttırır, ne eksiltir (La tubki ve la tezer.)

74:29 Halklar için bir göstergedir/ekrandır/levhadır. (Levvahatun lil beşer.)

74:30 Üzerinde on dokuz (19) vardır. (Aleyha tis'ate aşer.)

74:31 Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (on dokuzu, 19'u) da inkârcılar için bir sınav/huzursuzluk kaynağı yaptık. Kitap verilmiş olanları ikna etsin, inananların inancını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın ve kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, “Tanrı bu örnekle ne demek istiyor?” desinler. Böylece Tanrı dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Rabb'inin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu halklara bir mesajdır. (Ve ma cealna ashaben nari illa melaiketen ve ma cealna ıddetehum illa fitneten lillezine keferu li yesteykınellezine utul kitabe ve yezdadellezine amenu imanen ve la yertabellezine utul kitabe vel mu'minune, ve li yekulellezine fi kulubihim maradun vel kafirune maza eradallahu bi haza mesela, kezalike yudıllullahu men yeşau ve yehdi men yeşa, ve ma ya'lemu cunude rabbike illa hu, ve ma hiye illa zikra lil beşer.)

74:32 Hayır, andolsun Ay'a (Kella vel kamer.)

74:33 Geçtiği vakit geceye, (Vel leyli iz edber.)

74:34 Ağardığı vakit sabaha, (Ves subhı iza esfer.)

74:35 Bu büyüklerden birisidir. (İnneha le ıhdel kuber.)

74:36 Halklara bir uyarıdır. (Neziren lil beşer.)

74:37 İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için… (Li men şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhar.)

 

Analiz; 

Bu ayetlerde 74:31 ayeti çok önemlidir. Ateşe bekçi olarak sadece melekleri yaptık buyurmakta Yüce Allah. Bu meleklerin sayısı kaçmış? 19 adet olduğunu görüyoruz. Yüce Allah’ın bildirmesine göre cehennemde 19 adet bekçi melek var. Bunu kabul etmemek mümkün değil.

Hemen sonrası ne geliyor? Bu noktaya çok dikkat etmemiz gerek;

(عِدَّتَهُمْ) iddetehum (onların sayısını-‘their number’) kelimesi geçiyor. Onların sayısını bir sınav aracı yaptık buyuruyor. Melekleri işaret etmiyor. Onların sayılarını sınav aracı yaptık buyuruyor. Peki, sayıları neydi meleklerin?

19

Kuran’dan çok net anlaşılıyor ki 19 sayısının kendisi bir sınav aracıdır. Meleklerin kendileri değil. 19 sayısına vurgu var.

Fitne olan (sınav aracı) cehennem üzerinde olan melekler değildir. Meleklerin sayısının tartışılması da değildir.  Zaten meleklerin sayıları ile ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Çünkü Yüce Allah meleklerin sayısının 19 olduğunu zaten bildiriyor. Cehennemdeki meleklerin sayısı 18’dir. Yok 7’dir. Yok 70’dir diye tartışma zaten olamaz Kuran'a göre. Bu tartışmalara asla izin yoktur. Tartışma yok.

Asıl tartışma, asıl fitne olan (sınav aracı19 sayısının kendisidir. 19 sayısı bir sınav aracıdır.

 

Yüce Allah’ın fitne (sınav) için işaret ettiği 19 sayısını nerede arayacağız?

Tabii ki Kuran’ın kendisinde arayacağız. Yüce Allah Kuran’ı 19 sayısı ile kodlamıştır. 19 sayısı ile örüntülemiştir. Evrensel bir dil olan matematiği kullanarak Kuran’ı donatmıştır. Bu donatmada 19 sayısını kullanmıştır.

19 sayısı bir fitnedir. Bir sınav aracıdır. Kuran'daki 19 sayısı ile yapılmış olan örüntüyü görüp görmemek bir sınavdır. 

 

19 sisteminin görevleri Yüce Allah'ımız tarafından bildirilmiştir;

  • İnkâr edenler için huzursuzluk kaynağıdır (74:31).
  • Kitap verilmiş olanları ikna eder (74:31).
  • İnananların inancını güçlendirir (74:31).
  • İnancı sakat olanlara ve inkârcılara “Tanrı bu örnekle ne demek istiyor?” dedirtir (74:31).
  • Büyük delillerdendir (74:35).
  • İnsanlığa bir uyarıdır (74:36).
  • İlericiler ile gericileri ayırır (74:37).

Yüce Allah bir fitne (sınav) olan 19 sayısının görevlerini net bir şekilde açıklanmıştır. Allah için bir düşünün. Cehennemin üstündeki meleklerin sayısının tartışılması yukarıdaki görevleri yapabilir mi? Meleklerin sayısı zaten inanmış birisi olarak benim inancımı nasıl artıracak? Neden büyük bir delil olarak gösterilmiş? Ahireti asla bilemeyeceğimize göre bize bu dünyada meleklerin sayısı neden büyük bir delil olarak işaret edilsin? İlericiler ile gericileri nasıl ayıracak? Meleklerin sayıları insanlığa nasıl bir uyarı olacak? İnkar edenler neden rahatsız olacak? 

Açıkça görülmektedir ki Kuran'daki 19 sayısı ile oluşmuş olan örüntü tüm bu görevleri yapar. 

 

Neden 19 sayısı?

Neden 17 veya 23 değil? Yüce Allah 19 sayısını özellikle seçmiştir.

19 sayısının bazı matematiksel özellikleri;

Evrendeki tüm sayılar aşağıda gösterilen 10 adet rakam ile yazılabilir. Yani evrenin işleyişi, evrendeki tüm fizik ve matematik denklemleri sadece 10 rakam ile yazılabilir.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evrenin işleyişini açıklayabilen bu 10 rakamın tam sayı olarak en küçük sayısı 1’dir. En büyük sayısı da 9’dur.

Tek basamaklı en küçük tam sayı olan 1 ile tek basamaklı en büyük tam sayı 9’un birleşmesi ile 19 oluşur.

19 asal sayıdır. Asal sayı demek sadece kendisine ve 1’e bölünebilen sayıdır.

19 sayısı şu şekilde yazılabilir; 1+9=10>1+0=1 (1 veya tek olan Allah’ın tekliğine ve birliğine işaret olabilir.)

Bu nedenle rakamsal bir kodlama için seçilebilecek en iyi sayılardan birisidir.

 

19 kutsal bir sayı mıdır?

Kesinlikle hayır. İlahi ve kutsal olan Kuran’dır. 19 sisteminin kalbi olan 19 sayısı Kuran’ın Allah’tan geldiğini kanıtlayan büyük bir delildir sadece.  

 

19 sistemini kim buldu?

Kuran’daki 19 mucizesi ilk kez 1974 yılında Reşad Halife isimli bir kimyager tarafından keşfedilmiştir. Kuran’da 19 asal sayısı üzerine mevcut olan bir kodlama ilk kez fark edildikten sonra birçok kişi tarafından yeni keşifler yapılmıştır. 19 sistemi ile ilgili keşifler günümüzde de devam etmektedir. 

Yapay zeka bilgisayarların katkısı ile çok yeni örüntüler de bulunacaktır Allah'ın izni ile.

  

*NOT:

74:26-27 ayetlerindeki “sekar” kelimesi, Kuran’da dört kez geçer (54:48, 74:26, 74:27, 74:42). “Sekar” kelimesinin kök anlamı “beyne acı veren sıcaklık”tır. Nitekim Araplar, aşırı sıcaklarda ''sekarethü’ş-şemsü (güneş onu şiddetle yaktı)” derler. Ayrıca “aşırı sıcak bir gün” anlamına gelen “yevmün müsemkırun” deyiminde de aynı fiilden türetilen “müsemkırun” sözcüğü kullanılır.

Bu kelime çevirilerde bazen “sekar” olarak bırakılmış, bazen de “cehennem” olarak çevrilmiştir. Cehennem olarak çevrilmesinde art niyet yoktur; çünkü bu kelime cehennemden bahsederken de kullanılmıştır ancak, bu durum kelimenin anlamını “cehennem” yapmaz. Cehennemden bahsederken de kullanılması/kullanılabilmesi, cehennemin “acı veren ve ölçülü ceza” olmasıdır. Nitekim Kuran, cehennem cezasını; dünyada katlanmaya başlayan ve en sonunda yapıp-edilenlerin ölçülü karşılığı olarak tanımlar.

72:17 ...Kim Rabb'inin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve katlanarak artan bir cezaya çarptırırız.

6:160  Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

54:48-49  Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: "Sekarın/cehennemin/ölçünün dokunuşunu tadın." Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.

Tanrı, 74:26-27 ayetlerinde “sekar” kelimesine “ölçü/ölçekli” anlamlarını vermiştir. Yani, hem Kuran’a insan sözü demesinden dolayı cehenneme atılan insandan hem de Kuran’ın ölçüye/ölçekli olana (bilgisayara) atılmasından bahsetmektedir. Ayrıca “sekar” kelimesinin anlamı, 74:27-28 ayetleriyle “ölçü/ölçülü” olarak açıklanmıştır da…

74:26 Onu sekara atacağım.
74:27 Sekar nedir bilir misin?
74:28 Ne arttırır, ne eksiltir. (Edip Yüksel)
74:28 Geride bir şey koymaz, bırakmaz. (Diyanet İşleri)
74:28 Ortada birşey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. (Yaşar Nuri Öztürk)

Yani, 74:26-31 ayetleri; Kuran’ın koruma sistemini (19’u) ve onu inkâr edenlerin karşılaşacağı 19 cehennem bekçisini haber vermektedir. “Yok, on dokuz yalnızca cehennem meleklerinin sayısıdır!” diye diretenler şunu düşünsün; İnkârcılar için bir sınav (74:31), kitap verilmiş olanları ikna edici (74:31), inananların inancını güçlendiren (74:31), kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırabilecek şey (74:31); öldükten sonra cehennem meleklerinin sayısını görmek midir, yoksa Kuran’ın koruma sistemine tanık olmak mıdır?

19 Sistemi Kuran'ın Allah katından geldiğini haykırmaktadır. İşte deliller... 

Bu sayfa http://www.19sistemi.com/ sitesinden bazı yazılar içermektedir. Bu siteyi de ziyaret etmenizi tavsiye ederim.