Aşağıda linki verilen makalelerde Kuran'a yönelik yapılan bazı eleştirilere cevap olarak hazırlanan çalışmaları bulabilirsiniz.

Notlar:

Pişmiş tuğlanın eski Mısır'da kullanılmadığı eleştirilerine muhteşem bir delil.

İki bol suyun (2 tuzlu su-denizin) arasındaki engel ve sınırlarını korumaları. İki tuzlu sudan (deniz) inci ve mercan çıkması. İki bol suyun (1 tatlı su-nehir-ırmak, 1 tuzlu su-deniz) arasındaki engel ve ayrıca bir bariyer-perde. Makaleyi dikkatle okuduğunuzda her şeyin yerli yerine oturduğunu göreceksiniz. Hatta yeni bilimsel delillere tanık olacaksınız.

Sekiz eş enam'da çok yanlış anlaşılan bir durum. Bu konu ile aydınlatıcı bir açıklama yapma gereği hissettim. Bu nedenle buraya koydum.

Miras ayetleri olan Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176 ayetlerinde Yüce Allah'ın belirttiği miras oranlarında matematik hatası var diyenlere detaylı bir cevap hazırlanmıştır. Bırakın matematik hatasını, bu ayetlerde büyük bir mucize söz konusudur. 3 ayet ile Yüce Allah yüzlerce tablonun hesaplanmasını bize göstermiştir.

Kuran'ın sadece Mekkeli Araplara indirildiğini, tüm insanlığa olmadığını iddia edenlere cevaptır. Kuran neden Arapçadır? Kuran'ın Türkçe çevirilerden okunarak anlaşılmalıdır. Esas olan anlamaktır.

‘Kararttı onun (göğün) gece karanlığını ve meydana çıkardı onun (göğün) aydınlığını.’ ayetini yanlış anlayarak daha Dünya gezegeni oluşmadan gece ve gündüzün yaratıldığı iddiasında bulunarak Kuran’da hata var diyenlere cevaptır.

Nehirlerden inci ve mercan çıkmaz. Doğrudur. İnci ve mercan tuzlu deniz sularından çıkar. Tatlı, lezzetli ve içimi kolay olan nehir sularından insanların süs takısı olarak taktıkları altın çıkar. 

8:1 ayetinde işaret edilen şey ganimetlerin dağıtımında öncelikli payın (enfal) Yüce Allah ve resûlüne verilmesi işaret edilmektedir. 

En’âm 104. ayette geçen 've değilim ben üzerinize bir koruyucu.' sözünü kim söylüyor? Muhammed peygamber mi? Yoksa Yüce Allah mı?

Zekeriya peygambere 3:41 ayetinde 3 gün denilirken, 19:10 ayetinde neden 3 gece denmiştir?

 

En doğrusunu Allah bilir.