Bu sayfada Kuran’ın mucizelerinden yeni keşfedilmiş olanları koydum. Bal arısı mucizesi daha önceden bilinmekteydi fakat Allah kelimesi geçiş sayısı ile ilgili analiz yapılmamıştı. Yeni bulgulara ulaşıldığı için burada yer almaktadır. Yine Şi'ra (Sirius) yıldızı ile ilgili farklı analizler vardı. Ama 49.9 yıl üzerineydi. Aslında 50 sayısı ile analiz yapılmasının daha doğru olduğu ortaya çıktığı için burada yer aldı.

Halley kuyruklu yıldızı ile ilgili analizler 76 yıl üstüne kurulmuştu. Bunun aslında 77 yıl üstünden kurulmasının gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca Halley'in yörüngesinin ters olması ile ilgili kanıtlar da vardır.

Kehf suresinde gençlerin 309 sene mağarada kalmaları ve 309 kelimesi geçişi ile ilgili analizlerde 9. ayetin başlamasından (Ashab-ı Kehf anlatımının başladığı ayet) 309 yılı ifade eden kelime gurubunun 309. kelime olarak başladığı daha önceden bilinmekteydi. Aslında 9. ayetteki mağara (kehf) kelimesinden 25. ayetin sonuna ki bu ayette gençlerin 309 sene mağarada kaldıkları bildirilmekte 309 kelime geçmesi daha iyi bir bakış açısı olabilir. 

Tarık yıldızı ile ilgili mucize zaten biliniyordu. Fakat 4-5. ayetler ile bağlantısı (insanın koruyucularının olması ve insan neden yaratıldığına baksın) 2017 yılında Tarık yıldızının ağır atomları ürettiği kesin olarak ispatlandıktan sonra kurulabildi. Bu nedenle yeni mucizeler kısmında yer aldı.  

Kulak hırsızlığı yapan şeytanlar ve roket ile göğün geçilmesi makalesi Hakkı Yılmaz'ın bu ayetleri yorumlaması üstüne kurulmuştur. Hakkı Yılmaz Mele-i A'la'yı 'Yüce Depo' Kuran olarak tanımlamaktadır. Bu Yüce Depo'nun Allah'ın evren üzerindeki ilmi olduğu daha mantıklı bir açıklama olabilir.  

Evrenin yoktan (hiçlikten) var edilmesi yanlış anlaşılmaya neden olmaktadır. Evren hiperuzayda yaratılan bir enerji türünden yokken var edilmiştir. Bu bakış açısı yeni olduğu için burada yer almıştır.  

Kıyametin Higgs bozonu ve karanlık enerji ilişkisi ile kopacağı ile ilgili çok yeni bulgular eklenmiştir.

Ruhun ne olduğu ile ilgili modern bilim ve Kuran ışığında yapılan ilk analiz

Kuran'a göre zaman: Zaman görecelidir. Bütünsel bir yaklaşım yapılmıştır.

Meryem'in kendiliğinden gebe kalması ile ilgili 2 delil: Bitki gibi yetiştirilmesi ve fiha-fihi ('her'-'him') zamirlerinin incelikle kullanılması incelenmiştir. 

Rahim iç zarı olan endometrium ile ilgili yeni gelişmeler vardır. Yeni yapılan çalışmalarda rahim iç zarının bir embriyonun rahime yapışıp yapışmayacağına karar verdiği gösterilmiştir. Ayette Yüce Allah her dişinin ne yüklendiğini bilirim buyurmasından sonra hemen rahim iç zarına işaret etmesi büyük bir mucizedir.

Nutfe ile ilgili yeni bir yaklaşım yapılmıştır. Kemiklere et giydirilmesi embriyolojik açıdan daha geniş açıklanmıştır. 

Demirin uzaydan indirilmesi bilinen bir delildi. Ama demir katastrofuIron catastrophe’ olarak isimlendirilen süreç ile uzaydan indirilen demirin Dünya'nın çekirdeğine eritilerek indirildiği yeni bir bulgudur. Çekirdeğe inen demir Dünya'nın manyetik alanını oluşturarak insanlar için büyük fayda sağlamaktadır.  

Muazzam derin bir denizdeki karanlıklar. Üst üste dalgalar ve bulut ilişkisi üzerine yeni bir analiz. 

Göğe yükselen bir insandaki akut pulmoner ödeme bağlı akciğerlerin esnekliğini kaybetmesi ve pulmoner arterlerin kasılarak daralması ile ilgili bir analiz. 

Parmak uçlarının eşitlenmesi. Çoğu mealde 'düzenleme' olarak çevrilen (نُّسَوِّىَ) nusevviye kelimesinin 'eşitleme' olarak çevrilmesi ile yeni yapılan bir analiz. 

Yıldızların düştükleri yerler ve karadelikler ilişkisi zaten bilinmekteydi. (بِمَوَٰقِعِ) bimevakii kelimesinin başka bir anlamı olan bir şeyin düşme zamanı (time or date on which something falls) ile ilgli analiz yeni bir analizdir.  

Galaktik navigasyon gerçekten çok yeni bir mucizedir. Kuran mucizelerine yapılan en sık eleştiri bilimsel kanıtlar bulunduktan sonra bunun Kuran'dan çıkarılması şeklindedir. Keza bu doğru değildir. Kuran bir bilim kitabı değildir. Ama galaktik navigasyon mucizesi bilim adamlarına yön gösterici bir mucizedir. Tarık yıldızının (nötron yıldızı) galaktik GPS sistemi gibi çalışacağını Kuran 1400 yıl önceden haber vermiştir. Ama biz ancak anlıyoruz. Tarık yıldızları üzerinde yapılacak çalışmalar insanlığın önünün açacak bilgiler sunacaktır. 

'Allah'ın Arş'ı sıvı üzerindeydi' analizi yeni bilimsel gelişmeler ışığında ele alınmıştr. Yüce Allah'ın karanlık sıvıyı ('dar fluid') işaret ettiği net bir şekilde görülmektedir.   

Levh-i mahfûz ile ilgili bilimsel ilk analiz.  

Çocukların saçlarının ağarması ile ilgili 2020 yılında Nature dergisinde çok güzel bir çalışma yayınlandı. Fareler üzerinde yapılan çalışmalar çok yeni bulgular ortaya koydu.

Musa peygamber ile ilgili yeni bulguları ayrı bir başlık altında toplamayı uygun buldum. Kan musibeti ile ilgili Tevrat kaynaklı, tam isabetli olmayan görüşler vardı. Aslına Yüce Allah'ın büyük bir bilimsel işaret gösterdiği anlaşılmakta. Aslında epidemik tifüs salgını işaret edilmiştir.  

Musa peygamberin Tur dağında bir kayaya düşen yıldırım sonrası bilincini kaybetmesi ve daha sonra tekrar bilincinin yerine gelmesi. Kayaya düşen yıldırım kayayı (tüf-volkanik kaya) paramparça etmiştir. Öncesi bir parlama olmuştur. Bilimsel açıklama.

Yıldırımların yeryüzünün en dış taraflarında (dağların zirverlerindeki kayalar) eksiltme yaptığını gösteren yeni bulgular mevcuttur. Bu konu da tam olarak açıklanmış oldu. 

3:103 ayetinde çok ince bir bilimsel işaret vardır. Allah'ın ipi: Parçalanamayan, bölünemeyen sicim-iplik (Sicim teorisi, M-teori) 

Evrenin düz olduğunun keşfedilmesi Planck uydusunun sağlamış olduğu veriler ile kesinleşti. Çok ilginçtir ki Kuran'da hata var iddialarını dillendiren kişilerin nasıl büyük bir mucizeyi ve bilimsel işareti göremedikleri ortaya çıkmıştır. Kuran evrenin düz olduğunu 1400 yıl önceden bildirmiştir.  

Sirius B yıldızının (beyaz cüce, 'white dwarf') içine çöken bir yıldız olduğu net olarak bildirilmiştir. 

Sirius yıldızının Dünya'mıza uzaklığı olan 8.60 ± 0.04 ışık yılı tam olarak işaret edilmiştir. Çok büyük bir delil ve mucizedir.

Sirius yıldızının mutlak kadir parlaklık değeri olan +1.42 işaret edilmiştir. 

Homo Sapiens insan türünden önce yaşamış olan insan türleri Kuran'da işaret edilmiştir. Ayrıca Homo Sapiens türününün diğer türlere halife olacağı da bildirilmiştir. 

İnsanın yaratılışı esnasında işitme, görme ve idrak etme yetilerinin gelişim sırası Kuran'da işaret edilmiştir.  

Yeniden yaratılış öncesi (kıyamet günü) Dünya ve evrenin tekillik haline dürülerek gelmeleri ve birleştirilmeleri işaret ediliyor. 

Yüce Allah salatta kendisine dua ederken sesimizi ancak duyacak şekilde dua etmemizi tavsiye etmektedir. Acaba neden?

Ay'ın Güneş'i takip etmesi konusu modern bilim ışığında incelendiğinde Yüce Allah'ın ne büyük bir delil sunmuş olduğu anlaşılır. Ayrıca gecenin gündüzün önüne geçememesi konusu da detaylı olarak incelendi. Gece ve gündüzün oluşmasının aslında Dünya gezegeninin kendi etrafında dönmesinden oluştuğu da çok net bir şekilde görülmektedir. 

Yeşil ağaçtan ateş olan kömüre muhteşem dönüşüm. 

Yüce Allah'ın bir hurma çekirdeğini dıştan saran zarını örnek vermesi: Holografik evren prensibi kapsamında evrenimizi bir üst boyuttan saran 2 boyutlu zara işaret.

(نَقِيرًا) 'nekiran' 'nakir' kelimesinin telli bir müzik aletinin teline vurma ile çıkan ses anlamı ile evrenin en küçük yapısı olan sicimlerin-iplerin titreşmesi arasındaki muhteşem bağlandı.

İnsan vücudunda kemiklere sıkıca bağlanan, kemiklere sabitlenen bağlar: Ligamentler, kesin bir işaret.

Kalplerin paslanması: Modern bilim kalplerin üstünün (koroner arterler) gerçek anlamda paslandığını göstermekte.

Rahman suresinde 'Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?' ayetinin 31 kez tekrarlanmasının evreni oluşturan 31 temel parçacığı işaret etmesi Yüce Allah'ın gerçekten büyük bir mucizesidir. 

Dallanmış-budaklanmış bir yapı olan kozmik ağın Rahman suresinde işaret edilmesi.

27 peygamberin isimlerinin 19'un 27 katı olan 513 kez geçmesi Kuran'ın büyük mucizelerinden birisidir. 

2 doğu geçişi şimdiye kadar tam olarak anlaşılamamıştı. Ancak modern bilimin paralel evrenin varlığı konusunda deliller elde etmesi ile 2 doğunun 2 paralel evrendeki 2 doğu olduğu anlaşıldı.

Fecr suresi 1-4 ayetlerin neyi kast ettiği uzun yıllar anlaşılamamıştı. Bu ayetler ile ilgili yeni bir analiz mümkün oldu. 

Yenilen sütün faydasına bir işaret; gözümüzün önündeymiş, ancak yeni görmek nasip oldu. Rabbimize sonsuz hamd olsun. 

Naziat suresi 1-5 ayetlerde kara deliklerin işaret edildiğini görmekteyiz.

Evrenin sonsuz 'infinite' olması gerektiğine delil olacak ayetleri görmekteyiz.

Göz kırpma süresi ve 1 dakika içinde ortalama göz kırpma sayısı üzerinden yeni okumalar yapıldı. Çok ilginç verilere ulaşıldı. Gerçekten de Yüce Allah her şey üzerinde bir ölçü koymuş. 

Çiftlik hayvanlarından elde edilen halis sütün sindirilmiş besin olan kimüs ile kandan ayrışması konusu incelenmiştir. 

Kuran'da antik Mısırlıların yaygın şekilde tahıl ürünlerinden sıkarak bira yaptığının işaret edilmesi gerçekten büyük bir mucizedir. 

19 mucizesi/sisteminin ayetlerdeki kelime sayısı düzeyinde bütünsel korumasını yapan 57057 basamaklı devasa sayının deşifre edilmesi 7.7.2022 yılında nasip oldu. 

Sure sırasını, suredeki ayet sayısını ve suredeki toplam kelime sayısını mühürleyen 798 basamaklı sayının kendisi 19'un katı iken basamak sayısı da 19'un tam katıdır. 27.7.2022 tarihinde deşifre edildi.

Kalbin beyin ile birlikte kavrama/anlama ve akletme işlevlerindeki rolü ile ilgili yeni çalışmalar sunuldu.

Rahim iç zarının 13:8 ayetinde işaret edildiğini biliyoruz. Ancak en iyi gebelik için 8-13 mm olması gerektiği de işaret edilmiş. Büyük mucizedir.

Büyüklerden birisi olan 19 mucizesinin 86. suredeki Târık yıldızı ile bağlantısı yeni keşfedildi.  

  

19 Sistemi

Fizik

Kimya

Biyoloji-Tıp-Evrim

Astronomi

Matematik

Tarih

Jeoloji

Gelecek 

Meteoroloji

Kelime Uyumları

Musa Peygamber