Yüce Allah aşağıdaki âyetlerinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

6145|100|1|وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا

Ve l-âdiyâti dabhâ.

Ant olsun sınırları aşıp hızla gidenlere bir yanmayla.

6146|100|2|فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا

Fe l-mûriyâti kadhâ.

Ve ateşlenip tutuşanlar bir kıvılcımla.

6147|100|3|فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا

Fe l-mugîrâti subhâ.

Ve hasetle hareketlenip işe koyulanlar bir sabah.

6148|100|4|فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا

Fe eserne bihî nak’â.

Ve girdaplı bir toz fırtınası kaldıranlar onunla.

6149|100|5|فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا

Fe vesatne bihî cem’â.

Ve ortalayanlar onunla bir topluluğu.

 

(ٱلْعَٰدِيَٰتِ) l'aadiyati kelimesi kökü (عدو) koşmak (run), süratle gitmek (speed), dörtnala gitmek (gallop), yarışmak (race), geçmek (pass), aşmak (pass over), sınır aşmak (overstep), uygun sınırları aşıp ileri gitmek (exceed the proper borders), ötesine geçmek (go beyond), terk etmek (leave) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 699 (of 1303). 

(ضَبْحًا) debhen kelimesi kökü (ضبح) atın veya devenin koşma sonucu yorulduğunda hızlı nefes alması sonucu çıkan ses, ateşin karartması (said of fire*blacken), bir sopanın ucunun ateşin yakarak rengini değiştirmesi, etin bir kısmının ateşte yanarak renginin koyulaşması, bir okun ucunun yanması ile rengini değişmesi, kavurucu (broiling), kızartıcı-yakıcı (frying) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 624 (of 1303) ve Lane's Lexicon, page 1816 (of 3039)

(ٱلْمُورِيَٰتِ) l-muriyati kelimesi kökü (وري) tutuşturmak-yanmak (kindle), ateşlemek (fire), ateşle vurmak (strike fire) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1246 (of 1303)

(قَدْحًا) kadhen kelimesi kökü (قدح) ateş çakmağı (fire steel), ateşle vurmak (strike fire), çakmak*sigara (lighter), çakmak taşı (flint), çakmak taşının çarpması sonucu ateş-kıvılcım çıkması (fire iron*for striking sparks from flint) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 873 (of 1303)

(ٱلْمُغِيرَٰتِ) l-mugirati kelimesi kökü (غير) kıskanç olmak-hasetçi olmak-sevdiğini başkalarından kıskanmak (to be jealous), gayret göstermek (display zeal), çekişen-rekabet etmek (vie), hasetle korumak-bekçilik etmek (guard-protect with jealous), değiştirmek (alter), farklı yapmak (make different), tetikte koruma (vigilant care), hareketli-coşkulu (fervor) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 808 (of 1303)

(صُبْحًا) subhen kelimesi kökü (صبح) sabah (morning) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 585 (of 1303)    

(أَثَرْنَ) eserne kelimesi kökü (ثور) karıştırmak (stir), girdap yapmak (swirl up), kaldırmak-toz (rise-dust), hiddetlenmek-kudurmak (rage), fırtına (storm) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 130 (of 1303)

(نَقْعًا) nek'an kelimesi kökü (نقع) toz (dust) anlamındadır. Steingass, page 1143 (of 1241)

(وَسَطْنَ) vesetne kelimesi kökü (وسط) ortaya koymak-yerleştirmek (place-put-set in the middle), ortada olmak (be in the middle), ortada tutmak (hold in the middle), ortada durmak (stand in the middle) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1250 (of 1303)

 

Yüce Allah’ın izni ile ayetlerin analizini yapmaya başlayalım;

Bu ayetlerin müteşâbih ayetler oldukları konusunda şüphe yoktur. Kuran katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu katmanlı yapının ana omurgasını müteşâbih ayetler oluşturur. Müteşâbih ayetler çoklu anlamlara gelen ve her anlamın doğru olduğu ayetlerdir. Zamanı geldiğinde bu ayetlerin farklı anlamları ortaya çıkar.

100:1-5 arası ayetlerde işaret edilenlerin savaş atları oldukları ileri sürülmüştür. Bu makalede bu konu ile ilgili detaylı bilgi verilmeyecek. Dileyenler başka kaynaklardan bu ayetlerin savaş atları ile ilgili işaretlerini okuyabilir.

100:1-5 ayetlerindeki kelimelerin Arapça anlamları direkt olarak okunduğunda ayetlerde çok daha başka bir şeyin işaret edildiği rahatlıkla görülür.

Hemen söyleyelim;

Bu ayetlerde işaret edilenler Amerikan B29 bombardıman uçaklarıdır. İşaret edilen olay ise Amarika’nın Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombaları atması olayıdır. İnsanlık tarihinde insanları yok etmek için kullanılan ilk atom bombası Kuran’da işaret edilmiştir.  

Şimdi Yüce Allah’ın izni ile ayetleri detaylı olarak inceleyelim.

100:1 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ve l'aadiyati

ant olsun sınırları aşıp hızla gidenlere

عدو

2

debhen

bir yanmayla

ضبح

 

l-adiyati’ kelimesi dişil, çoğul ve isim olarak gelmiştir. Bu kelime ile işaret edilen şeylerin çok hızlı hareket edebildikleri, bu hızları ile uzun mesafeler alabildikleri, sınırları geçebildikleri, sınır engeli tanımadıkları anlaşılır.

dabha’ kelimesi ile bu şeylerin bir özelliği bize bildiriliyor. Bu da bir çubuğun ucu nasıl ateşte yanıyorsa, bir etin bir kısmı ateşte nasıl yanıyorsa bu şeylerin bazı kısımları da yanmaktadır.

100:2 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

fe lmuriyati

ve ateşlenip tutuşanlar

وري

2

kadhen

bir kıvılcımla

قدح

 

l-muriyati’ kelimesi yine dişil, çoğul ve isim kelimesidir. Ateşlenmek, yanmak,  tutuşmak anlamındadır. 1. ayetteki şeyleri işaret eder. ‘kadhen’ kelimesi çakmak taşının birbirine vurulması ile çıkan kıvılcımı işaret eder. 1. ayette işaret edilenlerin bazı kısımlarının nasıl yandığını bize bildirir. Çakmağı yakmaya çalıştığımızda çakmak taşı nasıl kıvılcım çıkarıyor ise bu şeylerin bazı kısımlarında kıvılcım oluşur. Bu noktada 2 yaklaşım söz konusu olabilir. Her ikisi de doğrudur. 1. yaklaşım; kıvılcım yanmayı başlatır, bu da ateşlenmeye ve tutuşmaya neden olur. 2. yaklaşım; yanmaların kendisi de kıvılcımlar çıkarır.

100:1 ve 100:2 ayetleri bütün olarak düşünüldüğünde işaret edilen çoğul şeylerin motorlu uçaklar oldukları görülür. Ancak bu işaret edilen motorlu uçaklar herhangi bir motorlu uçak değildir. 100:3, 100:4 ve 100:5 ayetlerinden inşallah anlayacağız ki bu uçaklar B29 bombardıman uçaklarıdır.  

Kısaca B29 bombardıman uçakları ile ilgili bilgiler verelim;

Bu uçaklar insanoğlunun ürettiği en yüksekten uçan uçaklardan birisidir. Ayrıca uzun mesafeler kat edebilirler. Bu noktalarda diğer uçuklardan ayrışırlar.

Aşağıda B29 bombardıman uçağının açılmış tek bir motorunun çalışması gösterilmiştir. Lütfen sonuna kadar izleyin. Açıkça görüldüğü gibi ayetteki işaretler ortaya çıkıyor. Kıvılcımlar çıkararak benzini yakan-tutuşturan bir motor. B29'larda bu motorlardan 4 adet vardı. Bu 4 adet motorun kıvılcımlarla yanıp tutuşması ile ve bu yanmanın oluşturduğu itici kuvvet ile B29'lar sınırları aşarak uzun mesafeler kat edebilir. 

 

100:3, 100:4 ve 100:5 ayetlerinde bu uçaklara ne görev verildiğini göreceğiz inşallah. 

100:3 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

fe lmugirati

ve hasetle hareketlenip işe koyulanlar

غير

2

subhen

bir sabah

صبح

 

Bu uçaklar bir görevi yerine getirecektir. Bu görev sabah olacaktır.

l-mugirati’ kelimesi yine dişil, çoğul ve isim olarak gelmiştir. 100:1-2 ayetlerindeki uçakların bir özelliği  işaret edilmektedir. Bu kelimenin anlamı düşünüldüğünde bu uçakların hasetle hareketlendikleri, hasetle işe koyuldukları görülür. Açıkça anlaşılır ki bu uçaklar büyük bir yıkım yapmaya, hiç acımadan büyük bir katliam yapmaya gitmektedirler. 

Bu uçaklara verilen görevin sabah erken saatlerde gerçekleşeceği ayetten anlaşılıyor. Aşağıda bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi verilecektir.

 

100:4 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

fe eserne

ve girdaplı fırtına kaldıranlar

ثور

2

bihi

onunla

 

3

nek'an

bir toz

نقع

 

100:4 ayetinde; ‘Ve girdaplı bir toz fırtınası kaldıranlar onunla.’ buyurulmuştur.

Bu ayet çok çok önemlidir. Arapça gramere dikkat edilerek yapılan bir çeviride bu ayet bize inanmaz işaretler sunular.

Ayetteki ‘bihi’ ‘onunla’ zamiri tekil ve eril olarak gelmiştir. Oysa uçaklar hep dişil ve çoğul olarak işaret edilmişti. Demek ki ‘bihi’ zamiri ile işaret edilen şey uçakla ilgili olsa da uçaktan farklı bir şeydir. Bu şey her ne ise tek başına girdaplı bir toz fırtınası kaldırmaktadır. Bu da bize açıkça gösterir ki ‘bihi’ ‘onunla’ zamiri ile işaret edilen şey uçaktan bırakılan bir bombadır.

Bu bomba normal bombalara benzememektedir. Çünkü girdaplı bir toz fırtınası oluşturmaktadır. Bu şekilde girdaplı bir toz (bulut) fırtınasına tek başına ('bihi', tekil zamir) neden olabilecek tek şey bir atom bombasıdır.

Aşağıdaki resimde Hiroşima'ya atılan bomba işaret edilmiştir.

atom bombasi kuran da isaret edilmis b29 bombardiman ucaklari

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi atom bombasını kaldırdığı toz-gaz bulutları içinde girdaplar mevcuttur.

toz kaldiranlar adiyat suresi kuran

 

100:5 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

fe vesetne

ve ortalayanlar

وسط

2

bihi

onunla

 

3

cem'an

bir topluluğu

جمع

 

Bu ayette açıkça görülür ki atom bombasını bir topluluğun tam ortasına atmak için bu uçaklar ortalamışlardır, merkeze odaklanmışlardır. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları maksimun insanın ölmesi için özellikle bu toplumun tam ortasına atılmıştır. Ayetteki işaret budur.

Şehrin tam ortasına atılan bomba ile şehir büyük oranda hasar görmüş ve binlerce insan feci şekilde can vermiştir.

hiroshima oncesi ve sonrasi atom bombasi kuran da isaret

Ayette işaret edilenlerin B29 bombardıman uçakları olduklarını gördük. Ayette çoğul olarak işaret edildiği için bombalamada görev alan bu uçakların en az 3 ve üzeri sayıda olmaları gereklidir (Arapça gramer kuralı). Acaba böyle mi?  

Aşağıda atom bombası atma sırasında görev alan B29 bombardıman uçaklarının listesi verilmiştir.

 1. Enola Gay (Atom bombasını taşıyan B29).
 2. The Great Artiste.
 3. Necessary Evil.
 4. Full House.
 5. Jabit III.
 6. Straight Flush.
 7. Big Stink.

Hiroşima ve Nagazaki’nin sabah bombalanması;

B29 bombardıman uçakları içindeki Enola Gay isimli B29 uçağı 6 Ağustos 1945 sabah saat 08.15’de (Hiroşima sabahı) ‘little boy’ ‘küçük oğlan’ takma isimli atom bombasını şehrin tam ortasına gelecek şekilde bıraktı. Sabah saatlerinin seçilmesi anlamlıydı. Amerika daha önceden Japonların yaşam tarzlarını incelemiş ve onların en çok dışarıda oldukları saatini saptamış ve saldırı saatini sabah 08:15 olarak kararlaştırmıştı. Bomba 53 saniye düştü ve şehrin 600 metre yüksekliğinde patladı. 9 Ağustos 1945’de yine sabah saatlerinde Nagazaki üzerine ‘fat man’ ‘şişman adam’ takma isimli 2. atom bombası atıldı. Ayette bombalamanın yerel olarak sabah gerçekleştiğinin işaret edilmesi de ayrı bir delildir.

Tarihteki ilk atom bombasını insanlar üzerine atıp yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan Enola Gay isimli B29 uçağında kaç mürettebat vardı?

Kuran'da Yüce Allah her şeyi ince şekilde ayarlamıştır. Bizlere işaretler vermiştir.  Âdiyât sûresinin besmele 0. ayet olarak sayıldığında toplam 12 ayet olması da Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan ilk bombalamanın işaret edildiğini gösterir.

Enola Gay'de bombalama esnasında bulunan kişiler.

 1. Colonel Paul Tibbets, Commander and Pilot
 2. Captain Robert Lewis, Co-Pilot
 3. Captain Deke Parsons, Weaponeer
 4. Sergeant Robert H. Shumard, Assistant Flight Engineer
 5. Staff Sergeant Wyatt Duzenbury, Flight Engineer
 6. Staff Sergeant Robert Caron, Tail Gunner
 7. Private Richard Nelson, Radar Operator
 8. 2nd Lieutenant Morris Jeppson, Ordnance Expert
 9. Sergeant Joseph Stiborik, Radar Operator
 10. Lieutenant Jacob Beser, Electronic Countermeasures
 11. Major Thomas Ferebee, Bombardier
 12. Captain Theodore Van Kirk, Navigator

Detaylı bilgi için.

Not: Kaç ayet var veya kaçıncı ayette geçiyor analizlerinde besmele 0. ayet olarak sayılmaktadır. Bu kural tüm sayımlarda geçerlidir. Yüce Allah bize besmelenin 0. ayet olarak sayılması gerektiğini öğretmiştir. 

Kaçıncı ayette geçiyor analizi

 

Rablerine karşı mutlak nankör olan insan

Âdiyât sûresinin besleme 0. ayet olarak sayıldığında 7. ayeti olan ayette Yüce Allah; 

'Doğrusu insan Rabbine karşı mutlak nankördür.' buyurmaktadır. 

Aşağıda gösterildiği gibi gibi yüzbinlerce insanın feci şekilde ölmesine neden olan Hiroşima bombalamasında toplam 70 mürettebat toplam  7 uçak içinde görev almıştır. 7 uçak ve 70 mürettebatı görünce ister istemez aklıma cehennemin 7 kapısı, 77 cehennem kelimesi geçişi ve 70 kıyamet günü geçişi aklıma geldi. Diyelenler aşağıdaki linkten detaylı bilgi alabilirler.

Cehennemin 7 kapısı, 77 Cehennem ve 70 Kıyamet günü (Diriliş günü)

  

Uçak Sayısı

Mürettebat sayısı

Enola Gay (Atom bombasını taşıyan B29).

12

The Great Artiste.

12

Necessary Evil.

10

Full House.

9

Jabit III.

9

Straight Flush.

9

Big Stink.

9

Toplam=7

Toplam=70

 

Hiroşima görevinde yer alan uçakları ve mürettebatın tüm listesi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Liste 

Sonuç;

Bütün bunlar düşünüldüğünde Kuran’ın müteşâbih olan bu ayetler ile gelecekten haber vermiş olduğu açıkça görülür. Yüce Rabbimiz insanlık tarihindeki tek seferde en büyük insan ölümüne neden olmuş bir olayı bize anlatmaktadır. Hiroşima ve Nagasaki’ye 2 atom bombası atılmasının başka bir örneği insanlık tarihinde yoktur. Bu olay tektir. Bu nedenle Kuran’da bu saldırı ve bu saldırıyı gerçekleştiren B29 uçakları işaret edilmiş olabilir.

En doğrusunu Allah bilir.