Bu konu ile ilgili mucizeyi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

https://kuranmucizeler.com/supernova-patlamalarindan-olusan-demirin-dunya-ya-indirilmesi-ve-demir-katastrofu-iron-catastrophe

Bu mucizeyi görmek istemeyen veya gölgelemek isteyenler şu 2 argümanı ileri sürerler.

1. Ayette geçen ‘enzelna’ ‘indirdik’ kelimesi gerçek anlamda indirdik anlamında olamaz. Bu kelime Kuran’ın başka yerlerinde ‘bahşetmek’ anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle bu ayette demirin bahşedildiğini anlamak gereklidir. Bir mucize yoktur.

2. ‘enzelna’ kelimesini gerçek anlamda ‘indirdik’ olarak alsak da ayette bilimsel hata vardır. Demir Dünya’yı oluşturan gaz ve toz bulutunun zaten içindedir. Bu nedenle indirme söz konusu değildir. Ayrıca neden demirden başka elementler zikredilmemiştir?

 

Şimdi Allah’ın izni ile bu argümanlara cevap verelim.

Cevap 1.

(أَنزَلْنَاenzelna kelimesi kökü (نزلinmek (to descent, come down, to dismount), aşağıya düşme (fall) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1122 (of 1303).

Arapça İngilizce sözlüklerin tümünde kelimenin ilk ve yaygın kullanım anlamının gerçek anlamda indirmek olduğu görülür. Yani bir şeyin bir referans noktasına göre yukarıdan aşağıya fiziksel olarak indirilmesidir.

Bu kelime Kuran’da oldukça sık kullanılır.

Aşağıda göreceğiniz birçok ayette gerçek anlamda indirme (yukarılardan aşağılara doğru inme) anlamında kullanılmıştır. Hiç şüphesiz.

 • Gökten su indirilmesi
 • Yağmurun indirilmesi
 • Bulutlardan dolunun indirilmesi
 • Nuh peygamberin gemisinin bereketli bir yere indirilmesi
 • Yere inenin-yerden çıkanın bilinmesi
 • Kulelerinden/kalelerinden indirilme
 • Kudret helvası ve bıldırcın indirme

 

Bu kelime başka anlamlara da gelebilmektedir.

Kitabın indirilmesi, meleklerin indirilmesi, azabın indirilmesi, hayvanlar ve giysilerin indirilmesi gibi bahşetmek benzeri anlamlara gelebilmektedir.  

Bu nedenle kelimenin anlamı geçtiği ayette göre anlamlandırılabilir. Ama ayetteki geçiş kelimenin gerçek anlamını veriyorsa gerçek anlamı tercih edilmelidir.

57:25 ayetinde de olan budur. ‘ve demiri de indirdik’ ifadesi bilimsel veriler ile tam olarak uyuşmaktadır. Demirin süpernova patlamalarında oluştuktan sonra Dünya’ya indirilmesi ve daha sonra çekirdeğe indirilmesi ayetteki ‘indirme’ kelimesinin gerçek fiziksel indirmeyi işaret ettiğini gösterir. Tıpkı gökten suyun indirilmesi gibi. Tıpkı Nuh’un gemisinin yere indirilmesi gibi.

57:25 ayetinde demirin indirilmesi ile ilgili ‘indirme’ kelimesinin gerçek anlamı olan ‘yukarılardan aşağılara doğru gerçek fiziksel indirme’ anlamında almamanın önünde tek bir engel yoktur.    

 

Cevap 2.

Milyarlarca süpernova patlamasından oluşan demir ve birçok element uzaya yayılır. Yer çekimi etkisi ile bazı yerlerde yoğunlaşırlar. Bu yoğunlaşan gaz ve toz bulutlarınanebula’ denir. Yıldızların doğdukları yerlerdir.

Güneş’imiz de böyle bir gaz ve toz bulutlarından doğdu. Dünya’mızda.

Dünya’mız henüz ortada yokken çok küçük parçalar birleşerek küçük kaya parçasını oluşturdu ve daha sonra bu kaya parçası giderek büyümeye başladı.

Belirli bir büyüklüğe eriştiğinde kendi yerçekimi kuvvetini oluşturdu. Artık bu noktada bu büyük cisme Dünya’nın öncüsü olan dünya diyebiliriz. Yeterince büyümüş olan Dünya’ya yörüngesi etrafında dolaşan ve demir açısından zengin kayalar yerçekimi etkisi işe düştüler (indiler) ve Dünya’nın bir parçası oldular. Dünya’ya o kadar fazla demirden zengin kaya düştü (indi) ki Dünya günümüzdeki halinden daha büyük bir hale geldi ve yörüngesinde her şeyi temizlemiş oldu.

Demirin Dünya’ya inme süreci tamamlandı.

 

2. süreç ise demirin daha aşağı olan çekirdeğe indirilmesi. Bu da demir katastrofuIron catastrophe’ süreci ile gerçekleştir.

Eleştiri yapanlar Dünya'nın gelişiminde çok ama çok önemli olan bu süreci görmezden gelirler. Ama bu süreç aslında çok önemlidir. Dünya'nın ısınması ile eriyen demir Dünya'nın çekirdeğine indirilir. Bu da Dünya'nın manyetik alanını oluşturur. Dünya'nın katmanlı bir yapıda olmasının nedeni bu süreçtir. 

Nereden bakarsanız bakın;

Uzayda oluşan demir Dünya'ya indirilmiştir. Daha sonra indirilen demir Dünya'nın çekirdeğine indirilmiştir.  

 

Neden başka elementler zikredilmemiştir?

Kuran bir kimya kitabı değildir. Başka elementlerin zikredilmesine gerek yoktur. Tek bir önemli örnek verilmiştir ve anlayana yeterlidir. Başka bazı elementler zikredilse bu kez neden hepsi zikredilmedi denebilir. ‘Allah diğer elementleri bilmiyor mu? Unutmuş mu?’ denecektir.

Demir elementinin insanlığa faydası diğer elementlere göre biraz daha fazladır. Dünya çekirdeğine eriyerek inmesi ve güçlü bir manyetik alan oluşturması ile insanlığa en faydalı elementlerden birisidir. Bu nedenle çok iyi bir örnektir.

Nerede bakarsanız bakın;

ve demiri de indirdik’ cümlesi çok büyük bir mucizedir.

 

(أَنزَلْنَا) enzelna kelimesinin gerçek anlamda indirme (yukarıdan bir yerden daha aşağıya indirme) anlamda kullanıldığına örnekler;

 • Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için meyvelerden / ürünlerden bir rızk çıkardı. (2:22)
 • Allah'ın gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra toprağı dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında (2:164)
 • Yeryüzünü de sönmüş kül halinde görürsün. Nihayet onun üzerine suyu indirdiğimizde titrer, kabarır ve her güzel/bereketli çiftten bir şeyler bitirir. (22:5)
 • Allah gökten bir su indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeşil hale geliyor. (22:63)
 • Gökten bir kaderle/belli ölçüde bir su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk (23:18)
 • Gemide olan Nuh peygamber: Şunu da söyle: "Rabbim, beni bereketli bir yere indir! Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın." (23:29)
 • Gökten, ondaki dağlardan bir dolu indiriyor da onunla dilediğini çarpıyor (24:43)
 • O gönderdi rüzgarı bir müjde olarak rahmetinin önünden. Biz indirdik gökten tertemiz bir su. (25:48)
 • Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi hayırlı? (27:60)
 • Gökten suyu kim indirdi (29:63)
 • Oysaki onlar, yağmur kendilerine indirilmeden önce iyice suskun ve ümitsiz idiler. (30:49)
 • Gökten bir su indirdik de (31:10)
 • Allah, Ehlikitap'tan onlara arka çıkanları, kulelerinden/kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı: Bir grubunu öldürüyordunuz, bir grubunu da esir ediyordunuz. (33:26)
 • Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni o bilir. Rahim'dir O, Gafur'dur. (34:2)
 • Sen, toprağı huşu halinde boynu bükük görüyorsun ya, işte o da Allah'ın ayetlerindendir. Onun üzerine suyu indirdiğimizde, o titrer ve kabarır. (41:39)
 • O odur ki, kulları umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini yayar. (42:28)
 • Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indirenler bizler miyiz? (56:69)
 • Ve sıkıştırılmış bulutlardan şırıl şırıl akan su indirdik. (78:14)
 • Kudret helvası ve bıldırcın indirdik (2:57)
 • Gökten su indiren de O'dur (6:99)
 • Gökten bir su indirdi de (13:17)
 • Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı (14:32)
 • O suyu gökten indirdik. (18:45)
 • Gökten su indiren O'dur. (20:53)

 

(أَنزَلْنَا) enzelna kelimesinin bahşetmek veya ona yakın anlamında kullanılması;

 • Kulumuza indirdiğimizden (2:23), sana indirilene ve senden önce indirilmiş olanlara (2:4), Allah'ın indirmiş olduğuna inanın (2:91), (2:97),

 • Ayetler indirdik (2:99)

 • Gökten bir pislik indirdik (2:59)

 • "Rabbinizin, indirilmiş üçbin melekle destek vermesi, size yetmiyor mu?" (3:124)

 • Güven verici bir uyku indirdi. (3:154)

 • Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" (5:112)

 • Üzerimize gökten bir sofra indir de (5:114)

 • Ben onu üzerinize indireceğim. (5:115)

 • Şunu da söylediler: "Bu peygambere bir melek indirilseydi ya!" Eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu da kendilerine göz bile açtırılmazdı. (6:8)

 • Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (6:37)

 • Biz onlara melekleri indirseydik (6:111)

 • Size, çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik (7:26)

 • Sonra Allah, Rasulü'nün ve inananların üzerine dinginlik ve güven indirdi. Görmediğiniz ordular indirdi (9:26)
 • Allah ona sükunet indirmiş (9:40)
 • Bir surenin tepelerine inmesinden çekinir dururlar. (9:64)
 • Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" (10:20)
 • Ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal? (10:59)
 • "Ona bir hazine indirilseydi, yahut beraberinde bir melek gelseydi ya!" (11:12)
 • Arapça bir Kur'an olarak indirdik. (12:2)
 • Onlar hakkında Allah, hiçbir kanıt indirmemiştir (12:40)
 • Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz (15:8)
 • Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Ama biz onu ancak belirli bir ölçüde/bir kaderle indiririz. (15:21)
 • Kullarından dilediğine melekleri, emrinden olan ruh ile şöyle diyerek indirir: "Gerçek şu: Benden başka ilah yok, o halde benden sakının!" (16:2)
 • De ki: "İman edenleri güçlendirip kökleştirmek için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olarak, Ruhulkudüs onu, senin Rabbinden indirdi. (16:102)
 • Onu, bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik. (17:106)
 • Melekler dediler ki: "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. (19:64)
 • Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. (39:6)
 • Gökten bir rızık indiriyor. (4:13)
 • Şu bir gerçek ki, "Rabbimiz Allah'tır!" deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: "Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin." (41:30)

 

En doğrusunu Allah bilir.