Hurûf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukatta kelimesi de ayrılmış, münferit demektir. Hurûf-u mukataa ise; ayrılmış, münferit harfler demektir. 29 surenin başında bulunurlar ve surenin açılışını yaparlar. Anahtar harfler de denir. 14 harfin tekliikiliüçlüdörtlü ve beşli kullanımından oluşurlar. 

Yüce Allah 114 surenin 29 tanesinin başına hurufu mukatta harflerini koymuştur. Çok ilginçtir ki bu 29 surenin 19 (19x) tanesinde hurufu mukatta harfleri tek başına yer almaktadır;

Örnek:

8|2|1|الٓمٓ (Elif, Lam, Mim)

10 surenin başında ise ayetle birlikte yer alır;

Örnek:

1363|10|1|الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ (‘Elif lam ra, tilke ayatul kitabil hakim.’ ‘Elif, Lam, Ra, İşte bunlar Hakim* Kitap'ın ayetleridir.’)

 

Hurufu mukatta harfleri 30 ayette yer alır. 29 ayette surenin 1. ayeti olarak yer alır; sadece 1 ayette 2. ayet olarak yer alır (42. surenin 2. ayetinde A.S.Q olarak yer almaktadır).

Surelerin 1. ayetinde kullanılan hurufu mukatta harflerinin toplam kullanılma sayısı 76 olup 19’un 4 katıdır.  (13 Elif, 13 Lam, 17 Mim, 3 Sad, 6 Ra, 1 Kef, 2 He, 2 Ye, 1 Ayn, 4 Ta, 4 Sin, 7 Ha, 1 Kaf, 2 Nun)

Hurufu mukatta harflerinin geçiş yerleri ve sayıları ilegili detaylı analiz. 1. ayetlerde toplam 76 (19x) kez kullanılmışlardır.

       

ا

ل

م

ص

ر

ک

ه

ی

ع

ط

س

ح

ق

ن

No

Sure

No

Sure

Adı

Tek başına ayet mi?

Elif

Lam

Mim

Sad

Ra

Kef

He

Ye

Ayn

Ta

Sin

Ha

Kaf

Nun

1

2

Bakara

Evet

+

+

+

                     

2

3

Âl-i İmrân

Evet

+

+

+

                     

3

7

A'râf

Evet

+

+

+

+

                   

4

10

Yunus

Hayır

+

+

   

+

                 

5

11

Hûd

Hayır

+

+

   

+

                 

6

12

Yusuf

Hayır

+

+

   

+

                 

7

13

Ra'd

Hayır

+

+

+

 

+

                 

8

14

İbrahim

Hayır

+

+

   

+

                 

9

15

Hicr

Hayır

+

+

   

+

                 

10

19

Meryem

Evet

     

+

 

+

+

+

+

         

11

20

Tâ-Hâ

Evet

           

+

   

+

       

12

26

Şuarâ

Evet

   

+

           

+

+

     

13

27

Neml

Hayır

                 

+

+

     

14

28

Kasas

Evet

   

+

           

+

+

     

15

29

Ankebût

Evet

+

+

+

                     

16

30

Rûm

Evet

+

+

+

                     

17

31

Lokman

Evet

+

+

+

                     

18

32

Secde

Evet

+

+

+

                     

19

36

Yâsin

Evet

             

+

   

+

     

20

38

Sâd

Hayır

     

+

                   

21

40

Mü'min

Evet

   

+

               

+

   

22

41

Fussilet

Evet

   

+

               

+

   

23

42

Şûrâ

Evet

   

+

         

+

 

+

+

+

 

24

43

Zuhruf

Evet

   

+

               

+

   

25

44

Duhân

Evet

   

+

               

+

   

26

45

Câsiye

Evet

   

+

               

+

   

27

46

Ahkaf

Evet

   

+

               

+

   

28

50

Kaf

Hayır

                       

+

 

29

68

Kalem

Hayır

                         

++

     

19 (19x) Evet,

10 Hayır

13

13

17

3

6

1

2

2

1

4

4

7

1

2

       

Toplam=76 (19x)

Kırmızı ile boyananlar A.S.Q geçişi olup 2. ayette geçmektedir. 1. ayet sayımına dahil edilmemiştir.

Kalem suresinin (68. sure) başında 2 adet N harfi (NuN) olması gerektiğini destekler bir tablodur. Bu konu ile ilgili detaylı analiz için tıklayınız. 

En doğrusunu Allah bilir.