Bu yazıda kendi hayatımdan da örnekler vereceğim inşAllah;

1974 doğumluyum. Doktorum. Cerrahım. Akademik ünvana sahip bir bilim adamıyım. Hastalarımı kanıta dayalı tıp perspektifinde tedavi ederim. Yani saygın uluslararası çalışmaların sonuçlarını dikkate alırım. Uluslararası literatüre kendimin ve ekibimin yaptığı çalışmalar ile katkı sağlamış bir akademisyenim. İşimin başka bir gereği de araştırma yapmak olduğu için araştırma nasıl tasarlanır, hipotez nasıl belirlenir, materyal metod nasıl yazılır, elde edilen sonuçların kıymetli olup olmadığı nasıl değerlendirilir bilmek durumundayım. Bu nedenle istatistik eğitimi de aldım. Yazılım konusuna gelince; yazılıma merakım 2002 yılında başladı. Microsoft.Net ile başlayan programcılığım HTML5, Javascript, PHP ve Nodejs ile devam etti. Bir yazılım şirketim de var. Yaptığım yazılımları özellikle yurt dışına satıyoruz.

Din ile ilgili olarak;

Dine olan merakım çocukluğumdan gelmektedir. Ailem muhafazakar bir aile değildi. Özgür bir şekilde yetiştim. Çevremden de din konusunda hiçbir baskı görmedim. Özgür irademle dini araştırmaya Tıp Fakültesi 3. sınıfta başladım. Hiç unutmam; 3. sınıfın yazında Riyâzü's-Sâlihîn adlı 8 ciltlik kitabın tamamını okumuştum. Yüce Allah’a ve Kuran’a inanıyordum elbet ancak hadislerdeki çelişkileri görmemek de mümkün değildi. Hadislerin bizzat Muhammed peygamberimiz tarafından yazdırıldığını sanıyordum. Detaylı bir incelemeye girmedim. Bu şekilde kalbim tam olarak ikna olmamış şekilde yıllar geçti.

Sadece Kuran demem Amerika’da başladı;

Cerrahi eğitimi için Amerika’ya gittiğimde oldukça fazla vakit bulabildim. Araştırmalar yaparken Kuran’daki 19 mucizesi ilgimi çekti. Daha önceden biliyordum, ancak detaylı incelememiştim. Edip Yüksel’e bir mail attım. Türkiye’de sadece Kuran’ı kaynak alarak meal yazan önerebileceği bir kişi var mı diye sordum. O da Hakkı Yılmaz’ın adını verdi. Hakkı Yılmaz’ın Tebyin-ül-Kuran eserini çok detaylı okudum. Gerçekten o zamana kadar Kuran’ı okumamış olduğumu fark ettim.  Kuran’ı okuyunca ve anlayınca otomatik olarak hadislerin tümünü reddettim. Elbette delillere dayanarak. Sadece Kuran’ın bana yeteceğini anladım.

19 mucizesine ilgimin artması;

19 mucizesine ilgim her zaman vardı. Ancak 19 mucizesinin delillerini kendi gözlerimle görmem gerekliydi. Bu nedenle 19 sistemini test edebileceğim yazılımlar yaptım. Kısa sürede, bilgisayar gücü ile 19 sisteminin delillerini kendi gözlerimle gördüm.

İkiz kod ile tanışmam;

19 mucizesi ile ilgili internette deliller ararken karşıma İmran Akdemir’in yazarı olduğu ‘İkiz kod’ adlı kitap çıktı. Hemen indirdim. Çok kısa sürede tamamını okuduğumu hatırlıyorum. Elbette kitaptaki delillerin doğruluğunu kendi geliştirdiğim yazılımlar ile yaptım. İmran Akdemir 19 sayısı ile birlikte 7 sayısının da Muhammed peygambere verildiğini Hicr suresinin 87. ayetine dayandırarak (15:87) iddia ediyordu. Bu ayeti çok kez okudum. İmran Akdemir’in çıkardığı anlamı tam olarak çıkaramasam da ‘İkiz kod’ adlı kitaptaki verilerin çokluğu beni etkilemişti. Her yerden 19 ve 7’nin katları sayılar çıkıyordu. Ha-Mim harfleri ile başlayan sürelerdeki 7’nin katları sayılar beni ayrıca etkilemişti. Hatta 19 mucizesini ilk keşfeden Reşad Halife’nin ve arkadaşlarının acele ile hata yapmış olduklarını, aslında 19-7 sistemi ile gerçek 19 sisteminin bulunduğunu düşünmeye başlamıştım. Bu etkilenmeyle birlikte 19 ve 7 sayıları ile ilgili yazılım geliştirdim. Bilgisayar gücünü kullanarak çok ama çok sayıda 19 ve 7’nin katları sayılar buldum. Nereye baksam 19-7 mucizesi çıkıyordu. Kısa sürede bir ‘ikiz kod’ kitabı kadar veri ürettim.

Bilgisayarla ürettiğim ve 19-7 mührü diye mucize olduklarına eskinden inandığım verilerin bir kısmını aşağıda paylaştım. Linki tıklayarak verilere ulaşabilirsiniz.

Yanlış yolda olduğumu anlamam uzun sürmedi. 19-7 katları olan neredeyse sayısız sayının bir sistem oluşturmadığını fark ettim. Kafadan atılan her 19 sayısını 1 tanesi matematiksel olarak 19’un katı oluyordu. Kafadan atılan her 7 sayının 1 tanesi 7’nin katı oluyordu. Bilgisayar yüzlerce sayı üretince sistemsiz bir şekilde 19 ve 7’nin birçok katı sayı oluşuyordu. Bu bakış açısı ile ‘İkiz kod’ kitabını tekrar incelediğimde durumu net olarak anladım. Matematiğin gereği olan olasılık içinde, 19 ve 7’nin katları olan birçok sayıyı mucize sanmıştım. 7 sayısı işin içine girdiğinde olasılıkların çok çok arttığını anladım. Bir sistem olmadan 19’un katı olan sayıların bile işe yaramayacağını gördüm. Böylece 19-7 sistemsizliğini terk ettim. Gerçek 19 mucizesine geri dönüp sistemli olup olmadığını inceledim. Gördüm ki gerçek 19 mucizesinde bir sistem vardı. Sayıların 19’un katı olmasından ziyada bir sistem içinde ilerleyebiliyorduk. Gerçek 19 sistemi ile ilgili özel yazılımlar yaptım. Yüce Allah’ın izni ile yeni verilere de ulaştım. Şu anda kalbim tam olarak tatmin olmuş ve dinginleşmiş durumda. Kafamda zerre kadar şüphe yok.

Mustafa Kurdoğlu hakkında;

Mustafa Kurdoğlu’nun buldum dediği sistem en tehlikeli olanıdır. Kendisinin ve ona inananların bu durumdan haberdar olmadıklarını düşünüyorum. Bu kimse 19 mucizesine karşı çıkmıyor. Tüm delilleri kabul ediyor. Ancak işine gelenleri. İşine gelmiyorsa 19 delilini kabul etmiyor. Ayrıca 7 rakamını da işin içine katıyor. Bu şekilde bilgisayar aracılığı ile sayısız sayı üretiyor. 19’un ve 7’nin katı olan birçok sayı bulunca da bunu Kuran’ı denginin getirilemeyeceğine kanıt olarak gösteriyor. Hatta kalanlı olarak bölünen sayıları da analize dahil ediyor. İşine geldiği zaman 7’ye 2 kalanlı sayıları, 19’a 7 kalanlı olarak bölünen sayıları da sisteme ekliyor. Bu şekilde olunca ürettiği çok sayıda sayıdan bazıları matematiksel yasa gereği Mustafa beyin istediği şekilde oluyor. Onları alıyor ve Kuran’ın taklit edilemez olduğuna delil olarak gösteriyor.

Mustafa Kurdoğlu’nun ürettiği sayıları incelediğinizde bir sisteminin olmadığını görürsünüz. Örneğin Ha-Mim tablosu diye gösterdiği ve bilgisayar ile ürettiği 19’un veya 7’nin katı olan (7’ye 2 kalanlı olarak bölünen, 19’a 7 kalanlı olarak bölünen) 22 sayıyı incelediğinizde sayıların oluşumunda bir sistem olmadığını görürsünüz.

https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_5_Tr.asp

Örneğin; ‘Ha-Mim Değerlerinin Sütunlarının Ardışık Dizilimi’ 7’nin katıymış. Bu kez ‘Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Ters Dizilimi’ 7’nin katıymış.  19’a bölündüğünde 7 kalanlı olarak bölünüyormuş. ‘Ha-Mim Satır Toplamlarının Ardışık dizilimi’ 7 ‘nin katıymış. ‘İçinde Allah lafzı bulunan Ha-Mim surelerini ayetlerindeki Ebced dizilimi ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi’ 19’un katıymış.  Hiçbir sistemi olmayan, bilgisayar yardımı ile çok rahat üretilebilecek sayılardır bunlar.

Ancak gerçek 19 sisteminde bir sistem vardır.

Sistemi kısaca inceleyelim;

Yüce Allah öncelikle kelimeleri hangi kurala göre sayacağımızı bize gösteriyor. Yani materyal metodu tanımlıyor.

Kuran’da 365 kez gün kelimesi geçer; 30 günler kelimesi geçer; 12 ay (takvim) kelimesi geçer; 27 Ay (‘Moon’) kelimesi (Ay’ın kendi etrafından ve Dünya etrafında 1 turunu attığı gün sayısı) geçer. İnkar edilemez bu astronomik yasaları gösteren örüntüden anlıyoruz ki kelimenin kendisi ve başına ek almış olanları sayılacak. Sonuna ek almış olanlar sayıma dahil edilmeyecek. Yüce Allah bize kafanıza göre kelimeleri sayamazsınız; işinize geldiği vakit kuralı değiştiremezsiniz diyor.

Sayım kuralını hiç bozmadan, tüm kelime sayımlarında uyguluyoruz.   

Sisteme devam edelim;

Besmele 19 harflidir. Kuran’da toplam 114 (19x) kez geçer. Besmelede geçen Yüce Allah’ın bir ismi olan Allah kelimesi toplam tüm Kuran’da 2698 (19x) kez geçer. Bir sistem olduğunu anlamak için neye bakarsınız? Acaba besmelede geçen Rahman ve Rahim isimleri de 19’un katı sayıda mı geçiyor diye düşünürsünüz. Baktığımızda ne görürüz? Tam 114 (19x) kez Rahim kelimesi ve 57 (19x) kez Rahman kelimesi geçiyor. İşte sistem budur. 19’un katı sistemsiz sayılar bulmak değildir.

Sisteme devam edelim;

Allah kelimesi 2698 (19x) kez geçiyordu. Eğer bir sistem varsa Allah kelimesinin geçtiği ayetler ile de ilgili bir 19 işareti olmalıdır. Baktığımızda Allah kelimesi geçen ayetlerin numarasının toplamının 118123 (19x) ve sure numarası toplamının da 39045 (19x) olduğunu görürüz.

Besmeledeki sistemi görelim;

Besmelede 4 kelime vardır. Her bir kelime için aşağıdaki şekilde yan yana yazdığımızda;

Kelime sırası/Kelimedeki harf sayısı=19x

Kelime sırası/Kelimedeki harf kümülatif sayısı=19x

Kelime sırası/Kelimenin ebced değeri toplamı=19x

Eğer bir sistem varsa ne beklersiniz?

Kelime sırası/Kelimenin ebced değeri kümülatif toplamı 19x olmalı. Öyle mi? Evet 19x

Kelime sırası/Kelimenin Ebced değeri ardışık dizilimi=19x

Eğer bir sistem varsa ne beklersiniz?

Kelime sırası/Kelimenin Ebced değeri kümülatif ardışık dizilimi 19x olmalı. Öyle mi? Evet 19x

İşte sistem budur. Sistem için bir örüntü gereklidir. Örüntüyü gördüğümüzde bunun rastgele üretilmiş 19'un katı sayılar olmadığını anlarız.

İmran Akdemir’in ‘İkiz kod’ aldatmacasını işte bu nedenle terk ettim. Mustafa Kurdoğlu’nun aldatmacası da aynıdır. Gerçek 19 mucizesinin tecelli etmesini ve insanlara yayılmasını ürettikleri sistemsiz 19-7’nin katları olan sayılar ile engellemektedirler.

19-7 sistemsizliğine inandığım dönemde bilgisayar yardımı ile ürettiğim sayılara örnekler;

Yukarıda anlattığım gibi 19-7 ikiz koduna inandığım dönemde bilgisayar yardımı ile birçok veri ürettim. Bunların mucize olduğuna inanmıştım. Ancak Yüce Allah’ın yardımı ile 7 sayısından kurtuldum. Gerçek 19 mucizesinin sistematik delilleri ikna olmamda çok etkili oldu.

Aşağıdaki linklerde 19-7 sayıları ile ilgili birçok veri göreceksiniz. Bunların hiçbiri mucize değildir. İmran Akdemir ve Mustafa Kurdoğlu bu verilere baksın. Onlar bu verileri bulsaydı mutlak ki sitelerine işte 19 ve 7 mucizesi diyeceklerdi. Kuran’ın dengi getirilemediğine işte delildir bunlar diyeceklerdi.

İmran Akdemir!  Mustafa Kurdoğlu! 

İyice inceleyin bu verileri. En az sizin ürettiğiniz veriler kadar iyidir; hatta daya iyileri de mevcuttur. Sizlerin ürettiği sayılara iman edenlere bir şey diyemem. Bir zamanlar ben de onlar gibiydim. Yüce Allah'a dua etsinler. Doğru yola kılavuzlanmaları için. Kimseyi peşinen doğru kabul etmesinler. Verileri kendileri incelesinler.    

Çok önemli uyarı; Aşağıdaki verilerin ikizkod'cular ve 19-7'ciler tarafından kullanılması yasaktır. Yasaktır çünkü delil olamazlar. Tıpkı İmran Akdemir (İkiz kod) ve Mustafa Kurdoğlu'nun verilerinin delil olamayacağı gibi

Mucize olmayan, delil olmayan ancak insanları yanıltabilecek veriler.  

Qaf (ق)

Qaf_1 Qaf_2
Qaf_3 Qaf_4
Qaf_5 Qaf_6
Qaf_7 Qaf_8
Qaf_9 Kaf_ve_Allah

Elif_Lam_Mim (الم)

Elif_Lam_Mim Elif_Lam_Mim_1
Elif_Lam_Mim_2 Elif_Lam_Mim_3
Elif_Lam_Mim_29 Elif_Lam_Mim_30
Elif_Lam_Mim_31 Elif_Lam_Mim_32

Elif_Lam_Mim_Ra (المر)

Elif_Lam_Mim_Ra Elif_Lam_Mim_Ra_13

Elif_Lâm_Mîm_Sâd (المص)

Elif_Lam_Mim_Sad  

Elif_Lam _Ra (الر)

Elif_Lam_Ra_1 Elif_Lam_Ra_2
Elif_Lam_Ra_10 Elif_Lam_Ra_11
Elif_Lam_Ra_12 Elif_Lam_Ra_14
Elif_Lam_Ra_15  

Ha-Mim (حم)

Ha_Mim_1 Ha_Mim_2
Ha_Mim_3 Ha_Mim_40
Ha_Mim_41 Ha_Mim_42_Sadece_He_Mim
Ha_Mim_43 Ha_Mim_44
Ha_Mim_45 Ha_Mim_46
Ha_Mim_Ayn_Sin_Kaf_1  

He (ه)

He_1 He_2

Hicr ve Muddesir suresi ile ilgili veriler.

Hicr_15_87  Muddesir_74_30
Kaf_Allah_Neml_27_30  

Meryem suresi ile ilgili veriler.

Kef_He_Ye_Ayn_Sad_19 Meryem_1
Meryem_Tam_Degerlendirme  

Nun (ن)

Nun_2 Nun_3
Nun_4 Nun_5
Nun_6 Nun_7

Ayn (ع)

Ayn_1 Ayn_2
Ayn_3 Ayn_4
Ayn_5  

Rahim ve Rahman.

Rahim Rahman

Sad (ص)

Sad_1 Sad_2
Sad_3 Sad_4
Sad_5 Sad_6
Sad_38  

Sin ()

Sin_1 Sin_2

Ta (ط), Ta_Hâ (طه), Ta_Sin_Mim (طسم)

Ta Ta_He
Ta_Sin_Mim_1 Ta_Sin_Mim_2
Ta_Sin_Mim_3 Ta_Sin_Mim_26_28

Ya (ي), Ya_Sin (يس)

Ya Ya_1
Ya_Sin  

 

En doğrunu Allah bilir.