Yüce Allah aşağıdaki 4:85 âyetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

578|4|85|مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا

Men yeşfa' şefâaten haseneten yekun lehu nasîbun minhâ ve men yeşfa' şefâaten seyyieten yekun lehu kiflun minhâ ve kâne allâhu alâ kulli şey'in mukîten.

Kim aracılık eder iyi-güzel bir aracılığa, olur ona bir pay ondan ve kim aracılık eder kötü-fena bir aracılığa olur ona bir pay ondan; ve olmuştur Allah herbir şey üzerine besleyen-geçindiren.

 

(يَشْفَعْ) yeşfa' ve (شَفَٰعَةً) şefâaten kelimesi kökü (شفع) çiftlemek (double), iliştirmek (attach- subjoin), eklemek (add), bağışlamak (grant), aracılık etmek  (mediate), araya girmek (intercede) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 558 (of 1303)

(مُّقِيتًا) mukîten kelimesi kökü (قوت) beslemek (feed), gıda vermek (nourish), geçindirmek-varlığını sürdürmek (subsist), güç vermek-ayakta tutmak (sustain), desteklemek (support) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 930 (of 1303).

(يَشْفَعْ) (yeşfa') fiili ‘aracılık eder’, ‘şefaat eder’ anlamındadır. Bir işin gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesine yaptığımız veya yapmadığımız bir aracılık ile aracılık edebiliriz. Hiçbir şey yapmamak da bir eylem ve bir aracılık olabilir. Eylem yaparak kötü bir şeyin olmasına engel olabilecekken o eylemi gerçekleştirmemek o kötü şeyin gerçekleşmesine vesile olmaktır.

Bu nedenle ayetten anlaşılır ki; hayatımızda bilinçli olarak yaptığımız veya yapmadığımız her işten sorumluyuz. Bilinçli olarak yaparak veya yapmayarak aracılık ettiğimiz, vesile olduğumuz her şeyden bir payımız var. Bilinçli olarak yaptığımız veya yapmadığımız şeyler iyi ve güzel şeyler üretirse o üretilen güzelliklerden bize de bir pay olacaktır. Tam tersi olarak; yaptığımız veya yapmadığımız şeyler kötü ve çirkin şeyler üretirse o üretilen çirkinliklerden bize de bir pay olacaktır.

Bu ayette işaret edilen şeyin vesile olunan işlerden türeyen şeylerden kazanılan sevaplar veya günahlar olarak algılamak tabii ki doğrudur. Ancak şu da anlaşılabilir; iyi işlere vesile olursak bu iyi işlerin sonucundan biz de faydalanırız. Kötü işlere vesile olursak bu kötü işlerin sonucundan biz de zarar görürüz.

Sonuç olarak; çevremizde gördüğümüz her kötülüğü düzelterek iyiliğe dönüşmesine aracılık etmeliyiz. Sürekli olarak iyiliklere nasıl aracılık edebiliriz diye düşünmeliyiz.

Yüce Allah’ın Mukît ismi üzerine;

Ayette Yüce Allah’ın isimlerinden bir tanesini görüyoruz. Bu da Mukît ismidir. Anlam olarak bakıldığında bu ismin her şeyi besleyen, geçindiren, varlığını devam etmesi için gerekli olan her şeyi sağlayan olarak anlamak mümkündür. Evrendeki her şeyin enerjisini Yüce Allah Mukît ismi ile vermektedir. Evren Yüce Allah’ın bu ismi ile sebat etmektedir. Evreni oluşturan sicimler 'strings' Yüce Allah’ın Mukît ismi ile titreşmektedir.

En doğrusunu Allah bilir.