54:1 ayette Rabbimiz;

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ

 

ikterebeti

yakınlaştı

es sâatu

o saat, o vakit

ve inşakka

ve yarıldı

el kameru

ay

 

“Saat yaklaştı, Ay yarıldı.” demektedir.

Geçmiş zaman kipi kullanılsa da Kuran’da gelecekte olan birçok şeyin geçmiş zaman kipi ile kullanıldığı birçok örnek mevcuttur. Allah için zaman söz konusu olmadığı için bu durum çok doğaldır. Bu ayette de yarılma “inşakka” fiili ile tanımlanmıştır. Bu fiil bir şeyin üstünün çizilmesi, tarlanın sürülmesi gibi anlamlara gelmektedir. Bu ayetten insanoğlunun Ay’a gidip oradan toprak numuneleri almaları, üstünde yürümeler ile “inşakka” fiilini gerçekleştirdikleri düşünülebilir.

Çok ilginçtir ki bu ayet Kuran’ın 4845. ayetidir. Bu ayetten Kuran’ın sonuna kadar toplam 1389 ayet vardır (6234-4845). 1389 sayısı insanoğlunun Ay’a çıkıp ayak bastığı tarihtir (Hicri takvime göre). Hicri takvim yılı olan 1389 Miladi yıla çevrildiğinde 1969 yılı çıkar. İnsanoğlu Ay’a 20 Temmuz 1969’da inmiştir.

Kontrol etmek için: Uthmani Mushaf'ına bakınız.

 aya inis yapilmasi ayin yarilmasi

Ayrıca çok ilginç bir mucize de karşımıza çıkar. “Saat yaklaştı, Ay yarıldı.” ayeti 54. surenin 1. ayetidir (54:01). 54:01 sayısı da Ay’a inen Eagle (Kartal) aracının Ay’dan ayrıldığı zaman olan 54. dakika ve 1. saniyeyi göstermektedir. Aracın Ay’a iniş anının değil de tam olarak ayrılış anının işaret edilmesi de çok mantıklıdır. Eagle uzay aracının Ay’a iniş yapması ve Ay’a inen insanların oradan toprak almaları, yürümeleri “inşakka” fiilinin devam etmesi halidir. Bu fiilin tamamlanması ve geçmiş zaman kipine dönüşmesi için Ay’dan ayrılış anının işaret edilmiş olması çok daha doğrudur. Çünkü fiil gerçekleşmiş ve artık Ay yarılmıştır.

Eagle uzay aracının Ay’dan ayrılış zamanı olan 54. dakika 1. saniyenin NASA kayıtlarından alınan görüntüsü.

 

 

En doğrusunu Allah bilir.