'Kuran'da miras ayetlerinde matematik hatası var!' diyenlere cevaptır;
Miras ayetlerinin çok detaylı incelenmesi, mirasçı zümrelerin belirlenmesi ve miras oranlarının belirlenmesi yapılmıştır.

 

Kuran’da miras ayetleri olarak bilinen 4:11, 4:12 ve 4:176 ayetleri birçok ateistin ve kalplerinde hastalık olanların hedefi haline gelmiştir. Bu 3 ayet iyi anlaşılamayınca Kuran’ın verdiği mesajdan sapmalar kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanlış anlaşılan ayetlere göre yapılan miras paylaşımlarında matematiksel hatalar ortaya çıkmakta ve ateistler haklı olarak ‘Kuran’da miras ayetlerinde hata var!’ diye dolaşmaktadırlar.

Ateistlere de aslında kızmamak gereklidir. Asıl sitem edilecek kimseler bu ayetleri Türkçeye çevirirken yeterli özeni göstermeyen ya da bu ayetler üzerinde yeterince mesai harcamamış olanlardır. Meallere bakıldığında hemen hemen hepsinin benzer şekilde hatalı çevrildiği görülür.

Anadili Arapça olan Araplar dahi bu ayetleri tam olarak anlayamamışlardır. Bu ayetleri Kuran’dan direkt anlamaya çalışmak yerine hadislere güvenmişlerdir. Bu nedenle ‘avliye’ ve ‘reddiye’ olarak isimlendirilen bir şeyler ortaya atmışlardır. Bu konular hakkında aşağıda yeri gelince bilgi verilecektir.

Kuran’daki bu miras ayetlerinin nasıl olup da ateistlerin diline düştüğünü inceleyelim;

Öncelikle Diyanet İşlerinin mealini verelim;

4:11 Allah, size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

4:12 Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah'ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

 

Şimdi bu ayetlerin çevirilerine göre bir ateist şu soruyu sorar?

Bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini (karısını) bıraktı. Bu durumda miras paylaşımı nasıl olur?

Yukarıdaki mealdeki 4:11’e göre üç kız evlada mirasın 2/3'ü, ana ve babanın her birine 1/6 düşmelidir. 4:12’ye göre karısına 1/8 kalacaktır. Mirasçılara düşen miras oranları toplandığında mirastan daha fazla bir oran çıkmaktadır. (2/3) +(1/6) +(1/6) +(1/8) =(18/24)+(4/24)+(4/24)+(3/24)=27/24 = 1,125 bulunur! (1,0 olması gerekirdi! 24/24 olması gerekirdi!). Kısacası mirastan daha çok mal gereklidir ki ayette bildirilen oranları mirasçılar paylaşsın. Bu da mümkün olmadığına göre ayetlerde oranlar ayarlanamamış izlenimi olur.

‘Kuran'ın sahibi matematik bilmiyor mu?’ derler. ‘Kuran’da matematik hatası var!’ derler. 'Allah bir mirası paylaştıramamış' derler. 

Ateistlerin bu argümanlarına karşı bütün İslam alemi ancak ‘avliye’ ve ‘reddiye’ denen bir yaklaşım ile cevap vermektedir ki Kuran’daki matematik hatası iddiasına hiçbir şekilde cevap olamaz.   

‘Avliye’ ve ‘reddiye’ kavramlarını kısaca özetlemek gerekirse;
Miras oranlarının paylarının toplamı paydadan büyük olduğunda (Payların toplamı mirastan fazla gelir) pay ve paydayı eşitleme işlemine ‘avliye’ denir. Yukarıdaki örnek düşünüldüğünde 27/24 oranı 1’den büyük olduğu için payda 27 olarak alınır. Miras 27’ye bölünür ve her grubun payı oranına göre verilir.   

Tersi durumda; Payda (miras) paylardan büyük olursa pay paydaya eşitlenir ki buna da ‘reddiye’ denir. 

'avliye' ve 'reddiye' yaklaşımının isabetli olmadığına bir delil de şudur;  'Kardeşlerin miras payını belirlemek için ayette (4:11) annenin miras payı düşürülmüştür. Eğer ayette bildirilen mirasçı paylarının toplamı 1/1 olması bir zorunluluk değil ise neden miras bırakan erkeğin kardeşleri olduğunda annesinin miras payı 1/3'den 1/6'ya düşürülsün?' Bu da bize gösterir ki Yüce Allah mirası tam olarak bölmek istemektedir. Miras paylarının toplamının 1/1 olmasının bir zorunluluk olduğu ayrıca anlaşılmaktadır.

Ayrıca 'avliye' ve 'reddiye' yaklaşımı yukarıdaki meale ve bir çok meale göre 4:11 ve 4:12’deki matematik hatasının varlığını yok edemez. Bu çevirilere göre Kuran'da matematik hatası varmış gibi gözükür. 

Oysa Kuran evrenin-evrenlerin yaratıcısından gelmiştir. O’nda asla ve asla çelişki olamaz. Çelişki ve hata gibi görülen şeyler ancak O’nu yanlış değerlendiren insanlardadır.

 

Gerçekten de bu ayetler çok detaylı incelendiğinde bırakın Kuran’da bir matematik hatası olmasını Yüce Allah’ın büyük bir mucizesi ortaya çıkar. Yüce Allah kısa sayılabilecek 3 ayette bize mirasçıların kimler olduğunu sunmuş ve gerektiği kadar oran bildirerek bize mirasın nasıl paylaştırılması gerektiğinin temelini atmıştır. Bu 3 kısa ayet ile sadece ayette geçen grupların miras paylaşımını değil, tüm olasılıklar için (ayette bildirilmeyen) yapılacak hesaplar için gereken bilgileri vermiştir.  Miras payı bildirilmiş olanlardan miras payı bildirilmemiş olanları hesaplama yöntemi ile tespit etmek mümkün ise o zaman tespit edilmesi mümkün olan miras paylarının ayrıca ayette bildirilmediği görülmektedir. Açıkça görülmektedir ki Yüce Allah sadece gerekli oranları vermiştir. Akıl ve matematik ile diğer oranların hesaplanabilmesini mümkün kılmıştır. Gerçekten de mirasçılar ve onlara verilen oranlar o kadar öz zikredilmiştir ki matematik ve mantık ile ayette zikredilmeyen miras oranları hesaplanabilmektedir. Sayfalarca süren, yüzün üstünde tablonun oluştuğu, miras hukuku kadar detaylı bilgileri sadece 3 ayet içine sığdırmıştır Yüce Allah’ımız.

Birazdan göreceğiz inşallah;  

Şimdi Bilal Aksoy kardeşimizin (kendisi bir hesap uzmanı) yapmış olduğu analizleri burada özetleyelim. Bu kardeşimiz aşağıda göreceğiniz analizleri ve tabloları tarafıma gönderdikten sonra detaylı inceleme fırsatım oldu. Gerçekten gözlerime inanamadım. Analizler ve miras hesaplamaları o kadar iyi yapılmıştı ki kendisinin onayı ile verilerini bu sitede yayınlama kararı aldım. Çünkü Bilal Aksoy kardeşimizin vesilesi ile 'Kuran'da matematik hatası var!" diyenlere en iyi cevap verilmiş olacaktır.     

Bilal Aksoy kardeşimizin hazırlamış olduğu tüm miras tablolarını da makalenin ilerleyen bölümlerinde verilen linklerden okuyabilirsiniz.

Bendeniz de aşağıda Bilal Aksoy kardeşimizin yaptığı analizleri size özetlemeye çalışacağım. 

Ayrıca Bilal Aksoy'un Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176 ayetlerini temel alarak hazırlamış olduğu tablolardan veri alan bir yazılım geliştirdim. Tüm miras olasılıkları için hesaplama yapmak mümkün;

Kuran’a göre (Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176) mirasçı ve miras oranları hesaplama yazılımı-programı 

 

Şimdi özetlemeye başlayalım;  

Kuran’ın mesajını doğru anlamak için her kelime, her zamir-edat doğru olarak anlaşılmalıdır. Bu nedenle aşağıda 4:11 ve 4:12 ayetlerinin detaylı incelemesini bulabilirsiniz.

Yüce Allah 4:11 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

504|4|11|يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yusikumullahu fi evladikum liz zekeri mislu hazzıl unseyeyn, fe in kunne nisaen fevkasneteyni fe lehunne sulusa ma terak, ve in kanet vahideten fe lehan nısf. Ve li ebeveyhi li kulli vahidin min humas sudusu mimma terake in kane lehu veledun, fe in lem yekun lehu veledun ve varisehu ebevahu fe li ummihis sulus, fe in kane lehu ıhvetun fe li ummihis sudusu, min ba'di vasiyyetin yusi biha ev deyn. Abaukum ve ebnaukum, la tedrune eyyuhum akrabu lekum nef'a, faridaten minallah. İnnallahe kane alimen hakima.

Allah evlatlarınız hakkında size tavsiye eder; Erkeğe eşiti iki kadın payı. Eğer kadın ikiden fazla iseler (üç veya daha fazla kadın) onlarındır (o kadınlarındır) üçte ikisi (2/3) ne bırakıldıysa ve eğer tek bir kadın ise onundur (o kadınındır) yarısı (1/2). Ana babasından (o ölen erkeğin ana babasından) her birinin vardır altıda bir (1/6) hissesi bıraktığından eğer varsa onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu. Eğer yoksa (hiç olmamışsa) onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu ve ona varis oluyorsa (ve o ölen erkeğe varis oluyorsa) ana babası (o ölen erkeğin ana babası) anasına düşer (o ölen erkeğin anasına düşer) üçte bir (1/3). Eğer varsa onun (o ölen erkeğin) kardeşleri anasının payı (o ölen erkeğin anasının payı) altıda birdir (1/6). Yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar koyulmuş haklardır Allah tarafından.  Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir.

 

Nisa 11 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

yusikumu

size tavsiye eder

وصي

2

llahu

Allah

 

3

fi

hakkında

 

4

evladikum

evlatlarınız

ولد

5

lizzekeri

erkeğe

ذكر

6

mislu

eşiti

مثل

7

hazzi

payı

حظظ

8

l-unseyeyni

iki kadın

انث

9

fein

eğer

 

10

kunne

iseler

كون

11

nisa'en

kadın

نسو

12

fevka

fazla

فوق

13

sneteyni

ikiden

ثني

14

felehunne

onlarındır (o kadınlarındır)

 

15

sulusa

üçte ikisi (2/3)

ثلث

16

ma

ne

 

17

terake

bırakıldıysa

ترك

18

ve in

ve eğer

 

19

kanet

ise

كون

20

vahideten

tek bir kadın

وحد

21

feleha

onundur (o kadınındır)

 

22

n-nisfu

yarısı (1/2)

نصف

23

veliebeveyhi

ana babasından (o ölen erkeğin ana babasından)

ابو

24

likulli

her

كلل

25

vahidin

birinin

وحد

26

minhuma

vardır

 

27

s-sudusu

altıda bir hissesi (1/6)

سدس

28

mimma

   

29

terake

bıraktığından

ترك

30

in

eğer

 

31

kane

varsa

كون

32

lehu

onun (o ölen erkeğin)

 

33

veledun

bir-tek çocuğu

ولد

34

fein

eğer

 

35

lem

   

36

yekun

yoksa (hiç olmamışsa)

كون

37

lehu

onun (o ölen erkeğin)

 

38

veledun

bir-tek çocuğu

ولد

39

ve verisehu

ve ona varis oluyorsa (ve o ölen erkeğe varis oluyorsa)

ورث

40

ebevahu

ana babası (o ölen erkeğin ana babası)

ابو

41

feliummihi

anasına düşer (o ölen erkeğin anasına düşer)

امم

42

s-sulusu

üçte bir (1/3)

ثلث

43

fe in

eğer

 

44

kane

varsa

كون

45

lehu

onun (o ölen erkeğin)

 

46

ihvetun

kardeşleri

اخو

47

feliummihi

anasının payı (o ölen erkeğin anasının payı)

امم

48

s-sudusu

altıda birdir (1/6)

سدس

49

min

   

50

bea'di

sonradır

بعد

51

vesiyyetin

vasiyetten

وصي

52

yusi

yapacağı

وصي

53

biha

   

54

ev

ya da

 

55

deynin

borcundan

دين

56

aba'ukum

babalarınız

ابو

57

ve ebna'ukum

ve oğullarınızdan

بني

58

la

   

59

tedrune

bilmezsiniz

دري

60

eyyuhum

hangisinin

 

61

ekrabu

daha yakın olduğunu

قرب

62

lekum

size

 

63

nef'an

fayda bakımından

نفع

64

ferideten

bunlar koyulmuş haklardır

فرض

65

mine

tarafından

 

66

llahi

Allah

 

67

inne

şüphesiz

 

68

llahe

Allah

 

69

kane

 

كون

70

alimen

bilendir

علم

71

hakimen

hikmet sahibidir

حكم

 

Nisa 11 ayetinin madde madde incelenmesi;

 • Allah evlatlarınız hakkında size tavsiye eder.
 • Erkeğe eşiti iki kadın payı.
 • Eğer kadın ikiden fazla iseler (3 veya daha fazla kadın) onlarındır (o kadınlarındır) üçte ikisi (2/3) ne bırakıldıysa.
 • Ve eğer tek bir kadın ise onundur (o kadınındır) yarısı (1/2).
 • Ana babasından (o ölen erkeğin ana babasından) her birinin vardır altıda bir (1/6) hissesi bıraktığından eğer varsa onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu.
 • Eğer yoksa (hiç olmamışsa) onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu (hiç çocuğu olmamış ise) ve ona varis oluyorsa (ve o ölen erkeğe varis oluyorsa) ana babası (o ölen erkeğin ana babası) anasına düşer (o ölen erkeğin anasına düşer) üçte bir (1/3).
 • Eğer varsa onun (o ölen erkeğin) kardeşleri anasının payı (o ölen erkeğin anasını payı) altıda birdir (1/6).
 • Yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır.
 • Babalarınız ve oğullarınızdan bilmezsiniz hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu
 • Bunlar koyulmuş haklardır Allah tarafından.
 • Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir.

 

Nisa 12. ayetin incelenmesi;

Yüce Allah 4:12 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

505|4|12|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Ve lekum nısfu ma terake ezvacukum in lem yekun lehunne veledun, fe in kane lehunne veledun fe lekumur rubuu mimma terakne min ba'di vasıyyetin yusine biha ev deyn. Ve lehunner rubuu mimma teraktum in lem yekun lekum veledun, fe in kane lekum veledun fe lehunnes sumunu mimma teraktum min ba'di vasıyyetin tusune biha ev deyn. Ve in kane raculun yurasu kelaleten ev imraetun ve lehu ahun ev uhtun fe li kulli vahidin min humas sudus, fe in kanu eksera min zalike fe hum şurakau fis sulusi min ba'di vasiyyetin yusa biha ev deynin gayra mudarr, vasıyyeten minallah. Vallahu alimun halim.

Sizindir yarısı (1/2) ne bırakıldıysa eşleriniz eğer yoksa (hiç olmamışsa) onların (o kadınların) bir-tek çocuğu. Eğer onların varsa bir-tek çocuğu sizindir dörtte biri (1/4) bıraktıklarının. Bunu için (o kadınların) yapacakları vasiyetten veya borçtan sonra. Onlarındır (o kadınlarındır) dörtte biri (1/4) bıraktığınızın eğer yoksa (hiç olmamışsa) sizin bir-tek çocuğunuz. Eğer varsa sizin bir-tek çocuğunuz onlarındır (o kadınlarındır) sekizde biri (1/8) bıraktığınızın. Bunun için yapacağınız vasiyet veya borçtan sonra. Eğer miras bırakan bir erkek veya bir kadın kelaleten ‘hiç çocuğu yok ve aynı zamanda eşi, annesi veya babasının en az birisinin de olmaması durumu var’ ise, bir erkek kardeşi (o ölen erkeğin bir erkek kardeşi) veya bir kız kardeşi (o ölen erkeğin bir kız kardeşi) her birine onlardan altıda bir (1/6). Eğer iseler fazla bundan onlar ortaktırlar üçte bire (1/3). Bunun için yapılan vasiyetten veya borçtan sonradır. Zarar verici olmayan vasiyettir Allah’tan.  Allah bilendir, halimdir.

 

Nisa 12. ayetin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

velekum

sizindir

 

2

nisfu

yarısı (1/2)

نصف

3

ma

ne

 

4

terake

bırakıldıysa

ترك

5

ezvacukum

eşleriniz

زوج

6

in

eğer

 

7

lem

   

8

yekun

yoksa (hiç olmamışsa)

كون

9

lehunne

onların (o kadınların)

 

10

veledun

bir-tek çocuğu

ولد

11

fein

eğer

 

12

kane

 

كون

13

lehunne

onların varsa

 

14

veledun

bir-tek çocuğu

ولد

15

felekumu

sizindir

 

16

r-rubuu

dörtte biri (1/4)

ربع

17

mimma

   

18

terakne

bıraktıklarının

ترك

19

min

   

20

bea'di

sonra

بعد

21

vesiyyetin

vasiyetten

وصي

22

yusine

yapacakları

وصي

23

biha

bunun için

 

24

ev

veya

 

25

deynin

borçtan

دين

26

velehunne

onlarındır (o kadınlarındır)

 

27

r-rubuu

dörtte biri (1/4)

ربع

28

mimma

   

29

teraktum

bıraktığınızın

ترك

30

in

eğer

 

31

lem

   

32

yekun

yoksa (hiç olmamışsa)

كون

33

lekum

sizin

 

34

veledun

bir-tek çocuğunuz

ولد

35

fein

eğer

 

36

kane

varsa

كون

37

lekum

sizin

 

38

veledun

bir-tek çocuğunuz

ولد

39

felehunne

onlarındır (o kadınlarındır)

 

40

s-sumunu

sekizde biri (1/8)

ثمن

41

mimma

   

42

teraktum

bıraktığınızın

ترك

43

min

   

44

bea'di

sonra

بعد

45

vesiyyetin

vasiyet

وصي

46

tusune

yapacağınız

وصي

47

biha

bunu için

 

48

ev

veya

 

49

deynin

borçtan

دين

50

ve in

eğer

 

51

kane

ise

كون

52

raculun

bir erkek

رجل

53

yurasu

miras bırakan

ورث

54

kelaleten

kelaleten ‘hiç çocuğu yok ve aynı zamanda eşi, annesi veya babasının en az birisinin de olmaması durumu’

كلل

55

evi

veya

 

56

mraetun

bir kadın

مرا

57

ehun

bir erkek kardeşi (o ölen erkeğin bir erkek kardeşi)

اخو

58

ev

veya

 

59

uhtun

bir kız kardeşi (o ölen erkeğin bir erkek kardeşi)

اخو

60

felikulli

her

كلل

61

vahidin

birine

وحد

62

minhuma

onlardan

 

63

s-sudusu

altıda bir (1/6)

سدس

64

fein

eğer

 

65

kanu

iseler

كون

66

eksera

fazla

كثر

67

min

-ndan

 

68

zalike

bu-

 

69

fehum

onlar

 

70

şuraka'u

ortaktırlar

شرك

71

fi

   

72

s-sulusi

üçte bire (1/3)

ثلث

73

min

   

74

bea'di

sonradır

بعد

75

vesiyyetin

vasiyetten

وصي

76

yusa

yaptığı (o kadınların)

وصي

77

biha

bunun için

 

78

ev

veya

 

79

deynin

borçtan

دين

80

gayra

olmayan

غير

81

mudarrin

zarar verici

ضرر

82

vesiyyeten

vasiyettir

وصي

83

mine

-tan

 

84

llahi

Allah-

 

85

vallahu

Allah

 

86

alimun

bilendir

علم

87

halimun

halimdir

حلم

 

Nisa 12. ayetin madde madde açıklanması;

 • Sizindir yarısı (1/2) ne bırakıldıysa eşleriniz eğer yoksa (hiç olmamışsa) onların (o kadınların) bir-tek çocuğu.
 • Eğer onların varsa bir-tek çocuğu sizindir dörtte biri (1/4) bıraktıklarının. Bunu için (o kadınların) yapacakları vasiyetten veya borçtan sonra.
 • Onlarındır (o kadınlarındır) dörtte biri (1/4) bıraktığınızın eğer yoksa (hiç olmamışsa) sizin bir-tek çocuğunuz.
 • Eğer varsa sizin bir-tek çocuğunuz onlarındır (o kadınlarındır) sekizde biri (1/8) bıraktığınızın. Bunun için yapacağınız vasiyet veya borçtan sonra.
 • Eğer miras bırakan bir erkek veya bir kadın kelaleten ‘hiç çocuğu yok ve aynı zamanda eşi, annesi veya babasının en az birisinin de olmaması durumu var’ ise, bir erkek kardeşi (o ölen erkeğin bir erkek kardeşi) veya bir kız kardeşi (o ölen erkeğin bir kız kardeşi) her birine onlardan altıda bir (1/6).
 • Eğer iseler fazla bundan onlar ortaktırlar üçte bire (1/3). Bunun için yapılan vasiyetten veya borçtan sonradır.
 • Zarar verici olmayan vasiyettir Allah’tan.
 • Allah bilendir, halimdir.

 

Açıkça görülmektedir ki bu ayetlerdeki veledun” (وَلَدٌ) kelimesi birçok mealde olması gereken ‘bir-tek çocuk’ yerine ‘çocuk’ olarak çevrilmektedir. Bu yaklaşım doğru değildir. Yüce Allah’ın mesajını yanlış yansıtmaktadır.

Kontrol etmek için; https://acikkuran.com/4/11

Arapçada Türkçeden farklı bir gramer kuralı vardır. Arapçada ‘tek-bir çocuk’, ‘iki çocuk’ ve ‘çocuklar (3 ve daha fazla çocuk)’ ayrı olarak ifade edilir. “veledun” (وَلَدٌ) kelimesi ‘tek bir çocuk’ anlamındadır.

Pek önemli değilmiş gibi durmasına rağmen 11 ve 12. ayetlerdeki “veledun” (وَلَدٌ) kelimesi ‘bir-tek çocukyerineçocuk’ olarak çevrildiğinde ayetin mesajı tamamen değişmektedir.

Ayette miras bırakan erkeğin ‘tek bir çocuğu olma şartına’ bağlı mirasçı payları verilmiştir. Bu çok önemli nokta dikkate alınmadığında ve birden fazla çocuğu olan mirasçının payları ‘tek bir çocuk olma şartına’ bağlı mirasçı payları gibi hatalı şekilde hesaplandığında aşağıda verildiği gibi hatalı hesaplamalara neden olacaktır.

Ayetteki çok önemli ve çok dikkat edilmesi gereken kelime de 'lem yekun' kelimesidir. Bu kelime hemen hemen her mealde 'yoksa' anlamında kullanılmıştır. Ancak bu anlam kelimenin gerçek anlamını kısıtlamaktadır. Arapça 'lem' edatı kesin bir olumsuzluk anlamında kullanılır. Buna en iyi örnek yine Kuran'daki 112 (İhlas):3-4 ayetlerinde verilebilir.

112:3 'Lem yelid ve lem yuled'

112:3 'Doğurmamış ve doğmamıştır'

112:4 Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

112:4 Hiçbir şey O'nun dengi değildir.

Açıkça görüldüğü gibi 'lem' adatının Kuran'daki kullanımı göz önünde bulundurulduğunda 'lem yekun' kelimesinin anlamı 'miras bırakacak ölmüş veya hayatta olan hiç çocuğu olmayan' demektir. Bu neden önemlidir? Kuran'daki kelimelerin çok dikkatli okunması gerektiğine en iyi örnektir. Bu kelime iyi anlaşılamayınca bakın nasıl bir problem ortaya çıkmaktadır?

'lem yekun' kelimesini 'miras bırakacak ölmüş veya hayatta olan hiç çocuğu olmayan' yerine 'çocuğu yoksa' olarak anlarsak şu soru karşımıza çıkar; Babası dedesinden önce ölmüş, sonra da dedesi ölen bir toruna dededen miras kalma konusunda Kuran'da bir hüküm yok diyenler ortaya çıkar. 'lem yekun' kelimesi doğru olarak anlaşıldığında, 'miras bırakacak ölmüş veya hayatta olan hiç çocuğu olmayan' olarak anlaşıldığında taşlar yerine oturur. Babası dedesinden önce ölmüş bir torunun dedesi öldüğünde, kalan mirastan torun babasının hakkı kadar miras alır. Dede 'lem yekun' sayılmaz. Yüce Allah en ufak noktayı bile açık bırakmamış, bizim miras hukukunu oluşturmamız için gereken doneleri bize sunmuştur.          

  

Şimdi hatalı örneği inceleyelim;

Bir adam öldü ve geride üç kız çocuk, bir ana, bir baba ve eşini (karısını) bıraktı.

Üç kız çocuğa düşmesi gereken miras 2/3 mü?

Doğru!

11. ayette açıkça bildiriliyor. 'Eğer kadın ikiden fazla iseler (3 veya daha fazla kadın) onlarındır (o kadınlarındır) üçte ikisi (2/3) ne bırakıldıysa.' buyurulmuştur.

Ana ve babasına 1/6 pay düşmesi doğru mu?

Yanlış!

İşte büyük bir hata bu noktada yapılıyor. 11. ayette

'Ana babasından (o ölen erkeğin ana babasından) her birinin vardır altıda bir (1/6) hissesi bıraktığından eğer varsa onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu.' buyurulmaktadır. 

Hatalı işlem tam da bu noktadan kaynaklanıyor. Mirasçı erkeğin anne ve babasına düşecek pay mirasçı erkeğin ‘bir-tek çocuğu olma’ şartı göz ardı edildiği için anne için 1/6, baba için 1/6 olarak hesaplanmış. Yanlış. 1/6 anaya, 1/6 babaya oranı ölen erkeğin sadece tek bir çocuğu varsa verilir. Örnekte 3 çocuğu olduğu görülüyor. Demek ki verilen 1/6 anaya, 1/6 babaya oranları yanlış.  

Karısına düşen 1/8 oran miras doğru mu?

Yanlış!

12. ayette;

'Eğer varsa sizin bir-tek çocuğunuz onlarındır (o kadınlarındır) sekizde biri (1/8) bıraktığınızın.' buyurulmaktadır. 

Yüce Allah mirasçı olan erkeğin karısına düşen miras oranı olan 1/8 oranının mirasçı erkeğin ‘bir çocuk sahibi olma’ şartına bağlamıştır. Eşe 1/8 miras payı ölen erkeğin sadece tek bir çocuğu varsa verilebilir. Örnekte 3 çocuğu olduğu için eşe 1/8 oranı verilmesi yanlıştır. 

 

Görüldüğü gibi ‘bir çocuk’ sahibi olmak şartı ‘bir çocuk’ kelimesi dikkatsizce ‘çocuk’ olarak anlaşıldığı için göz ardı edilmektedir. 

Yanlış elde edilen verilerle ateistlerin getirmiş olduğu örnek ortaya çıkar.

 

11. ve 12. ayetlerdeki veledun” (وَلَدٌ) kelimesi gerçek anlamı olan ‘tek bir çocuk’ olarak alındığında başka bir mucize de ortaya çıkar. 11. 12. ve 176. ayetlerde verilen miras sahibi (kadın-erkek), mirasçılar ve onların çok ince verilmiş oranları kullanılarak tüm olasılıklarda miras paylaşımı mümkün olur. Sadece mantık ve matematik ile.

11. ve 12. ayetler incelendiğinde;    

11. ve 12 ayetlerde mirasçılar 5 sınıf olarak zikredilir. 

1. Miras bırakanın çocuğu-çocukları,

2. Miras bırakanın babası,

3. Miras bırakanın annesi, 

4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı)

5. Miras bırakanın kardeşi-kardeşleri

 

Bu 5 sınıf Kuran'da net olarak zikredilmiştir.

Aşağıdaki tablolarda Nisa 11 ve 12. ayetlerde yukarıdaki 5 zümre için zikredilen oranlar ve zikredilmeyen oranlar verilmiştir.

 

Aşağıdaki tablolar miras bırakan erkek içindir.

Tablo 1-A Çocuk ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Erkek

 Erkeğin Babası  

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Annesi

1/3

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Karısı

1/4

12. Ayette Bildirilmiştir.

Tablo 2-A Çocuk Olmadan Miras Bırakan Erkek

 Erkeğin Babası

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Annesi

1/6

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Karısı

1/4

12. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Kardeşi

1/6

11. Ayette Bildirilmiştir.

Tablo 3-A Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek

 Erkeğin Bir Kızı

1/2

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Babası

1/6

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Annesi

1/6

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Karısı

1/8

12. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Kardeşi

X

Ayette Bildirilmemiştir

Tablo 4-A Üç veya daha fazla Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek

 Erkeğin Üç veya daha fazla Kızı

2/3

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Erkeğin Babası

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Annesi

Y

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Karısı

Z

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Kardeşi

Q

Ayette Bildirilmemiştir

Tablo 5-A İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek

 Erkeğin iki Kızı

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Babası

Y

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Annesi

Z

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Karısı

Q

Ayette Bildirilmemiştir

 Erkeğin Kardeş

W

Ayette Bildirilmemiştir

 

 

Aşağıdaki tablolar miras bırakan kadın içindir.

Tablo 1-B Çocuk ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Kadın

Kadının Babası

X

Ayette Bildirilmemiştir.

 Kadının Annesi

Y

Ayette Bildirilmemiştir.

 Kadının Kocası

1/2

12. Ayette Bildirilmiştir.

Tablo 2-B Çocuk Olmadan Miras Bırakan Kadın

 Kadının Babası

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Annesi

Y

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Kocası

1/2

12. Ayette Bildirilmiştir.

 Kadının Kardeş

Z

Ayette Bildirilmemiştir

Tablo 3-B Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın

Kadının Bir Kızı

1/2

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Kadının Baba

X

Ayette  Bildirilmemiştir

 Kadının Anne

Y

Ayette  Bildirilmemiştir

 Kadının Kocası

1/4

12. Ayette Bildirilmiştir.

 Kadının Kardeşi

Z

Ayette  Bildirilmemiştir

Tablo 4-B Üç veya daha fazla Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın

Kadının Üç veya daha fazla Kızı

2/3

11. Ayette Bildirilmiştir.

 Kadının Babası

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Annesi

Y

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Kocası

Z

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Kardeşi

Q

Ayette Bildirilmemiştir

Tablo 5-B İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın

Kadının İki Kızı

X

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Babası

Y

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Annesi

Z

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Kocası

Q

Ayette Bildirilmemiştir

 Kadının Kardeşi

W

Ayette Bildirilmemiştir

 

Yüce Allah ayetlerde akıl-mantık ve matematik ile hesaplanabilecek oranları vermemiştir. Vermesine de zaten gerek yoktur. Mantık ve matematik ile bu oranlara rahatlıkla ulaşılır.

Kuran_Mucizeler olarak Bilal Aksoy kardeşimizin ayetlerden yola çıkarak hesaplamış olduğu miras oranlarını kullanıcılara kolaylık olsun diye bir yazılım haline getirdim. Aşağıdaki linkten bu programa ulaşabilirsiniz.

Kuran’a göre (Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176) mirasçı ve miras oranları hesaplama yazılımı-programı

Aşağıdaki linkten tıklayarak oranların nasıl hesaplandığını kendiniz görebilirsiniz. Lütfen peşinen inanmayın. Kendiniz takip ederek oranların nasıl hesaplandığını görünüz.

Bilal Aksoy kardeşimizin bu hesapları nasıl yaptığını görmek için lütfen tıklayınız.

Miras Bırakan Erkek-Kadın Tabloları
Miras Bırakan Erkek (Kelale) Tabloları
Miras Bırakan Kadın (Kelale) Tabloları

Kelale durumunu ile ilgili detaylı inceleme aşağıda verilmiştir. 

Hesaplamalar yapıldığında oluşan oranların bir kısmı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Kelale ile ilgili durumlar için yukarıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

 

Aşağıdaki tablolar miras bırakan erkek içindir.

TABLO A-1

ÇOCUK VE KARDEŞ OLMADAN MİRAS BIRAKAN ERKEK

Mirasçılar

Payları

 Erkeğin Babası

5/12

 Erkeğin Annesi

1/3

 Erkeğin Karısı

¼

TABLO A-2   

ÇOCUK OLMADAN MİRAS BIRAKAN ERKEK

Mirasçıları

Payları

 Erkeğin Babası

5/12

 Erkeğin Annesi

1/6

 Erkeğin Karısı

1/4

 Erkeğin Kardeşi

1/6

TABLO A-3 

 BİR KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK

Mirasçıları

Payları

 Erkeğin Bir Kızı

1/2

 Erkeğin Babası

1/6

 Erkeğin Annesi

1/6

 Erkeğin Karısı

1/8

 Erkeğin Kardeşi

1/24

TABLO A-4 

ÜÇ veya daha fazla KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK

Mirasçılar

Payları

 Erkeğin Üç veya daha fazla Kızı

2/3

 Erkeğin Babası

1/9

 Erkeğin Annesi

1/9

 Erkeğin Karısı

1/12

 Erkeğin Kardeşi

1/36

TABLO A-5 

 İKİ KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK

Mirasçılar

Payları

 Erkeğin iki Kızı

7/12

 Erkeğin Babası

5/36

 Erkeğin Annesi

5/36

 Erkeğin Karısı

5/48

 Erkeğin Kardeşi

5/144

   

 

       

 

 Aşağıdaki tablolar miras bırakan kadın içindir.

TABLO B-1   

ÇOCUK VE KARDEŞ OLMADAN MİRAS BIRAKAN KADIN

Mirasçılar

Payları

 Kadının Babası

5/18

 Kadının Annesi

2/9

 Kadının Kocası

1/2

TABLO B-2   

ÇOCUK OLMADAN MİRAS BIRAKAN KADIN

Mirasçılar

Payları

 Kadının Babası

5/18

 Kadının Annesi

1/9

 Kadının Kocası

½

 Kadının Kardeş

1/9

TABLO B-3   

BİR KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN KADIN

Mirasçılar

Payları

 Kadının Bir Kızı

½

 Kadının Babası

1/9

 Kadının Annesi

1/9

 Kadının Kocası

¼

 Kadının Kardeş

1/36

TABLO B-4  

ÜÇ veya daha fazla KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN KADIN

Mirasçılar

Payları

 Kadının Üç veya daha fazla Kızı

2/3

 Kadının Babası

2/27

 Kadının Annesi

2/27

 Kadının Kocası

1/6

 Kadının Kardeş

1/54

TABLO B-5 

İKİ KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN KADIN

Mirasçılar

Payları

 Kadın İki Kızı

7/12

 Kadın Babası

5/54

 Kadın Annesi

5/54

 Kadın Kocası

5/24

 Kadın Kardeşi

5/216

 

Miras bırakan erkeğin ve kadının çocuksuz, 1 kız, 2 kız, 3 ve daha fazla kızları olması durumunda tablolar yukarıda verilmiştir. Evlatların erkek olması durumu da kız evlat durumu ile benzer olup, daha detaylı tablolar için aşağıdaki dosyalar okunabilir.

Açık ve net şekilde görüldüğü gibi ayetlerde matematik hatası olmasını bırakın, Yüce Allah’ın ayetlerde zikrettiği 5 grup mirasçının miras oranları dahi ayetlerden kolaylıkla hesaplanabilmektedir.

 

Şimdi ilgili örneğe tekrar dönelim;

Bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı. Mirası Kuran’a göre nasıl bölüştürürüz?

Hesaplamalara göre miras paylaşımı aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

TABLO A-4 

ÜÇ veya daha fazla KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK

Mirasçılar

Payları

 Erkeğin Üç veya daha fazla Kızı

2/3 (24/36)

 Erkeğin Babası

1/9 (4/36)

 Erkeğin Annesi

1/9 (4/36)

 Erkeğin Karısı

1/12 (3/36)

 Erkeğin Kardeşi

1/36 (1/36)

 

Verilen örnekte; Ölen erkeğin kardeşinin olup olmadığı bilinmemektedir. Kuran’ın emrine göre kardeş-kardeşler de mirastan pay almalıdır. Kardeş varlığında kardeşe-kardeşlere düşen oran 1/36’dır.

Verilen örnekte; Ölen erkeğin kardeşinin olmadığı senaryoda paylaşım nasıl olmalıdır?

ÜÇ veya daha fazla KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK (Kardeşi yok)

Mirasçılar

Payları

 Erkeğin Üç veya daha fazla Kızı

25/36

 Erkeğin Babası

4/36

 Erkeğin Annesi

4/36

 Erkeğin Karısı

3/36

 Erkeğin Kardeşi

---

 

 

Şimdi çok tartışılan kelale ile ilgili incelemeye geçelim;

Kuran ayetlerinden anlıyoruz ki kelale ile ilgili peygamberimize sorular sorulmuş. 

Kelale durumu bir erkeğin veya kadının miras bırakacak hiç bir çocuğunun olmaması ile birlikte eşinin, annesinin, babasının en az birisinin daha olmaması durumudur. Birden çok kelale durumu olabilir. Nisa 12. ayette kelale ile ilgili hükümler gelmiştir. Anlaşılıyor ki peygamberimize çok özel bir kelale durumu daha sorulmuştur. Bu kelale durumu şudur; ölen kişinin miras bırakacak hiç bir çocuğu yok, eşi yok, annesi yok, babası yok. Sadece kardeşi-kardeşleri var. Bu durum peygamberimize sorulmuş olmalı ki Nisa 176'da Yüce Allah Nisa 12'den farklı olarak bu durumda miras paylaşımını bize bildiriyor. 

Yüce Allah 4:176 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

669|4|176|يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Yesteftuneke. Kulillahu yuftikum fil kelaleh. İnimruun heleke leyse lehu veledun, ve lehu uhtun fe leha nısfu ma terak, ve huve yerisuha in lem yekun leha veledun. Fe in kanetesneteyni fe lehumas sulusani mimma terak. Ve in kanu ıhveten ricalen ve nisaen fe liz zekeri mislu hazzıl unseyeyn. Yubeyyinullahu lekum en tadıllu vallahu bi kulli şey'in alim.

Senden fetva istiyorlar. De ki Allah size şöyle fetva veriyor kelale hakkında; Eğer bir erkek öldü, yoksa onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu ve onun (o ölen erkeğin) varsa bir kız kardeşi o kız kardeşinindir yarısı (1/2) ne bırakıldıysa o erkek. Fakat o erkek (o erkek kardeş) o kadının (o ölen kız kardeşin) mirasını alır eğer yoksa o kız kardeşin (o ölen kız kardeşin) bir-tek çocuğu. Eğer varsa iki kız kardeş o ikisinindir üçte ikisi (2/3) bıraktığından o erkeğin. Ve eğer olursa kardeşler (3 ve daha fazla) erkekler ve kadınlar, erkeğe miktarı payı iki kadının. Açıklıyor Allah size şaşırırsınız diye. Allah her şeyi bilir.

 

Nisa 176 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

yesteftuneke

senden fetva istiyorlar

فتي

2

kuli

de ki

قول

3

llahu

Allah

 

4

yuftikum

size şöyle fetva veriyor

فتي

5

fi

hakkında

 

6

l-kelaleti

kelale

كلل

7

ini

eğer

 

8

mru'un

bir erkek

مرا

9

heleke

öldü

هلك

10

leyse

yoksa

ليس

11

lehu

onun (o ölen erkeğin)

 

12

veledun

bir-tek çocuğu

ولد

13

ve lehu

ve onun (o ölen erkeğin) varsa

 

14

uhtun

bir kız kardeşi

اخو

15

feleha

o kız kardeşinindir

 

16

nisfu

yarısı (1/2)

نصف

17

ma

ne

 

18

terake

bırakıldıysa o erkek

ترك

19

ve huve

fakat o erkek (o erkek kardeş)

 

20

yerisuha

o kadının (o ölen kız kardeşin) mirasını alır

ورث

21

in

eğer

 

22

lem

   

23

yekun

yoksa

كون

24

leha

o kız kardeşin (o ölen kız kardeşin)

 

25

veledun

bir-tek çocuğu

ولد

26

fein

eğer

 

27

kaneta

varsa

كون

28

sneteyni

iki kız kardeş

ثني

29

felehuma

o ikisinindir

 

30

s-sulusani

üçte ikisi (2/3)

ثلث

31

mimma

   

32

terake

bıraktığından o erkeğin

ترك

33

vein

ve eğer

 

34

kanu

olursa

كون

35

ihveten

kardeşler (3 ve daha fazla)

اخو

36

ricalen

erkekler

رجل

37

ve nisa'en

ve kadınlar

نسو

38

felizzekeri

erkeğe

ذكر

39

mislu

miktarı

مثل

40

hazzi

payı

حظظ

41

l-unseyeyni

iki kadının

انث

42

yubeyyinu

açıklıyor

بين

43

llahu

Allah

 

44

lekum

size

 

45

en

diye

 

46

tedillu

şaşırırsınız

ضلل

47

vallahu

Allah

 

48

bikulli

her

كلل

49

şey'in

şeyi

شيا

50

alimun

bilir

علم

 

Nisa 176 ayetinin madde madde açıklanması;

 • Senden fetva istiyorlar. De ki Allah size şöyle fetva veriyor kelale hakkında;
 • Eğer bir erkek öldü, yoksa onun (o ölen erkeğin) bir-tek çocuğu ve onun (o ölen erkeğin) varsa bir kız kardeşi o kız kardeşinindir yarısı (1/2) ne bırakıldıysa o erkek.
 • Fakat o erkek (o erkek kardeş) o kadının (o ölen kız kardeşin) mirasını alır eğer yoksa o kız kardeşin (o ölen kız kardeşin) bir-tek çocuğu.
 • Eğer varsa iki kız kardeş o ikisinindir üçte ikisi (2/3) bıraktığından o erkeğin.
 • Ve eğer olursa kardeşler (3 ve daha fazla) erkekler ve kadınlar, erkeğe miktarı payı iki kadının.
 • Açıklıyor Allah size şaşırırsınız diye.
 • Allah her şeyi bilir.

Bu ayet hükümlerinden tüm kelale durumları çok net ve basit şekilde hesaplanabilmektedir. Yüce Allah Nisa 12 ve Nisa 176'da kelale ile ilgili gerekli bilgileri vermiştir. Lütfen hesaplamaların nasıl yapıldığını kendiniz aşağıdaki tablolardan kontrol edin. 

Miras Bırakan Erkek (Kelale) Tabloları
Miras Bırakan Kadın (Kelale) Tabloları

Miras konusu söz konusu olduğunda yüzlerce olasılık söz konusu olur. Tüm olasılıklar için Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176 ayetleri yeterlidir. Bu ayetlerden yola çıkarak hazırlanan tüm olasıklarda miras paylaşımı tablolarda verilmiştir. Hesaplamalar nasıl yapıldı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Kolaylık olsun diye bir de yazılım-program geliştirilmiştir. Aşağıdaki linki kullanarak yazılıma ulaşabilirsiniz. 

Kuran’a göre (Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176) mirasçı ve miras oranları hesaplama yazılımı-programı

Bu noktada o kadar nettir ki; Kuran'da asla çelişki olmaz. Miras ayetlerinde bırakın çelişkiyi, bırakın matematik hatası olmasını, büyük bir mucize vardır. Yüce Allah 3 ayette tüm miras hukukunu içerecek bilgileri bize sunmuştur. 

 

En doğrusunu Allah bilir.