Sekar kelimesi 19 sistemi ile ilişkilidir. Yüce Allah Kuran beşer sözüdür diyeni Sekar’a atacağım diye buyurmaktadır

 

74:21 Baktı. (Summe nazar.)

74:22 Sonra surat astı, kaşlarını çattı.(Summe abese ve beser.)

74:23 Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı: (Summe edbere vestekber.)

74:24 “Bu” dedi, “etkileyici bir göz boyamadan başka bir şey değil.” (Fe kale in haza illa sihrun yu'ser.)

74:25 “Bu sadece bir insan sözüdür.” (İn haza illa kavlul beşer.)

74:26 Onu sekara/ölçüye atacağım.(Se uslihi sekar.)

74:27 Sekar/ölçü nedir bilir misin? (Ve ma edrake ma sekar.)

74:28 Ne arttırır, ne eksiltir (La tubki ve la tezer.)

74:29 Halklar için bir göstergedir/ekrandır/levhadır. (Levvahatun lil beşer.)

74:30 Üzerinde on dokuz vardır. (Aleyha tis'ate aşer.)

 

Sekar Nedir?

“Sekar” kelimesinin kök anlamı “beyne acı veren sıcaklık”tır. Nitekim Araplar, aşırı sıcaklarda ''sekarethü’ş-şemsü (güneş onu şiddetle yaktı)” derler. Ayrıca “aşırı sıcak bir gün” anlamına gelen “yevmün müsemkırun” deyiminde de aynı fiilden türetilen “müsemkırun” sözcüğü kullanılır.

Bu kelime çevirilerde bazen “sekar” olarak bırakılmış, bazen de “cehennem” olarak çevrilmiştir. Cehennem olarak çevrilmesinde art niyet yoktur; çünkü bu kelime cehennemden bahsederken de kullanılmıştır ancak, bu durum kelimenin anlamını “cehennem” yapmaz. Cehennemden bahsederken de kullanılması/kullanılabilmesi, cehennemin “acı veren ve ölçülü ceza” olmasıdır.

Sekar kelimesi Kuran’da 4 yerde geçmektedir. Kuran’da ilk geçişi 54. surenin 48. ayetindedir. 3 tanesi ise 19 sisteminin işaret edildiği 74. sure olan Muddesir suresinde geçer.

Sekar kelimesinin ilk geçişi:

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

4892|54|48|يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ

Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: 'Sekar’ın dokunuşunu tadın.'” "Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim, zuku messe sekar."

Çok ilginçtir ki 1. Sekar geçişinden tam 627 ayet sonra (19x) sonra 2. Sekar kelimesi karşımıza çıkar. 

5519|74|26|سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

“Onu Sakar'a atacağım” "Se uslihi sekar."

 

5519-4892=627 (19x)

 

Müddesir (74. sure) suresindeki 3 Sekar kelimesi ise direkt olarak 19 mührünü oluşturur. 74. suredeki Sekar kelimesinin geçtiği ayet numaraları toplandığındıa 19’un tam katı olan 95 elde edilir. Ayrıca bu 3 ayetin Ebced değerleri toplandığında 1900 sayısı elde edilir ki bu sayı 19’un tam katıdır. Arapçada her harfin sayısal bir değeri vardır. Ayetteki tüm harflerin sayısal değerlerinin toplamı ayetin Ebced değerini verir. Ebced tablosu aşağıda gösterilmiştir.

 

Ayet No

Ayet

Ayet Ebced Değeri

26

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

Onu Sakar'a atacağım

Se uslihi sekar.

556

27

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ

Sakar nedir bilir misin?

Ve ma edrake ma sekar.

683

42

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ

Sizi Sakar'a* sürükleyen nedir?

Ma selekekum fi sekar.

661

Toplam=95=19x

 

Toplam=1900=19x

 

Ayetlerin Ebced değerlerini hesaplama için ayeti kopyalayınız ve aşağıdaki linkteki programa yapıştırınız.

https://kuranmucizeler.com/kuran_analiz_harf_sayma_kelime_sayma_ebced_hesaplama_hurufu_mukatta_harfleri.html

 

Harflerin Ebced değerleri

En doğrusunu Allah bilir.