Sureyi dinlerken tüm ayetlerin sonunun he ses ile bittiğine lütfen dikkat ediniz. Yüce Allah Güneş isimli surede 15 ayetin tamamının sonuna he sesini koyarak büyük bir edebi sanat gözler önüne sermiş ve hidrojen ve helyumu işaret etmiştir.

Surenin Arapça okunuşu: 

1. Veş şemsi ve duhâ.

2. Vel kameri izâ telâ.

3. Ven nehâri izâ cellâ.

4. Vel leyli izâ yagşâ.

5. Ves semâi ve mâ benâ.

6. Vel ardı ve mâ tahâ.

7. Ve nefsin ve mâ sevvâ.

8. Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâ.

9. Kad efleha men zekkâ.

10. Ve kad hâbe men dessâ.

11. Kezzebet semûdu bi tagvâ.

12. İzin baase eşkâ.

13. Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâ.

14. Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâ.

15. Ve lâ yehâfu ukbâ.

 

En doğrusunu Allah bilir.