Sureyi dinlerken tüm ayetlerin sonunun he ses ile bittiğine lütfen dikkat ediniz. Yüce Allah Güneş isimli surede 15 ayetin tamamının sonuna he sesini koyarak büyük bir edebi sanat gözler önüne sermiş ve hidrojen ve helyumu işaret etmiştir.

Surenin Arapça okunuşu: 

1.Veşşemsi ve duhahe.

2.Velkameri iza tekahe.

3.Vennehari iza cellahe.

4.Velleyli iza yağşahe.

5.Vessmai ve ma benahe.

6.Vel'ardı ve ma tahahe.

7.Ve nefsin ve ma sevvahe.

8.Feelhemeha fücureha ve takvahe.

9.Kad efleha men zekkahe.

10.Ve kad habe men dessahe.

11.Kezzebet semudü bitağvahe.

12.İzinbe'ase eşkahe.

13.Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyahe.

14.Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvahe.

15.Ve la yehafi 'ukbahe.

 

En doğrusunu Allah bilir.