Notice: stream_get_contents(): Read of 8192 bytes failed with errno=13 Permission denied in D:\xampp\kuranmucizeler\libraries\src\Cache\Storage\FileStorage.php on line 126

Notice: stream_get_contents(): Read of 8192 bytes failed with errno=13 Permission denied in D:\xampp\kuranmucizeler\libraries\src\Cache\Storage\FileStorage.php on line 126
Sure dizilişinin, suredeki toplam ayet sayısının ve suredeki toplam kelime sayısının Yüce Allah tarafından belirlendiğine büyük bir delil; 798 basamaklı sayı.

Yüce Allah Kuran’ı 19 mucizesi/sistemi ile nasıl koruduğunu bizlere katman katmak gösteriyor. Surelerin dizilişinin ilahi olduğunu, surelerdeki ayet sayılarının ilahi olduğunu 12692 basamaklı devasa sayının hem kendisinin hem de basamak sayısı olan 12692’nin 19’un tam katı olması ile göstermişti.

Yüce Allah’ın Kuran’ı bütünsel koruması: 12692 basamaklı sayı

Yüce Allah bizlere surelerdeki toplam kelime sayısının da ilahi olduğunu gösteriyor.

Şöyle ki;

Sure sırası, suredeki toplam ayet sayısı ve suredeki toplam kelime sayısı yan yana dizildiğinde oluşan 798 basamaklı sayının hem kendisi hem de basamak sayısı olan 798 sayısı 19’un tam katıdır. Aşağıda tablo halinde veriler gösterilmiştir. Bu tablodaki tek bir rakamın değişmesi sistemin alarm vermesine neden olur.

Oluşan sayının renkli olarak gösterilmesi;

Not: Sayının tamamı makalenin sonunda verilmiştir. 

172922866116................................................113523114620 =19x (basamak sayısı olan 798=19x)

Sizin de bu mucizeye ve koruma sistemine tanık olmanız için iki yazılım geliştirildi.

1. yazılım Uthmani (Osman) mushafını getiriyor. Bu mushaftan sure sırasını, suredeki ayet sayısını ve suredeki toplam kelime sayısını getiriyor. Analiz yapıyor. Bazı ayetlerdeki kelimeleri silerek veya ayeti silerek sistemin reaksiyonunu test edebilirsiniz.

https://kuranmucizeler.com/suredeki_kelimes_sayisi.html

2. yazılım ise 1. yazılıma benzer. Kelime sayısını değiştirerek sistemin reaksiyonunu test edebilirsiniz.

https://kuranmucizeler.com/sure_sirasi_suredeki_ayet_sayisi_suredeki_kelime_sayisi_798_basamakli_sayi.html

Sure sırası

Suredeki toplam ayet sayısı

Suredeki toplam kelime sayısı

1

7

29

2

286

6116

3

200

3481

4

176

3747

5

120

2804

6

165

3050

7

206

3320

8

75

1233

9

127

2469

10

109

1833

11

123

1917

12

111

1777

13

43

853

14

52

830

15

99

655

16

128

1844

17

111

1556

18

110

1579

19

98

961

20

135

1335

21

112

1169

22

78

1274

23

118

1050

24

64

1316

25

77

893

26

227

1318

27

93

1151

28

88

1430

29

69

976

30

60

817

31

34

546

32

30

372

33

73

1287

34

54

883

35

45

775

36

83

725

37

182

861

38

88

733

39

75

1172

40

85

1219

41

54

794

42

53

860

43

89

830

44

59

346

45

37

488

46

35

643

47

38

539

48

29

560

49

18

347

50

45

373

51

60

360

52

49

312

53

62

360

54

55

342

55

78

351

56

96

379

57

29

574

58

22

472

59

24

445

60

13

348

61

14

221

62

11

175

63

11

180

64

18

241

65

12

287

66

12

249

67

30

333

68

52

300

69

52

258

70

44

217

71

28

226

72

28

285

73

20

199

74

56

255

75

40

164

76

31

243

77

50

181

78

40

173

79

46

179

80

42

133

81

29

104

82

19

80

83

36

169

84

25

107

85

22

109

86

17

61

87

19

72

88

26

92

89

30

137

90

20

82

91

15

54

92

21

71

93

11

40

94

8

27

95

8

34

96

19

72

97

5

30

98

8

94

99

8

36

100

11

40

101

11

36

102

8

28

103

3

14

104

9

33

105

5

23

106

4

17

107

7

25

108

3

10

109

6

26

110

3

19

111

5

23

112

4

15

113

5

23

114

6

20

 

Sayının tamamı;

172922866116320034814176374751202804616530507206332087512339127246910109183311123191712111177713438531452830159965516128184417111155618110157919989612013513352111211692278127423118105024641316257789326227131827931151288814302969976306081731345463230372337312873454883354577536837253718286138887333975117240851219415479442538604389830445934645374884635643473853948295604918347504537351603605249312536236054553425578351569637957295745822472592444560133486114221621117563111806418241651228766122496730333685230069522587044217712822672282857320199745625575401647631243775018178401737946179804213381291048219808336169842510785221098617618719728826928930137902082911554922171931140948279583496197297530988949983610011401011136102828103314104933105523106417107725108310109626110319111523112415113523114620=19x (basamak sayısı olan 798'de 19x)  

Sayıyı kopyalayıp aşağıdaki programda test edebilirsiniz;

https://kuranmucizeler.com/19_kati_mi.html

En doğrusunu Allah bilir.