Kur’an’ın 114 suresinin sadece tek bir tanesinin başında besleme yoktur. Bu sure 9. suredir. Neden 9. surenin başında besmele yoktur? Bu sorunun mutlak bir cevabı olmalıdır elbette. 19 mucizesi 9. surenin neden besmelesiz olduğunu Yüce Allah’ın izniyle ortaya koydu. Aynı zamanda 1. sure olan Fatiha suresinin başındaki besmelenin neden numaralı olduğun sorusunun cevabını da verdi. Kur’an’ın kapağını açan bir kimse Kur’an’ın 114 (19x) bölümden oluştuğunu hemen görür. 1. surenin başındaki besmelenin numaralı olması; 9. surenin başında besmele olmaması direkt olarak 19 sayısına bir işarettir.

Elimizde tuttuğumuz mushaflarda 9. surenin 129 ayet olduğunu görürüz. Ancak bazı kimseler ki ben de bu kimselerden birisiyim 9. surenin 129 ayet değil de 127 ayet olması gerektiğini iddia ediyor. Kur’an’ın her bir ayetine teslim olmuş olan bir kimse neden böyle bir iddiada bulunsun? Bu durumu iyi anlamak için Kur’an’ın toplanma süreci hakkında kısa bir bilgi verelim. Muhammed peygambere Cibrîl aracılığıyla indirilen Kur’an ince parşömenlere satır satır yazıldı ve rulo haline getirilerek saklandı. Resul vefat etmeden önce yine Cibrîl tarafından bu rulo halindeki parşömenler açıldı ve bir kitap haline getirildi. Ben bu mushafa Muhammedî mushaf diyorum. Bu mushaf maalesef elimizde yok. Yüce Allah’ın mutlak ki bir dilemesidir. Çünkü Yüce Allah Kur’an’a koyduğu koruma sistemini bizlere gösterecektir. Bu sistem nasıl bir sistem; Kur’an’ı nasıl koruyor bizlere gösterecektir. Günümüzde elimizde Osman mushafı olduğu iddia edilen mushafın kopyaları var. Osman mushafı oluşturulurken çok titiz davranıldı. En az 2 şahit/tanık ayetlerin kontrolünü sağladı. Mushaf bir araya getirildikten sonra bir kişi elinde bir parşömene yazılmış olan 2 söz getirdi. Bu iki sözü Muhammed resulün kendisine ayet olarak yazdırdığını söyledi. Ancak kendisinden başka hiç kimse bu iki sözü ayet olarak bilmiyordu. Bu nedenle bu kişinin getirdiği 2 sözü ayet olarak mushafa sokmadılar. Ancak başka bir kimse bir hadis/söz/söylenti uydurdu ve bu kimsenin şahitliğinin iki kişiye denk geldiği gibi Kur’an’a ters, mantık dışı bir söz söyledi. O anda nasıl bir tartışma çıktı bilmiyoruz ancak sonunda bu kişi amacına ulaştı. Şeytani amacını gerçekleştirdi.  Bu iki sözü 9. surenin sonuna ekletmeyi başardı. Elbette bu olay Yüce Allah’ın izniyle gerçekleşti. Yüce Allah’ın bir muradının olduğunu çok daha net görebiliyoruz artık. Yüce Allah’ın 19 sisteminin işleyişine tanık olmamız için buna izin verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. 19 sistemi her noktada bu iki sözün Kur’an’dan olmadığını haykırmaktadır. Kur’an’ın her bir ayetine iman etmiş kimselerin bu iki sözün Kur’an’dan olup olmadığını araştırması yükümlülüğü vardır. Kur’an mushaf değildir. Mürekkep ve kâğıt değildir. 19 sistemi bu iki sözün ayetmiş gibi Kur’an’a değil mushafa eklendiğini bizlere göstermektedir. Bu iki sözü mushaftan atmak Kur’an’dan ayet atmak asla değildir. Aksine Yüce Allah’ın şerefli Kur’an’ına yapılmış olan bir saldırıyı görmek ve engellemektir.

Bu makalede bu iki sözün Kur’an’dan olmadığının, sonradan mushafa eklendiğinin yeni bir delilini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kur’an’da Allah kelimesi geçişlerinin ilahi olduğunu çok defa görmüştük. Kur’an’da toplam 2698 (19x) adet Allah kelimesi geçmektedir; yani 19’un tam olarak 142 katı. Ayet numarası 1 olarak numaralandırılmış olan ayetlerde toplam 42 Allah kelimesi geçmektedir. 19 ve katlarıyla numaralandırılmış olan ayetlerde toplam 133 (19x) Allah kelimesi geçer. Daha çok sayıda örnek verilebilir. Yüce Allah bizlere bir işaret vermeyi dilemişse Allah kelimesi geçişleri ile 9. surenin kaç ayet olması gerektiği yönünde temel bir işaret vermiş olabilir. Bu nedenle 9. sure dahil olarak Kur’an’ın başından itibaren kaç Allah kelimesi geçtiği çok önemli bir işaret olmalıdır. 1. surenin başından 9. surenin sonuna kadar (9. sure 127 ayettir) toplam 1273 (19x) Allah kelimesi geçmektedir. Bu da bizlere 9. surenin 127 ayet olması gerektiğine güçlü bir ek delil olur. 1273 sayısı 19’un katı olmasının yanında 127 sayısını da içermesi 9. surenin 127 ayet olması gerektiğine çok büyük bir delil oluşturur. 1273 sayısında 127 sayısı dışında kalan 3 sayısının da Yüce Allah’ın 3 isminin (Allah, Rahim ve Rauf) 9. surenin 127 ayet olması gerektiğini kanıtlayacağına bir işaret olabilir. Yüce Allah’ın bu 3 ismi 128-129 ayetler olarak mushafa sonradan eklenen 2 sözü deşifre etmiştir.

9. sure 127 ayet ise;

9. sure 129 ayet ise (2 söz ayet olarak eklenirse);

Kur’an’daki toplam Allah kelimesi sayısı=2698 (19x)

Kur’an’daki toplam Allah kelimesi sayısı=2699 (19’un katı değil)

9:127’ye kadar olan Allah kelimesi sayısı= 1273 (19x)

127 sayısına bir işaret (+)

9:127’ye kadar olan Allah kelimesi sayısı= 1274 (19’un katı değil)

129 sayısına bir işaret yok.

Görüldüğü üzere Yüce Allah’ın Allah lafzı mucize bir şekilde 9. surenin 127 ayet olması gerektiğini bizlere göstermektedir.

Dilan Reçber kardeşimize aşağıdaki delilleri bizlere sunduğu için teşekkür ederim. Yüce Allah razı olsun kendisinden.

1273 Allah kelimesinin çok özel seçildiği aşikârdır.

1273=19x67.

Buradaki 67 sayısının şöyle bir özelliği vardır; kendisi 19. asal sayıdır. Örneğin 19, 8. asal sayıdır. Bu şekilde baktığımızda bu sayı (1273) 19. asal sayının 19 katı olmaktadır. Ayrıca 127, 3, 19 ve 67 sayılarının her biri birer asal sayıdır.

127 sayısının kendisi de 31. asal sayıdır. Ve Tevbe suresinin son ayeti olan 127. ayetin künyesindeki rakamları toplarsak 1362/9/127= 1+3+6+2+9+1+2+7= 31 değerini elde ederiz.

Bunca delili gördükten sonra mushafa eklenen bu iki sözün ayet olduğunu iddia edenler iki kez değil binlerce kez düşünsünler. Kur'an mushafına iki şahitli sistemi delerek sokulan bu iki sözü ayetmiş gibi kabul ettikleri için hesaba çekileceklerine emin olsunlar. Bu satıları okuduğunuza göre artık omuzlarınıza büyük bir yük binecektir. Büyük bir sınava tabi tutulmaya hazır olun. 

Tavsiyem;

"Yüce Allah'ım beni doğru neyse o yola kılavuzla" diyerek dua edip araştırma yapmaktır. 

En doğrusunu Allah bilir.