Allah Kuran’da insanı çamurdan-balçıktan (طين, tin) yarattığını 8 ayette belirtmektedir. Ayrıca 4 ayette insan yaratılışının kuru çamurdan (صلصل , salsalin) olduğu buyrulmuştur.

Çamurdan-balçıktan (طين, tin) geçişine bir örnek:

6:2 O ki sizi balçıktan yarattı ve sonra yaşam süresi belirledi. Belirlenmiş süre O’nun katındadır. Siz ise hâlâ kuşku duyuyorsunuz.

Kuru çamurdan (صلصل , salsalin) geçişine bir örnek:

15: 26 Ant olsun ki; Biz, insanı kuru bir çamurdan, dönüşüme uğramış bir balçıktan yarattık.

 

Kuran’da (طين, tin) kelimesi insan yaratılışı için 8 kez geçer. 

Arapçası                                         

Okunuşu

Türkçesi

Geçiş sayısı

طين

tin

çamur

8

 

 

 

 Göster

 

Kuran’da (صلصل , salsalin) kelimesi insan yaratılışı için 4 kez geçer. 

Arapçası                                         

Okunuşu

Türkçesi

Geçiş sayısı

صلصل

salsalin

Kuru-çamur

4

 

 

 

 Göster

 

8 (طين, tin) + 4 (صلصل , salsalin)= 12 (Karbonun atom ağırlığı)

 

İnsanın çamurdan-kuru çamurdan yaratıldığını belirten Yüce Allah yaratılışın kaynağı olarak  (طين, tin) ve   (صلصل , salsalin) kelimelerini toplam 12 adet geçirmiştir. Bu da karbon atomunun atom ağırlığına eşittir. Gerçekten de insanın karbon temelli bir canlı olduğu bilinmektedir.  Karbon atomunun diğer hiç bir atomda olmayan diğer atomlar ile bağ yapabilme özelliği hayatı var etmektedir. O kadar fazla molekül oluşturabilmektedir ki hemen hemen tüm moleküllerde ana rol oynamaktadır. Örneğin glukoz, früktoz, canlı DNA’sı ve RNA’sı gibi hemen hemen her organik yapı karbon atomu sayesinde var olur.

Karbon atomu tüm organik canlıların temel ana yapısını oluşturur.

Kuran'da Allah insanın balçıktan-kuru balçıktan yaratılmasından ayrı olarak topraktan yaratıldığını da belirtmektedir. Topraktan yaratılış toplam 6 kez geçmektedir ki bu da karbon atomunun atom numarası olan 6'yı işaret etmektedir. Detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.

En doğrusunu Allah bilir…