Yüce Allah 32:5 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3506|32|5|يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Yudebbirul emre mines semai ilel ardı summe ya'rucu ileyhi fi yevmin kane mıkdaruhu elfe senetin mimma teuddun.

Gökten yere kadar emri düzenler. Nitekim miktarı sizin hesabınıza göre bin yıl süren bir gün içinde emir O'na (Allah'ın Arş'ına) yükselir.

 

(يُدَبِّر) yudebbiru kelimesi kökü (دبرdüzenlemek-ayarlamak (arrange),  organize etmek (to make arrangements), hazırlamak (prepare), planlanmak (to make plans), tasarlamak (design), yönlendirmek (to direkt), çok iyi planlanmış şekilde işletmek (to procede or behave in a well planned) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 312 (of 1303)

(يَعْرُجُ) yea'rucu kelimesi kökü (عرجyükselme (ascend-mount), yükselme yerleri (the place of ascent), bir yapıyı eğmek (incline), bükmek (bend), bükümlü yerler (bir vadinin sağa-sola bükülmesi-kıvrılması) (A place of bending or inclining) anlamındadır. Lane's Lexicon, page 2049 (of 3039)

(تَعُدُّونَ) teuddune kelimesi kökü (عددsaymak (to count), hesaplamak (calculate) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 694 (of 1303)

(أَلْفَelfe kelimesi bin (thousand) anlamındadır.

(سَنَةٍseneh kelimesi yıl-sene (year) anlamındadır.

32:5 ayetinin detaylandırılması;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

yudebbiru:

çok iyi planlanmış-düzenlenmiş şekilde işletir

دبر

2

l-emra:

emri

امر

3

mine:

-ten

 

4

s-semai:

gök-

سمو

5

ila:

   

6

l-erdi:

yere

ارض

7

summe:

nitekim

 

8

yea'rucu:

yükselir

عرج

9

ileyhi:

O'na (Allah’ın Arş’ına)

 

10

fi:

içinde

 

11

yevmin:

bir gün

يوم

12

kane:

 

كون

13

mikdaruhu:

miktarı

قدر

14

elfe:

bin

الف

15

senetin:

yıl

سنو

16

mimma:

   

17

teuddune:

sizin saydığınız-hesapladığınız

عدد

 

32:5 ayetinden hemen önce 32:4 ayetinde Yüce Allah evrene ve Allah’ın Arş’ına dikkat çekmiştir.

32:4 ‘O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı. Nitekim Arş’a istiva etti. Sizin O'ndan başka veliniz ve şefaatçiniz yoktur. Hala öğüt almaz mısınız?’

Bu nedenle 32:5 ayetinde düzenlenen emrin evren ve Allah’ın Arş’ı ile ilgisi olmalıdır.

32:5’deki Allah’ın emrinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlarsak ayeti daha iyi anlayabiliriz. Ayete göre Allah’ın emri düzenlediği-planlandığı ve bu emri tüm evrene uyguladığı net bir şekilde görülür. Emrin ayrıca bir özelliği vardır. Emir gökten yere doğru düzenlenmekte ve daha sonra Allah’ın Arş’ına doğru yükselmektedir.

Evrenin tüm işlerini düzenleyen emir nedir?

Bu emir ruhun evrene yansımasıdır. Ruhun Allah’ın bir emri olduğunu (17:85) biliyoruz. Kuran’da ruh can veren bilgi (‘information’) anlamında kullanılmıştır. Ruh holografik evren prensibi çerçevesinde evrenimizi dıştan saran, evrenin tüm uzay boyutlarının ve zaman boyutunun tüm kuantum bilgilerinin kodlanarak saklandığı 2 boyutlu zardırBu konu ile ilgili detaylı inceleme için lütfen öncelikle linkteki makaleyi okuyunuz.

Evrendeki olmuş ve olacak olan en ufacık kuantum bilgisi bu 2 boyutlu zar içinde kodlanmıştır. Yüce Allah bu 2 boyutlu zar içindeki bilgileri zarın sarmış olduğu evren içine yansıtma yaparak evrenin işleyişini sağlamaktadır. Bu işleyişte meleklerin (sicimler) de emri (kuantum bilgilerini) işleme ve uygulama görevi vardır.

İşte 32:5 ayetinde emrin gökten yere düzenlenmesi bu emrin 2 boyutlu zardan evren içine doğru yansıtılarak işlediğini göstermektedir.

Ayetten emrin belirli bir hareketi olduğu ve bu hareket ile mesafe aldıkları net olarak anlaşılmaktadır. Ayette emrin 1 günde aldıkları mesafenin bizim saydığımız ölçüye göre 1.000 yıla denk geldiği belirtilmiştir. Kuran’ın indiği dönemde kullanılan takvim ay takvimiydi. Yine Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır.

9:36 "Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Allah katında ayların sayısı onikidir."

Yani 1 yılda 12 ay olduğunu göre 1.000 yıl 12.000 ay eder. Yani 12.000 ayda aldığımız mesafe ile emrin 1 günde aldığı mesafe birbirine denktir. Ayette Ay’a bir vurgu vardır. Çünkü ay takvimi Ay’ın hareketi ile gerçekleşir. Bu nedenle Ay’ın aldığı mesafeye bir vurgu vardır.

Şimdi Ay’ın Dünya etrafında 12.000 kez döndüğünde almış olduğu mesafeyi hesaplayalım. Albert Einstein’ın Genel İzafiyet kuramını biraz okumak gerekiyor hesaplamaları takip etmek için. Ben hesaplamaların kısaltılmış halini vereceğim.

Detaylı hesaplamalar için aşağıdaki siteler ziyaret edilebilir.

https://kuranmucizeler.com/isik-hizi-english-orginal

 

Ay’ın gerçek hızının tam olarak hesaplanabilmesi için hızların eylemsizlik halinde hesaplanması gerekir (inertial). Fakat Ay ve Dünya’nın Güneş etrafında hareketi eylemsizliği bozmaktadır. Güneş’in yerçekiminin etkisinin olmaması gerekmektedir. Bir cismin hızı yer çekimi varlığında etkilenmekte ve hatalı sonuçlar vermektedir. Ay’ın ve Dünya’nın hareketlerinin tam olarak hesaplanabilmesi için Güneş’in yerçekimi etkisi sıfırlanmalıdır.

Dünya ve Ay’ın dönüşlerinde sidereal dönüş tercih edilmek zorundadır. Aşağıda sidereal bilgiler verilmiştir. (Yıldız referans alınır)

  

Period

Sidereal (Yıldızlar referans alınır)

Bir gün (Dünya’nın kendi etrafında 1 tur dönmesi)

23 saat 56 dakika 4,0906 saniye = 86164,0906 saniye

Lunar (ay) zamanı, Ay’ın Dünya etrafında bir tur dönmesi

27,321661 gün = 655,71986 saat

 

Ay’ın Dünya etrafında 12.000 kez döndüğünde kat ettiği mesafe= 12000 x 3.682,8 x 655,71986 x cos(26,92952225)=25.833.245.358 km

 

Açıklamalar:

12.0000

12.000 dönüş

3.682,8 km/saat

Ay’ın bir saate kat ettiği mesafe (NASA tarafından ölçülmüştür)

 

655,71986 saat

Ay’ın Dünya etrafında bir dönüşünü tamamladığı zaman (saat)

 

26,92952225

Ay yörüngesinin Güneş’e olan kıvrılma açısı, Ay Dünya etrafında yıldız referansına göre bir tur attığında Güneş ile 26.92952225 derecelik bir kıvrılma açısı oluşturur.

cos

Güneş’in yerçekimi kuvvetine bağlı kıvrılma kuvvetini sıfırlamak için Albert Einstein’ın makalesinde önerdiği yöntemdir. cos (Kosinüs) hesaplaması yapılır. Kıvrılma açısının kosinüsü olarak hesaplanır.

 

 

Basitçe anlatmak gerekirse Güneş’in yerçekimi etkisi sıfırlandığında, Ay’ın Dünya etrafında 12.000 kez dönmesi ile (1.000 yıl) Ay toplam 25.833.245.358 km yol kat eder.

 

Kuran’da 32:5 ayetindeki 1.000 yılda kat edilen mesafeyi hesaplamış olduk. Şimdi emrin 1 günde kat ettiği mesafeyi hesaplayayım.

1 gün Dünya’nın kendi etrafında dönme süresi olan 23 saat 56 dakika 4,0906 saniye veya 86164,0906 saniyedir (Yıldız referansına göre). Güneş’in yerçekimi etkisi Albert Einstein’ın genel görecelik yasalarına göre sıfırlandığında Dünya’nın kendi etrafına dönmesi 6,34055 saniye uzamaktadır. Yani bir gün 86170,43114 saniye olur.   

Yüce Allah’ın Kuran’da buyurmasına göre emir 86170,43114 saniyede 25.833.245.358 kilometre yol kat etmektedirler.

Hız (kilometre/saniye)= Mesafe (kilometre)/ Zaman (saniye) olduğuna göre

Emrin hızı=25.833.245.358/86170,43114=299.792,45799558616 kilometre/saniye olarak hesaplanır yâda yuvarlanarak 299.792.458 metre/saniyedir.  

Bu sayı tam olarak ışık hızına eşittir.

Gerçekten de ışık hızının modern bilim ile hesaplamış kesin hızı 299.792.458 metre/saniyedir.

Yüce Allah’ın 32:5 ayetinde belirtiği emrin hızı ışık hızı ile tam olarak örtüşmektedir. Demek ki emir ışık hızında hareket etmektedir

32:5 ayetinde ışık hızının Yüce Allah tarafından bize bildirilmesi büyük bir mucizedir.

En doğrusunu Allah bilir.