Bazı sitelerde besmeledeki 19 mucizesini gölgelemek ve inananların kafalarını karıştırmak için matematiğin bir özelliği olan olasılık ile sayı üreterek besmeledeki 19 sisteminin benzerini oluşturduklarını iddia eden kişilerin olduğunu görmekteyiz. Şimdi Allah’ın izni ile bu konuyu inceleyeceğiz ve besmeledeki tasarımın Allah katından olduğunu ispat edeceğiz.

Daha önceden okumadıysanız lütfen öncelikle besmeledeki 19 sistemi inceleyiniz.

Konuyu girmeden önce matematik ile ilgili küçük bir temel hatırlatma yapmak gerekecek. Tüm sayıların 19’da 1’i 19’un tam katıdır. Durum bu kadar basittir. Ne kadar uzun basamak sayısı olursa olsun bir sayının 19’a tam bölünme olasılığı 1/19’dur. Elimizde ne kadar çok sayı varsa o kadar fazla 19’a tam olarak bölünen sayı elde ederiz. Burada kilit nokta ne kadar sayı üretebildiğinizdir.

19 harf içeren bir Arapça cümlede ne kadar sayı üretebiliriz?

https://dinsizdeist.blogspot.com/2015/09/19-mucizesi.html

Bu sitede 4 kelime ve 19 harften oluşan (besmele ile aynı), 1. ve 2. kelimeleri (Bsm ve Allah) besmele  ile aynı fakat 3. ve 4. kelimeleri farklı olan bir cümle incelenmiş. Bu cümleden birçok sayı elde edilmiş ve bu sayıların 19’un tam katı oldukları üzerinden besmeledeki 19 sisteminin tasarım olmadığı ispatlanmaya çalışılmış.

Bu siteden alınan cümle şudur: (Kötü ve zalim olan Allah'ın adıyla.)

بسم الله الخَبِيث الوَحْشِيّ

 

Şimdi bu cümleyi besmeledeki 19 sistemi incelemesi gibi detaylandıralım.

Kelime

sırası

Kelime

Harf sayısı

Kelimedeki harfler

Harflerin Ebced değeri toplamı

Harflerin Ebced değeri ardışık dizilimi (sırası ile)

1. Kelime

بسم (Bsm)

3 harf

م

س

ب

   

       

2+60+40=102

26040

2. Kelime

الله (Allah)

4 harf

ه

ل

ل

ا

 

                 

1+30+30+5=66

130305

3. Kelime

الخَبِيث

()

6 harf

ث 

 ي

بِ 

خَ 

ل

ا                          

        

1+30+600+2+10+500=1143

130600210500

4. Kelime

الوَحْشِيّ ()

6 harf

يّ 

شِ 

ح

و

ل

ا                          

        

1+30+6+8+300+10=355

1306830010

 

Şimdi yukarıdaki cümleden elde edilebilecek temel sayıları aşağıda görelim:

1 adet-Tüm cümledeki harf sayısı (19)

4 adet-Cümlenin toplam Ebced değerindeki sayılar (1666’daki 1-6-6-6)

1 adet-Cümlenin toplam Ebced değeri (1666)

1 adet- 1 (1. Cümle)

4 adet-Kelimedeki harf sayısı (3-4-6-6)

4 adet-Kelime sırası (1-2-3-4)

19 adet-Harfin kelimedeki sırası

19 adet-Her harfin Ebced değeri

19 adet-Harflerin kümülatif değeri

4 adet-Kelimenin Ebced değerleri

4 adet-Kelimenin kümülatif Ebced değeri

4 adet-Kelime Ebced dizilimi (ardışık yazılım)

Toplam 84 değişik temel sayı elde edilebilir. Bu 84 değişik sayının 1-2-3-4’lü farklı dizilimi ile binlerce sayı üretmek mümkündür. Bu binlerce sayıdan 19’da 1’i 19’un katı olacaktır. Yani onlarda-yüzlerce sayı 19’un katı olacaktır. Matematik bunu gerektirir. Yukarıdaki siteyi hazırlayan kişiler de muhtemelen binlerce sayı ürettiler ve 19’un katı olanlarını seçerek aşağıdaki listeyi oluşturdular. 

 1. 19 harf:

19 = 19 x 1

 1. Ebced değerleri basamak sayılarının tek tek toplamı:

1666 = 1 + 6 + 6 + 6 = 19

 1. Tek cümle, sayısal değeri:

1 1666 = 19 x 614

 1. Sıra numarası, ayrı ayrı kelimelerdeki harf sayısı:

1 3 2 4 3 6 4 6 = 19 x 19 x 36686

 1. Sıra numarası, harfin kelimedeki sırası, tek tek her harfin ebced değeri:

1 1 2 2 60 3 40 2 1 1 2 30 3 30 4 5 3 1 1 2 30 3 600 4 2 5 10 6 500 4 1 1 2 30 3 6 4 8 5 300 6 10 = 19 x 59084389584858068659 53279136864479289495 327913939631900

 1. Sıra numarası, harflerin kümülatif değeri:

1 3 2 7 3 13 4 19 = 19 x 69858601

 1. Birleşmiş harf numaraları:

150426287722 = 19 x 7917173038

 1. Harf numarası, sıra numarası:

1231 45672 89101112133 1415161718194 = 19 x 64813512047900590174 42903248326

 1. Kelime numaraları, harf numaraları, toplam ebced değerleri::

4191666 = 19 x 220614

 1. 1 cümle, 19 harf, kelime uzunlukları:

1193466 = 19 x 19 x 19 x 174

 1. Sıra numarası, kelime uzunluğu, kelime ebcedi:

1 3 102 2 4 66 3 6 1143 4 6 355 = 19 x 689591928216544545

 1. Sıra numarası, kelime uzunluğu, kelime ebced dizileri:

1 3 26040 2 4 130305 3 6 130600210500 4 6 1306830010 = 19 x 69791591647529137529 47479210769108857900

 1. Sıra numarası, kelime uzunluğu, ayrı ayrı ebced değeri:

1 3 2 60 40 2 4 1 30 30 5 3 6 1 30 600 2 10 500 4 6 1 30 6 8 300 10 = 19 x 69791591647529137529 47479210769108857900

 1. Sıra numarası, kelime ebced dizileri, harf numarası:

1 26040 123 2 130305 4567 3 130600210500 8910111213 4 1306830010 141516171819 = 19 x 66336906954226602985 85821063710573211111 64954246473737586927 2201

 1. Sıra numaraları, harflerin kümülatif numaraları, kelime ebcedi:

1 3 102 2 7 66 3 13 1143 4 19 355 = 19 x 68959350691112811545

 1. Sıra numarası, ilk ve son ebced değerleri, harflerin kelimedeki sırası:

1 42 1 2 3 2 6 1 2 3 4 3 501 1 2 3 4 5 6 4 11 1 2 3 4 5 6 = 19 x 74801716439131638076 653217024

 1. Sıra numarası, harflerin kelimedeki sırası, kelime ebced dizileri:

1 1 2 3 26040 2 1 2 3 4 130305 3 1 2 3 4 5 6 130600210500 4 1 2 3 4 5 6 1306830010 = 19 x 59118968532811212133 22287164768432131600 649769108857900

 1. Sıra numarası, harflerin kelimedeki sırası, ayrı ayrı ebced değeri:

1 1 2 2 60 3 40 2 1 1 2 30 3 30 4 5 3 1 1 2 30 3 600 4 2 5 10 6 500 4 1 1 2 30 3 6 4 8 5 300 6 10 = 19 x 59084389584858068659 53279136864479289495 327913939631900

 1. Cümle numarası(1 cümle), ebced, 19 karakter:

1 1666 19 = 19 x 61401

 

Yukarıdaki sayıları üreten kişiler çok ama çok önemli bir noktayı atlamış gözükmekteler. Bu sayı üretimlerinde rastgele, sistemsiz ve ilkesiz bir şekilde sayı üretilmiştir. Görüldüğü gibi birçok çeşit rastgele-sistemsiz dizilimler ile 19’un katı birçok sayı üretmek mümkündür. Bu noktada bir mucize yoktur. Bu matematiğin temel bir kuralıdır. 

 

Bir tasarım veya mucize varsa bu nasıl bilinecektir? Besmeledeki 19'un katı çıkan dizilişlerin yukarıdaki 19'un katı olan dizilişlerden ne farkı vardır?

Tasarımın kendisini gördüğümüzde, bir örüntü gördüğümüzde ve bu sayıların sadece 19'un katı olmadıkları belirli bir isteme göre 19'un katı çıktıklarını gördüğümüzde tasarlanmış olduklarını anlayabiliriz. Sayıların diziliminde aynı kural uygulandığında üretilen sayılar hep 19’un katı çıkıyorsa o zaman bir sistem var denilebilir.

İşte besmelede olan da budur.

Besmelede bir sistem ve örüntü vardır. Sistem şudur.

 

Kelime Sırası-Harf Sayısı=19x

Kelime Sırası-Harf Sayısı (Kümülatif)= 19x

 

Kelime Sırası-Kelimenin Ebced değeri=19x

Kelime Sırası- Kelimenin Ebced değeri (Kümülatif)=19x

 

Kelime Sırası-Harflerin Ebced değerleri ardışık dizilimi=19x

Kelime Sırası-Harflerin Ebced değerleri ardışık dizilimi (Kümülatif) =19x

 

Görüldüğü gibi besmelede bir sistem ve kural vardır. Sayıların rastgele dizilimleri ile oluşmuş olan binlerce sayıdan 19’un katı olanlar seçilmiş değildir. Kümülatif değerlerinin diziliminin de 19’un katı olması bir sistemin olduğunu bize gösterir.

Bu makeleyi okuyan kişilerden şu ricam olacak: Lütfen yukarıdaki sayıları üreten kişilerle iletişime geçin ve besmeledekine benzer bir sistem ortaya koyan bir cümle yapmalarını rica edin.  İçinde sistem içeren cümle üretebilirlerse bu sitede seve seve yayınlarım. 

 

En doğrusunu Allah bilir.