Dr. Sonia Cihangir’in Sonsuz Rahmet mealinden çıkarmış olduğum Yüce Allah’ın isimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Dr. Sonia Cihangir’in Sonsuz Rahmet mealinden çıkarmış olduğum Yüce Allah’ın isimlerini aşağıda bulabilirsiniz. Dr. Sonia Cihangir’in Yüce Allah’ın isimlerine vermiş olduğu anlamların çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun kendisinden.

 • Rahmân/rahmeti sınırsızdır.
 • Rahîm/bol merhametlidir.
 • Muhit/kuşatandır.
 • Kadîr/her şeye ölçü koyandır.
 • Alîm/iyi bilendir.
 • Hakîm/hikmet sahibidir.
 • Tevvâb/tevbeleri kabul edendir.
 • Basîr/hakkıyla görendir.
 • Vâsi/genişletendir.
 • Bedî/yoktan var edendir.
 • Semî/işitendir.
 • Azîz/güç yetirendir.
 • Rauf/rahmetiyle kolaylık sağlayandır.
 • Şâkir/karşılığını verendir.
 • Gâfur/bağışlayandır.
 • Habîr/her an haberdardır.
 • Gafûr/bağışlayandır
 • Halîm/yumuşak davranandır.
 • Hayy/daima diridir.
 • Kayyûm/gözeticidir.
 • Ganî/zengindir.
 • Hamîd/doğru değerlendirendir.
 • Zûntikam/intikam sahibidir.
 • Vahhâb/bağışta bulunandır.
 • Serîul Hisab/hızlı hesap görendir.
 • Aliy/yücedir.
 • Kebîr/büyüktür.
 • Afuv/affedendir.
 • Mukit/her şeyi geçindirendir
 • Kâhir/baskındır.
 • Azim/büyüktür.
 • Halîk/yaratıcıdır.
 • Ganîyyu Zur Rahmet/rahmet sahibi zengindir.
 • Tebarek/her şeyden en yüksek derecede faydalanmayı sağlayandır.
 • Kaviy/kuvvetlidir, cezası şiddetlidir.
 • Allâmul ğuyup/gaybların (gizlilerin) bilgesidir.
 • Hafız/koruyandır.
 • Karîb/yakındır.
 • Mucib/cevap verendir.
 • Mecid/şanı yüce olandır.
 • Vedud/sevendir.
 • Kahhar/tam baskındır.
 • Fatır/yarıp yaratandır.
 • Muteâl/yüceltilendir.
 • Vahid/birdir.
 • Hallâk/sürekli yaratandır.
 • Latîf/gözle algılanmadığı halde her an refakatte bulunan lütuf sahibidir.
 • Ganiyun/zengindir.
 • Kerim/cömerttir.
 • Fettâh/açıklık getirendir.
 • Şâkur/karşılığını tam olarak verendir.
 • Gaffar/çok bağışlayandır.
 • Âliyy/yücedir.
 • Veli/yöneticidir.
 • Barr/iyilik verendir.
 • Evvel/ilktir.
 • Âhir/sondur.
 • Zahir/tecelli edendir.
 • Bâtın/gözle görülemeyendir.
 • Mâlik/mülkün sahibidir.
 • Kuddûs/kutsaldır.
 • Selâm/esenlik kaynağıdır.
 • Mümin/güvenlik verendir.
 • Muheymin/gözetip koruyandır.
 • Cabbâr/kusurları tamamlayıcıdır.
 • Mütekebbir/büyüklük taslayandır.
 • Hâlik/yaratandır.
 • Bâri/yontandır.
 • Musavvir/şekil verendir.
 • Ahad/tektir.
 • Samed/her şeyin kendisine muhtaç olduğudur, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır, hiç açığı olmayandır.

 

En doğrusunu Allah bilir.