Dr. Sonia Cihangir’in Sonsuz Rahmet mealinden çıkarmış olduğum Yüce Allah’ın isimlerini aşağıda bulabilirsiniz. Dr. Sonia Cihangir’in Yüce Allah’ın isimlerine vermiş olduğu anlamların çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun kendisinden.

 • Rahmân/rahmeti sınırsızdır.
 • Rahîm/bol merhametlidir.
 • Muhit/kuşatandır.
 • Kadîr/her şeye ölçü koyandır.
 • Alîm/iyi bilendir.
 • Hakîm/hikmet sahibidir.
 • Tevvâb/tevbeleri kabul edendir.
 • Basîr/hakkıyla görendir.
 • Vâsi/genişletendir.
 • Bedî/yoktan var edendir.
 • Semî/işitendir.
 • Azîz/güç yetirendir.
 • Rauf/rahmetiyle kolaylık sağlayandır.
 • Şâkir/karşılığını verendir.
 • Gâfur/bağışlayandır.
 • Habîr/her an haberdardır.
 • Gafûr/bağışlayandır
 • Halîm/yumuşak davranandır.
 • Hayy/daima diridir.
 • Kayyûm/gözeticidir.
 • Ganî/zengindir.
 • Hamîd/doğru değerlendirendir.
 • Zûntikam/intikam sahibidir.
 • Vahhâb/bağışta bulunandır.
 • Serîul Hisab/hızlı hesap görendir.
 • Aliy/yücedir.
 • Kebîr/büyüktür.
 • Afuv/affedendir.
 • Mukit/her şeyi geçindirendir
 • Kâhir/baskındır.
 • Azim/büyüktür.
 • Halîk/yaratıcıdır.
 • Ganîyyu Zur Rahmet/rahmet sahibi zengindir.
 • Tebarek/her şeyden en yüksek derecede faydalanmayı sağlayandır.
 • Kaviy/kuvvetlidir, cezası şiddetlidir.
 • Allâmul ğuyup/gaybların (gizlilerin) bilgesidir.
 • Hafız/koruyandır.
 • Karîb/yakındır.
 • Mucib/cevap verendir.
 • Mecid/şanı yüce olandır.
 • Vedud/sevendir.
 • Kahhar/tam baskındır.
 • Fatır/yarıp yaratandır.
 • Muteâl/yüceltilendir.
 • Vahid/birdir.
 • Hallâk/sürekli yaratandır.
 • Latîf/gözle algılanmadığı halde her an refakatte bulunan lütuf sahibidir.
 • Ganiyun/zengindir.
 • Kerim/cömerttir.
 • Fettâh/açıklık getirendir.
 • Şâkur/karşılığını tam olarak verendir.
 • Gaffar/çok bağışlayandır.
 • Âliyy/yücedir.
 • Veli/yöneticidir.
 • Barr/iyilik verendir.
 • Evvel/ilktir.
 • Âhir/sondur.
 • Zahir/tecelli edendir.
 • Bâtın/gözle görülemeyendir.
 • Mâlik/mülkün sahibidir.
 • Kuddûs/kutsaldır.
 • Selâm/esenlik kaynağıdır.
 • Mümin/güvenlik verendir.
 • Muheymin/gözetip koruyandır.
 • Cabbâr/kusurları tamamlayıcıdır.
 • Mütekebbir/büyüklük taslayandır.
 • Hâlik/yaratandır.
 • Bâri/yontandır.
 • Musavvir/şekil verendir.
 • Ahad/tektir.
 • Samed/her şeyin kendisine muhtaç olduğudur, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır, hiç açığı olmayandır.

 

En doğrusunu Allah bilir.