Sirius yıldızı farklı toplumlarda farklı isimle anılmıştır. Bunlar; “Şi’ra” (Araplar’da), Sothis” (Eski Mısırca adının Grekçe’ye uyarlanmış hali), “Sigi” (Dogonlar’da), “Sigo” (Bambara’larda), “Seirios” (Yunanlar’da), “Sirius” (Romalılar’da), “Kak-si-sa” veya “Kak-si-di” (Asur-Babil’de), “Kak-si-si” (Hititler’de), “Tistirya“, “Tishtrya” veya “Tiştria” (Zerdüştçülüğü benimsemiş kavimlerde), “Sima Kayne” (Bozolar’da), “Sirona” (Galyalılar’da), “Hu-Şi” (Çinliler’de) olarak sayılabilir.

Kuran’da Şi’ra yıldızı olarak geçer. 53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir. 

Yüce Allah 53:49 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4831|53|49|وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ

Ve ennehu huve rabbu ş-şı'ra.

Ve doğrusu O; O’dur Rabbi Şira’nın.

Sirius (Şi’ra) yıldızının Kuran’da Rabbimiz tarafından zikredilmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius (Şi’ra) yıldızı görünür kadiri bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major takımyıldızındadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıktadır. Orion takımyıldızının yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Eski dönemlerde insanlar parlaklığı nedeni ile bu yıldıza tapmışlardır. Günümüzde bile bu yıldıza tapan kavimler vardır. Ayette bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

Aşağıda çıplak göz ile görünümü verilmiştir.

Çıplak göz ile bakıldığında tek yıldız olarak görülmesine rağmen gelişmiş teleskoplar ile bakıldığında çift yıldız (Binary star system) sistemi olduğu görülür. Sirius A ve Sirius B olarak 2 yıldız vardır. Sirius A yıldızı büyük olan yıldız olup büyüklüğü Güneş’imiz kadardır. Sirius B yıldızı ise beyaz cüce yıldız olup boyutları dünyamız kadardır (12.000 km çapında). Sirius B’nin boyutu Dünya’mız kadar olmasına rağmen kütlesi Güneş’imizin %98’i kadardır ki bu Sirius B’deki toz tanesinin binlerce ton gelmesine neden olur.

Sirius A ve B yıldızlarının görünümü;

 

Bu iki yıldız birbirleri etrafında dönerler. Sirius A ve B’nin birbirleri etrafında dönme periyotları çok modern teleskopik incelemeler ile tespit edilmiştir. 

Bu dönüş periyodu 50 yıldır (Kesin sayı=50,1284 ± 0,0043 yıl).

Besmele 0. ayet olarak dâhil olarak Şi’ra (Sirius yıldızı) yıldızı 50. ayette geçmektedir ki bu sayı Sirius A ve B yıldızlarının birbiri etrafında dönüş periyodudur. Sirius (Şi’ra) yıldızının Necm (Yıldız) suresinde 0. ayet olan besmele ile birlikte 50. ayette geçmesi ve bu sayının iki yıldızın birbirleri etrafında dönüş süreleri olan 50 yıla eşit olması çok büyük bir mucizedir. Tesadüf olarak denk geldiğini söylemek en hafifinden insafsızlık olarak tanımlanabilir.   

Ayrıca 45. ayette “ez zevceyni” çift yaratılış kelimesi geçmektedir. Ayette erkek ve dişi ayrı olarak zikredilmiş ama ayrıca çift yaratılış vurgulanmıştır. Yıldız suresi 45. ayetteki bu vurgulama Sirius yıldızının çift yıldız oluşunu işaret ediyor olabilir.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

 

53:45 Ve doğrusu O; yarattı çiftler; erkek ve dişi.

ve enne-hu

ve doğrusu O

Halaka

yarattı

ez zevceyni

çiftler

ez zekere

erkek

ve el unsâ

ve dişi

 

Çok büyük bir mucize de 53:1 ayetindeki çöken bir yıldıza kasem edilmesidir. Bu kasem ile Sirius B yıldızının içine çökmüş bir beyaz cüce 'white dwarf' olduğuna işaret vardır. 

Yüce Allah 53:1 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4783|53|1|وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

Ve n-necmi iza heva.

Düştüğü-çöktüğü zaman yıldıza andolsun

 

(ٱلنَّجْمِ) n-necmi kelimesi kökü (نجمyıldız (tekil) anlamındadır.

(هَوَىٰ) heva kelimesi kökü (هويdüşmek-çökmek (fall, drop, fall down) Hans Wehr 4th ed., page 1219 (of 1303) anlamındadır.

Ayet detaylandırıldığında;

# Kelime Anlam Kök

1

ve n-necmi

yıldıza andolsun

نجم

2

iza

zaman

 

3

heva

düştüğü-çöktüğü

هوي

 

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

https://kuranmucizeler.com/sirius-b-yildizinin-icine-cokerek-beyaz-cuce-white-dwarf-olmasi-kuran-da-isaret-edilmistir 

 

Sirius yıldızının Dünya'mızdan uzaklığı Kuran'da bildirilmiştir. Lütfen aşağıdaki makaleyi okuyunuz.

Sirius yıldızının Dünya’mıza uzaklığı olan 8.60 ± 0.04 ışık yılı Kuran’da tam olarak işaret edilmiştir. 

 

Not: Bir kelimenin kaçıncı ayette geçtiği üzerine yapılan analizlerde sure başındaki besmele 0. ayet olarak dâhil edilir.

Örnek: 57. suredeki (Hadid) demir kelimesi 26. ayette (sure başındaki besmele 0. ayet olarak dâhil edilmiştir) geçmektedir ki bu demirin atom numarasıdır. Aynı kural uygulanmıştır.

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.