İbrahim peygamberin gökyüzünde gördüğü parlak bir cismin Halley kuyruklu yıldızı olduğunu Kuran’dan öğrenmiştik.

Detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki makaleyi okuyunuz.

Halley kuyruklu yıldızı ve İbrahim Peygamber

Şimdi Yüce Allah'ın izni ile çok farklı bir analiz yapmak istiyorum. Allah kelimelerinin geçişlerinin rastgele olmadığını birçok kez görmüştük. Örneğin Hadid (Demir) suresinde surenin başından Hadid kelimesinin geçtiği ayet dâhil olarak toplam 26 Allah kelimesi geçmektedir ki bu demir atomunun atom numarasıdır. Yine Nalh suresinde (bal arısı suresi) surenin başından bal arısının geçtiği ayet dâhil toplam 32 Allah kelimesi geçmektedir ki bu da kraliçe ve dişi bal arasının kromozom sayısına eşittir.

Bu kuralı İbrahim peygamberin Halley kuyruklu yıldızını gördüğü ayete uyguladığımızda çok ilginç bir veri ile karşılaşırız. En’am suresinin başından 6:76 ayeti dâhil olarak 34 Allah kelimesi geçmektedir (Allah kelimesi sayımlarında besmele sayıma dâhil edilmemektedir. Bu kural tüm sayımlarda geçerlidir).

Halley kuyruklu yıldızı ile 34 sayısının nasıl bir ilgisi olabilir?

Halley kuyruklu yıldızının özellikleri incelendiğinde çekirdeğinin aslında oldukça küçük 15x8x8 km olduğu görülür. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede döner. Güneş etrafında dönen cisimlerin (gezegen, gök taşları ve kuyruklu yıldızlar) hareketlerinin özelliklerini açıklayan yasalar Kepler tarafından tanımlanmıştır. Keplerin 3 kuralı vardır. Bizi ilgilendiren 3. kuralıdır.

kepler kuran halley mucizeler

Keplerin 3. kuralı cisimlerin yörüngesinin büyüklüğünü yaklaşık olarak hesaplamakta kullanılır. Bu kural şu şekildedir; “Cismin yörünge periyodunun karesi, elipsin yarı büyük eksen uzunluğunun küpüne eşittir.”

Kepler 3. kuralına göre Halley kuyruklu yıldızının yörüngesinin Güneş’ten en uzak olduğu nokta 35 AU (Astronomik ünite=149.597.871 km, 1 AU=Güneş ile Dünya arasındaki mesafe) olarak hesaplanır. Fakat üstünde durulması gereken noktalar vardır.

Kepler 3. kuralının en iyi çalıştığı sistem gezegenler ve gök taşlarıdır. Fakat kuyruklu yıldızlarda kesin değerler verememektedir. Gezegenler ve göktaşlarının yörüngesini değiştirebilecek etkenler çok sınırlı iken kuyruklu yıldızlarda yörüngeyi değiştirebilecek çekirdek faaliyetleri görülür. Güneş’e yaklaştıklarında çekirdeğin ısınması ile katı halde olan su buharlaşır ve çekirdekten fışkırarak itme etkisi yapar ve bir roketin motoru gibi kuyruklu yıldızın yörüngesini Kepler 3. kuralının ön gördüğü yörüngeden saptırabilir.

Halley kuyruklu yıldız için hesaplanan dış yörünge uzaklığı olan 35 AU Kepler 3. kuralına göre hesaplanmış olup gerçek ölçüm değil tahmindir. Kuyruklu yıldızın çekirdeği çok küçük olduğu için Güneş’e en uzak olduğu noktada (kuyruk oluşumu da olmayan sadece çekirdek halinde) olan Halley kuyruklu yıldızının görülmesi mümkün değildir. Diğer bir deyiş ile Güneş’ten en uzak noktada olduğunda 35 AU uzaklıktadır demek gerçek ölçüme dayalı değildir. Kuyruklu yıldızların Kepler kurallarına tamı tamına uymadığını gösteren en önemli bulgulardan birisi de Dünya’ya dönüş sürelerinin değişken olmasıdır. Bu dönüş ortalama 75-79 yıl arasında gerçekleşmektedir. Diğer bir deyiş ile yörüngeleri ve Güneş’e en uzak olduğu nokta değişebilmektedir. Oysa Dünya gibi gezegenler Kepler 3. kuralına tam olarak uyarlar.

halley 34 AU 35 AU

Ayrıca Halley kuyruklu yıldızı yörüngesinde hareket halinde iken birçok büyük gezegenlerin çekim etkisi altında kalmaktadır. Sadece Güneş’in yerçekimi etkisi yoktur. Bu nedenle Kepler 3. kurallarına tamı tamına uymazlar.

En’am suresinin başından Halley kuyruklu yıldızını gören İbrahim Peygamber’in durumunu anlatan ayete kadar (ayet dâhil) 34 Allah kelimesinin geçmesi Halley kuyruklu yıldızın açısından önemlidir.

Halley kuyruklu yıldızının gezegenler gibi muntazam tek bir yörüngesi yoktur. Birbirinden sapma gösteren yörüngeleri vardır. Her yörünge birbirinden farklıdır.

Yüce Allah bize bir işaret gösteriyor olabilir. Benim düşüncem 34 Allah kelimesinin rastgele seçilmediğidir. Nasıl ki Halley kuyruklu yıldızı besmele dâhil 77. ayette geçmekte ve bu sayı Halley kuyruklu yıldızının geliş sürelerinin ortalaması olan 77 yıl ise (75-79 yıl, en sık 77 yıl), 34 Allah kelimesi de Halley kuyruklu yıldızının yörüngelerinin Güneş’e en uzak olduğu noktadaki uzaklıklarının ortalaması olan 34 AU’i işaret ediyor olabilir.

Halley kuyruklu yıldızının yörüngesinin Güneş’ten en uzak noktasının tam olarak hesaplanması için direkt ölçümler yapılması gereklidir. Bu konuda Müslüman astronomlara büyük görev düşmektedir.

34 Allah kelimesi ile Halley kuyruklu yıldızı arasında farklı bir ilişki de olabilir. Bu makaleyi okumak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

34 Allah kelimesi ve Halley kuyruklu yıldızının Dünya’dan 34 AU uzaktaki pozisyonu.

Konunun ders olarak anlatılması;

En doğrusunu Allah bilir.