Yüce Allah Kuran’ın 6. suresinde (En’am) İbrahim peygamberin gece gökyüzünde parlak bir cisim gördüğü bilgisini bize verir. Yüce Allah'ın izni ile İbrahim peygamberin görmüş olabileceği bu parlak cismi araştıralım.

Yüce Allah 6:76 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

865|6|76|فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ

Fe lemmâ cenne aleyhil leylu raâ kevkeben, kâle hâzâ rabbî, fe lemmâ efele kâle lâ uhıbbul âfilîn.

Öyle ki ne zaman örttü onun üzerini gece, gördü (İbrahim) parlak bir cisim; dedi: “Budur Rabbim!”; öyle ki ne zaman battı/kayboldu (parlak cisim); dedi: “Sevmem batanları/kaybolanları.”

 

Kevkeben (كَوْكَبًا) kelimesi Kuran'da gerçek yıldızlar için kesinlikle kullanılmaz (24:35, 6:76, 12:4). Gökteki gerçek yıldızlar haricinde gökyüzünde bulunan parlak cisimler için kullanılır. Ancak çoğu mealde bu kelimenin yanlış olarak yıldız şeklinde çevrildiğini görmekteyiz. Oysa Kuran'da gerçek yıldız yani çekirdeğinde füzyon enerjisi üreten yıldız tekil olarak (ٱلنَّجْمِ) n-necmi ‘yıldız’, çoğul olarak (النُّجُومَ) n-nucûme ‘yıldızlar’ olarak geçer. Bu da bize gösterir ki İbrahim peygamberin gördüğü şey gerçek bir yıldız değildir. Ayrıca bu kelime ayette tekil olarak kullanılmıştır. Bu nedenle İbrahim peygamberin gökyüzünde gördüğü bu parlak cisim gökyüzündeki diğer parlak cisimlerden farklı olarak, tek bir şey olmalıdır.

Gökyüzünde yıldızlar dışında başka parlak cisimler var mı?

Gezegenler vardır. Gezegenler kevkeb kelimesi ile işaret edilebilir. Gerçek yıldız olmadıkları halde Güneş'in ışığını yansıtarak parlak cisimler olarak görünürler. Ancak normal bir gecede Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gibi gezegenler rahatlıkla görünürler ve eski toplumlar da bu gezegenleri biliyorlardır. Venüs'ü, Mars'ı ve Jüpiter'i görmemek zaten mümkün değildir. Çünkü her üçü de gökyüzünde çok parlak şekilde görülebilir. Bu nedenle İbrahim peygamberin gördüğü şey gezegenler olmuş olsaydı mutlaktır ki kevkeb kelimesi ikil veya çoğul olarak gelmeliydi. Ancak ayette bunun aksine İbrahim peygamberin gördüğü parlak cisim işaret edilirken 'gördü (İbrahim) parlak bir cisim' buyurulmaktadır. Bu nedenle bu parlak cismin diğer parlak cisimlerden ayrışan, tek bir gök cismi olması daha mantıklıdır. Bu da bize İbrahim peygamberin tek bir kuyruklu yıldız görmüş olması ihtimalinin yüksek olduğunu düşündürür.

Kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıklarında içlerindeki su molekülleri ısınır-fışkırır ve bizim gördüğümüz kuyruklu kısımları oluşur ve neredeyse tüm insanların görebileceği şekilde görünürler; daha sonra Güneş’ten ve Dünya’dan uzaklaşırlar ve kaybolurlar. Güneş sistemi dışına da çıkabilirler ve sonra tekrar Güneş’e yaklaşırlar. Güneş etrafında yörüngede dönerler ama yörüngeleri gezegenler gibi düzenli değildir.

İbrahim peygamberin gördüğü parlak bir cisim Halley kuyruklu yıldızı olabilir mi?

Halley kuyruklu yıldızının periyodu ilk kez Edmond Halley tarafından 1705 yılında tarif edildiği için kuyruklu yıldız bu isimle anılır. Halley kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaştığında tek bir parlak cisim olarak görülebilir. 

halley ve Kuran Kuran da Halley geciyor mu

 

Hipotezi destekleyen başka hangi kanıtlar var?

Ayette geçen harfler incelendiğinde çok ilginç bir durum görülür. HALLEY kelimesini oluşturan harflerin Kuran’ın başından ilk kez bu ayette bir araya geldikleri ve kevkeben (كَوْكَبًا) parlak bir cisim kelimesi ile birlikte geçtikleri görülür. Çok ilginç şekilde harflerin sıralamasının da ters olduğu görülür.

 

H(ح) A(ا) L(ل) L(ل) E(ا) Y(ى)

Aşağıda ayeti oluşturan harfleri tek tek görmekteyiz. Sarı ile boyanan harfler HALLEY kelimesini oluşturan harflerdir. Yeşil olanlar ise kevkeben (كَوْكَبًا) kelimesini yani parlak bir cisim kelimesi oluşturan harflerdir.

6:76 ayetinin harflerine ayrılmış hali aşağıda gösterilmiştir.

ف ل م ا ج ن ع ل ي ه ٱ ل ي ل ر ء ا ك و ك ب ا ق ا ل ه ذ ا ر ب ى ف ل م ا أ ف ل ق ا ل ل ا أ ح ب ٱ ل ء ا ف ل ي ن

Bir ayette HALLEY kelimesini oluşturan harflerin ters olarak parlak bir gök cismi ile birlikte geçmesi Yüce Allah’ın bize Halley kuyruklu yıldızını işaret ettiğini düşündürür. İncelemeye devam ettiğimizde 2 ilginç veriye daha rastlarız; ayetin besmele dâhil 77. ayette geçmesi ve HALLEY harflerinin sıralamasının ters olması. Kelimenin kaçıncı ayette geçişi ile ilgili analizlerde besmele her zaman analize dâhil edilir. Bu kural her yerde uygulanır. Bakınız: Demir, Bal arısı, Sirius yıldızı vb. Tabi ki bunlar da tesadüf değildir. Yüce Allah Kuran’ın kendi katından geldiğini ve beşer sözü olamayacağını ispatlamaktadır. Halley kuyruklu yıldızının geliş periyodları değişkendir. Gezegenlerin hareketine uyan Kepler kuralları geçerli değildir. Halley kuyruklu yıldızı kenarından geçtiği gezegenlerin çekiminden etkilenmektedir. Bu nedenle yörünge süresi değişkendir. Aşağıda tarihsel olarak kayda alınmış geliş periyodları verilmiştir. 75 ile 79 yılları arasında gelişler mevcuttur. 77 sayısı ise en kısa gelişi ile en uzun gelişinin ortalamasıdır. Peki, HALLEY harflerinin sırasının ters olmasının ne gibi bir önemi vardır? Halley kuyruklu yıldızı gezegenlerin dönüş yönünün aksine dönüş yapmaktadır. Buna retrograd (tersine) dönüş denir.

Halley kuyruklu yildizi kuran ibrahim peygamber

İbrahim peygamberin gördüğü yıldızın Halley kuyruklu yıldızı olduğunu, ortalama 77 yıl periyodları ile dönüş yaptığını ve yörüngesinin gezegenlere göre ters istikamette olduğunu Kuran’dan öğrenmiş bulunuyoruz.  

Aşağıdaki resimde Halley kuyruklu yıldızının gezegenlerin dönüşüne göre ters yörüngede döndüğü gösterilmiştir.

halley kuyruklu yildiz kuran mucize ters donus

 

Konu ile ilgili olan aşağıdaki makaleleri de okumanızı tavsiye ederim.

Halley kuyruklu yıldızının Güneş’ten en uzak olduğu nokta 34 AU (Astronomik Ünite) mi yoksa 35 AU mi?

34 Allah kelimesi ve Halley kuyruklu yıldızının Dünya’dan 34 AU uzaktaki pozisyonu.

 

Aşağıda Halley Kuyruklu yıldızının tarihsel kayıtlara göre geliş periyodları verilmiştir.

Designation Tarih BC/AD Dönme Süresi (yıl) Date of perihelion Görülme Suresi Closest approach Tanımlama
1P/−239 K1, −239 240 BC 15 May 15 – 25 May   First confirmed sighting.
1P/−163 U1, −163 164 BC 76 20 May     Seen by Babylonians.
1P/−86 Q1, −86 87 BC 77 15 August 6 – 19 August   Seen by the Babylonians and Chinese.
1P/−11 Q1, −11 12 BC 75 8 October August – 10 October 0.16 AU Watched by Chinese for two months.
1P/66 B1, 66 66 78 26 January 25 – 26 January   May be the comet described in Josephus's The Jewish War as 'A comet of the kind called Xiphias, because their tails appear to represent the blade of a sword' that supposedly heralded the destruction of the Second Temple in 70 AD.[63]
1P/141 F1, 141 141 75 25 March 22 – 25 March   Described by the Chinese as bluish-white in colour. Described in Tamil literature and death of Chera (Yanaikatchai Mantaran Cheral Irumporai) king after appearance of comet.[119]
1P/218 H1, 218 218 77 6 April 6 April – 17 May   Described by the Roman historian Dion Cassius as 'a very fearful star' .
1P/295 J1, 295 295 77 7 April 7 – 20 April   Seen in China, but not spectacular.
1P/374 E1, 374 374 79 13 February 13 – 16 February 0.09 AU Comet passed 13.5 million kilometres from Earth.
1P/451 L1, 451 451 77 3 July 28 June – 3 July   Appeared before the defeat of Attila the Hun at the Battle of Chalons.
1P/530 Q1, 530 530 79 15 November 27 September – 15 November   Noted in China and Europe, but not spectacular.
1P/607 H1, 607 607 77 26 March 15 – 26 March 0.09 AU Comet passed 13.5 million kilometres from Earth.
1P/684 R1, 684 684 77 26 November 2 October – 26 November   First known Japanese records of the comet. Seen in Europe and depicted 800 years later in the Nuremberg Chronicle. Attempts have been made to connect an ancient Maya depiction of God L to the event.[120]
1P/760 K1, 760 760 76 10 June 20 May – 10 June   Seen in China, at the same time as another comet.
1P/837 F1, 837 837 77 25 February 25 – 28 February 0.03 AU Closest-ever approach to the Earth (5 million km). Tail stretched halfway across the sky. Appeared as bright as Venus.
1P/912 J1, 912 912 75 27 July 18 – 27 July   Seen briefly in China and Japan.
1P/989 N1, 989 989 77 2 September 2 – 5 September   Seen in China, Japan, and (possibly) Korea.
1P/1066 G1, 1066 1066 77 25 March January – 25 March 0.10 AU Seen for over two months in China. Recorded in England and depicted on the later Bayeux tapestry which portrayed the events of that year.
1P/1145 G1, 1145 1145 79 19 April 15 – 19 April   Depicted on the Eadwine Psalter, with the remark that such 'hairy stars' appeared rarely, 'and then as a portent'.
1P/1222 R1, 1222 1222 77 10 September 10 – 28 September   Described by Japanese astronomers as being 'as large as the half Moon . . . Its colour was white but its rays were red'.
1P/1301 R1, 1301 1301 79 22 October 22 – 31 October   Seen by Giotto di Bondone and included in his painting The Adoration of the Magi. Chinese astronomers compared its brilliance to that of the first-magnitude star Procyon.
1P/1378 S1, 1378 1378 77 9 November 9 – 14 November   Passed within 10 degrees of the north celestial pole, more northerly than at any time during the past 2000 years. This is the last appearance of the comet for which Oriental records are better than Western ones.
1P/1456 K1, 1456 1456 78 8 January 8 January – 9 June   Observed in Italy by Paolo Toscanelli, who said its head was 'as large as the eye of an ox', with a tail 'fan-shaped like that of a peacock'. Arabs said the tail resembled a Turkish scimitar. Turkish forces attacked Belgrade.
1P/1531 P1, 1531 1531 75 26 August 26 August   Seen by Peter Apian, who noted that its tail always pointed away from the Sun. This sighting was included in Halley's table.
1P/1607 S1, 1607 1607 76 27 October 27 October   Seen by Johannes Kepler. This sighting was included in Halley's table.
1P/1682 Q1, 1682 1682 75 15 September 15 September   Seen by Edmond Halley at Islington.
1P/1758 Y1, 1759 I 1758 76 13 March 13 March – 25 December   Return predicted by Halley. First seen by Johann Palitzsch on 1758 December 25.
1P/1835 P1, 1835 III 1835 77 16 November August – 16 November   First seen at the Vatican Observatory in August. Studied by John Herschel at the Cape of Good Hope.
1P/1909 R1, 1910 II, 1909c 1910 75 20 April 20 April – 20 May   Photographed for the first time. Earth passed through the comet's tail on 20 May.
1P/1982 U1, 1986 III, 1982i 1986 76 9 February 9 February 0.586 AU

Reached perihelion on 9 February, closest to Earth (63 million km) on 11 April. Nucleus photographed by the European s

pace probe Giotto and the Russian probes Vega 1 and 2.

  2061 75 28 July 28 July 2061   Next return of Halley's comet.

 

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.