Hurûf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukatta kelimesi de ayrılmış, münferit demektir. Hurûf-u mukataa ise; ayrılmış, münferit harfler demektir. 29 surenin başında bulunurlar ve surenin açılışını yaparlar. Anahtar harfler de denir. 14 harfin tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli kullanımından oluşurlar. Kur’an’ın en büyük mucizelerindendir. Kutsal kitaplar haricinde hiçbir kitapta bu şekilde bir anahtar sistemi mevcut değildir. Yıllarca ne anlama geldikleri ve Yüce Allah’ın neden bu harfleri sure başlarına koyduğuyla ilgili mantıklı bir yorum yapılmış değildi. Günümüzde bu anahtar harflerin görevi anlaşılmış gözükmektedir. Anahtar harflerin Yüce Allah’ın büyüklerden biridir diyerek bizlere işaret ettiği 19 mucizesinin tecelli eden ayetlerinden bir tanesi olduğu net bir şekilde görülmüştür. Günümüze kadar anahtar harflerin bazı sırları çözüldü. Ancak Yüce Allah’ın sistemi yani metodu tam olarak anlaşılamamıştı. Yüce Allah’ın izniyle 2023 yılında anahtar harfleri anlama noktasında yeni gelişmeler tecelli etmiştir. Her zaman söylüyorum; 2023 yılı tek tanrıcılığın ve 19 mucizesinin yükselmeye başladığı bir yıl olmuştur. Bu yükselme Yüce Allah’ın izniyle yıllar içerisinde artacak ve bir deniz feneri gibi tüm insanlara ulaşacaktır. Yüce Allah nurunu müşrikler ve kâfirler istemese de tamamlayacaktır.  

Bu makalede anahtar harfleri anlama ve mucizelerini görme noktasında nasıl bir metot uygulamamız gerektiği konusu incelenecektir. Bu makalenin gelecek nesiller için de bir taslak olmasını Yüce Allah’ımdan dilerim.

Arap alfabesinde 28 harf mevcuttur. Yüce Allah bu harflerden 14 tanesini anahtar harf olarak kullanmıştır.

Kur’an’da anahtar harf olarak kullanılan harfler;

ا

ل

م

ص

ر

ک

ه

ی

ع

ط

س

ح

ق

ن

Elif

Lam

Mim

Sad

Ra

Kef

He

Ye

Ayn

Ta

Sin

Ha

Kaf

Nun

A

L

M

Ŝ

R

K

H

Y

Ť

S

Ĥ

Q

N

 

Anahtar harflerin terkipleri/kombinasyonları incelendiğinde Yüce Allah’ın kombinasyonun ilk harfi üzerinden gruplama yaptığı rahatlıkla görülebilir. 14 harf toplam 7 grup oluşturur. 

1-Grup

A (Elif) harfi başlangıçlı kombinasyon

2-Grup

Ť (Ta) harfi başlangıçlı kombinasyon

3-Grup

Ĥ (Ha) harfi başlangıçlı kombinasyon

4-Grup

Y (Ye) harfi başlangıçlı kombinasyon

5-Grup

K (Kef) harfi başlangıçlı kombinasyon

6-Grup

Ẫ (Ayn) harfi başlangıçlı kombinasyon

7-Grup

Tek harfli (Kombinasyon yok)

 

14 harfin oluşturduğu 7 grubun daha detaylı incelenmesi.

 

Harf

Arapçası

Sureler

A (Elif) harfi başlangıçlı kombinasyon

 

 

A-L-M

 الم

2-3-29-30-31-32

 

A-L-R

 الر

10-11-12-14-15

 

A-L-M-R

 المر

13

 

A-L-M-Ŝ

 المص

7

Ť (Ta) harfi başlangıçlı kombinasyon

 

 

Ť-S-M

 طسم

26-28

 

Ť-S

 طس

27

 

Ť-H

 طه

20

Ĥ (Ha) harfi başlangıçlı kombinasyon

 

 

Ĥ-M

حم

40-41-42-43-44-45-46

Y (Ye) harfi başlangıçlı kombinasyon

     

 

Y-S

يس

36

K (Kef) harfi başlangıçlı kombinasyon

 
 

K-H-Y-Ẫ-Ŝ

كهيعص

19

Ẫ (Ayn) harfi başlangıçlı kombinasyon

 
 

Ẫ-S-Q

عسق

42

Tek harfli (Kombinasyon yok)

 
 

Q

ق

50-42

 

Ŝ

ص

38-7-19

 

N

ن

68

 

Yüce Allah'ın muhteşem metodunun incelenmesi; 

Kombinasyon yoksa (Tek harf (+));

Harfin eşi olmadığı için diğer gruplardaki eşleri de sayıma dahil edilir. 

Q harfi;

50. surenin başında kombinasyonsuz olarak tek başına, eşsiz olarak bulunur. Bu nedenle eşlerini aramamız gerekir. 42. suredeki Ẫ harfi başlangıçlı kombinasyonundaki (Ẫ-S-Qeşi sayıma dahil edilir.

Bu nedenle;

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Qaf

Q

ق

50-42

 

Ŝ harfi;

38. surenin başında kombinasyonsuz olarak tek başına, eşsiz olarak bulunur. Bu nedenle eşlerini aramamız gerekir. 7. suredeki A harfi başlangıçlı kombinasyonundaki (A-L-M-Ŝeşi ve 19. suredeki K harfi başlangıçlı kombinasyondaki (K-H-Y-Ẫ-Ŝeşi sayıma dahil edilir.

Bu nedenle;

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Sad

Ŝ

ص

38-7-19

 

N harfi;

68. surenin başında kombinasyonsuz olarak tek başına, eşsiz olarak bulunur. Mutlaka bu harfin de eşi olmalıdır. Diğer kombinasyonlarda yer almayan bu harfin eşi mutlak ki yine 68. sure başında olmalıdır. 68. sure çift N harfi içermelidir.   

Bu nedenle;

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Nun

N

ن

68

 

Kombinasyon varsa (Birden fazla harf (+)) ;

Bu grup ikiye ayrılır.

  • Sadece tek surede geçenler.
  • Birden çok surede geçenler. 

Sadece tek surede geçen kombinasyonlar;

Kombinasyonun tüm harfleri ilgili tüm sure veya surelerde sayılır.

K grubu; K-H-Y-Ẫ-Ŝ

Bu nedenle;

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Kef-He-Ye-Ayn-Sad

K-H-Y-Ẫ-Ŝ

كهيعص

19

 

Y grubu; Y-S

Bu nedenle;

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Ye-Sin

Y-S

يس

36

 

Ẫ grubu; Ẫ-S-Q

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Ayn-Sin-Qaf

Ẫ-S-Q

عسق

42

 

Birden fazla surede geçen kombinasyonlar;

Kombinasyondaki harfler başında bulunduğu surelerde sayılır. Kombinasyonları oluşturan harfler içinde bulunduğu grupta eşi olmayan, yani sadece bir surenin başında bulunan harf veya harflerin diğer gruplardaki eşleri sayıma dahil edilir.

Ĥ grubu; Ĥ-M

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

Ha-Mim

Ĥ-M

حم

40-41-42-43-44-45-46

Eşi olmayan bir harf yoktur. Sadece bir surenin başında geçen bir harf yoktur.  

Ť grubu; Ť-S-M, Ť-S ve Ť-H    

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

 Ta-Sin-Mim

Ť-S-M

 طسم

26-28

 Ta-Sin

Ť-S

 طس

27

 Ta-He

Ť-H

 طه

20

Bu grupta sadece H (He) harfinin bir eşi yoktur. M harfi bu grupta iki surenin başında (26. ve 28. surelerde) geçirilerek eş olması sağlanmıştır. Sadece H (He) harfinini eşi yoktur. H (He) harfi sadece 20. surenin başında geçmektedir. Tek harfli anahtar harflerinin sayımında da aynı metodu uyguladık. Mutlaka eş aranmalıdır. H (He) harfinin eşi K grubu K-H-Y-Ẫ-Ŝ (Sure=19) kombinasyonunda yer alır. Bu nedenle Ť grubunun analizinde bu surede geçen H (He) harfleri de sayıma dahil edilir.

Harflerin başında bulundukları sureler. Sadece H (He) harfinin bir eşi yok.

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

 Ta

Ť

 ط

20-26-27-28

 Sin

S

 س

26-27-28

Mim

M

م

26-28

 He

H

 ه

20

 

A (Elif) grubu; A-L-M, A-L-R, A-L-M-R, A-L-M-Ŝ

Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

 Elif-Lam-Mim

A-L-M

 الم

2-3-29-30-31-32

 Elif-Lam-Ra

A-L-R

 الر

10-11-12-14-15

 Elif-Lam-Mim-Ra

A-L-M-R

 المر

13

 Elif-Lam-Mim-Sad

A-L-M-Ŝ

 المص

7

A (Elif) grubunda yer alan kombinasyon harfleri ilgili tüm surelerde sayılır. Bu grupta sadece Ŝ Sad harfinin bir eşi yoktur. Ŝ Sad harfi sadece 7. surenin başında geçmektedir. Tek harfli anahtar harflerinin sayımında da aynı metodu uyguladık. Mutlaka eş aranmalıdır. Ŝ Sad harfi eşlerini diğer gruplardan edinecektir. Ŝ Sad harfinin eşleri K grubunun K-H-Y-Ẫ-Ŝ (Sure=19) kombinasyonunda ve tek harfli Ŝ (38. surede) da yer alır. Bu nedenle A grubunun analizinde 38. ve 19. suredeki Ŝ harfleri de sayıma dahil edilir.

Harflerin başında bulundukları sureler. Sadece Sad Ŝ) harfinin bir eşi yok.

 Okunuş

Harf

Arapçası

Sureler

 Elif

A

ا

2-3-29-30-31-32

10-11-12-14-15

13

7

Lam

L

ل

2-3-29-30-31-32

10-11-12-14-15

13

7

Mim

M

م

2-3-29-30-31-32

13

7

Ra

R

ر

10-11-12-14-15

13

Sad

Ŝ

ص

7

Sonuç;

Görüldüğü üzere Yüce Allah anahtar harflerin sayım metodunu bizlere açık ve net olarak göstermiştir. Basit ve anlaşılır olan; aynı zamanda muhteşem bir mantık içeren bu metodoloji kullandığımızda mucizelerin tecelli ettiğini Yüce Allah’ın izniyle göreceğiz. 

En doğrusunu Allah bilir.