Hurûf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukatta kelimesi de ayrılmış, münferit demektir. Hurûf-u mukataa ise; ayrılmış, münferit harfler demektir. 29 surenin başında bulunurlar ve surenin açılışını yaparlar. Anahtar harfler de denir. 14 harfin tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli kullanımından oluşurlar. Kuran’ın en büyük mucizelerindendir. Kuran haricinde hiçbir kitapta bu şekilde bir anahtar sistemi mevcut değildir. Yıllarca ne anlama geldikleri ve Yüce Allah’ın neden bu harfleri sure başlarına koyduğu ile ilgili mantıklı bir yorum yapılmış değildi. Günümüzde bu anahtar harflerin görevi anlaşılmış gözükmektedir.

 

Arap alfabesinde 28 harf mevcuttur. Yüce Allah bu harflerden 14 tanesini anahtar harf olarak kullanmıştır.

 

Kuran’da anahtar harf olarak kullanılan harfler

ا

ل

م

ص

ر

ک

ه

ی

ع

ط

س

ح

ق

ن

Elif

Lam

Mim

Sad

Ra

Kef

He

Ye

Ayn

Ta

Sin

Ha

Kaf

Nun

 

Anahtar harflerin geçtiği sureler ve geçiş şekilleri

Harflar

Arapçası

Sureler

Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad

كهيعص

19

Ta-Ha

طه

20

Ta-Sin-Mim

طسم

26-28

Ta-Sin

طس

27

Ya-Sin

يس

36

Sad

ص

38-7-19

Ha-Mim

حم

40-41-42-43-44-45-46

Ha-Mim / Ayn-Sin-Qaf

حمعسق

42

Qaf

ق

50-42

Nun

ن

68

 

Şimdi Yüce Allah'ın 29 surenin başlarına neden bu şekilde harfler koyduğu net olarak görülecektir. Başlarında benzer anahtar harfi olan surelerdeki bu harflerin toplam geçişleri 19'un tam katıdır.

Anahtar Harfler

Arapçası

Sureler

Harflerin Detaylı Sayısı

Harflerin Toplamı

Ha-Mim

حم

40-41-42-43-44-45-46

292 Ha + 1855 Mim

2.147=19x

Kef-He-Ye-Ayn-Sad

كهيعص

19

137 Kef + 175 He + 343 Ye + 117 Ayn + 26 Sad

798=19x

Ye-Sin

يس

36

237 Ye + 48 Sin

285=19x

Ayn-Sin-Qaf

عسق

42

98 Ayn + 54 Sin + 57 Qaf

209=19x

Qaf

ق

50-42

57 Qaf + 57 Qaf

114=19x

Sad

ص

38-7-19

97 Sad + 26 Sad + 29 Sad

152=19x

Nun

ن

68

133 Nun

133=19x

İç içe geçen özel bir koruma. Ta-Ha, Ta-Sin-Min ve Ta-Sin anahtar harfli surelere 19. suredeki Ha eşlik eder.     

Ta-Ha (Ha)

طه

20 (19)

107 Ta + 426 He (19. Sureden 175 He eklenmiştir) + 290 Sin + 944 Mim

1767=19x

Ta-Sin-Mim

طسم

26-28

Ta-Sin

طس

27


Bu tablonun Yüce Allah tarafından tasarlandığını kabul etmek gereklidir. Bir insanın elinde bilgisayarı bile olsa sureleri bu şekilde tasarlaması mümkün değildir. 

Hurufu Mukatta Harflerinin (Anahtar Harfler) Sayımlarındaki Yöntemler   

19 sistemi Kuran'ı koruyan matematiksel bir sistemdir. 

Aşağıda bilgisayar yazılımları kullanarak test ettiğim anahtar harfler ve 19 arasındaki mucizevi ilişkiyi sizlerin bilgilerinize sunarım. Amacım sizlerin de bu mucizeye tanık olmanız için aramaları kolayca yapabileceğiniz sistemi kurmak. Şimdilik sadece test ettiğim ve doğruluğunu konfirme ettiklerimi sundum. Allah’ın izni ile diğerlerini de test ettikçe siteye koyacağım. 

Tarafımdan test edilen ve doğruluğu konfirme edilen anahtar harf geçişleri ve 19 ilişkisi. Lütfen kendiniz de kontrollerini yapınız.   

Anahtar harfler ile ilgili çok güzel bir site mevcuttur. Burada harflerin geçiş yerleri de işaretlenmiş. Bu siteyi de incelemenizi öneririm.  

http://19sistemi.com/

http://www.19sistemi.com/baslangicharfleri/

 

 

 

En doğrusunu Allah bilir…