Kuran’da ‘ay’ kelimesi tekil olarak 12 kez geçer. Kuran’ın büyük mucizelerindendir.

Bir gün bir okuyucum Gürkan Engin’in Kuran’da 12 ay geçişlerini anlattığı videonun altında bir yorum okuduğunu ve bu yorum sonrası kafasının karıştığını bildiren bir mail atmış. Bu konuda cevap vermemi rica etmiş.  

Yorum şu; aynen veriyorum,

Şehr kelimesel olarak 21

Tekil el takisiz 11

İki kez sehreyn

5 kez el takılı

3 kez el takısı + başında harfli

Eeeee

Hani 12 uydurmayin...

Hele siz önce bu harekeleri*kaldırın.

Muhtemelen Sünniler koyduğu HAREKLERE iman ediyorsunuz...

 

Öncelikle şunu söyleyelim; bu yorumu yazan arkadaşımızın Arapça bilmediği ortada. Herkes Arapça bilmek zorunda değil tabii ki. Ancak en azından Arapça bilen bir kişiye sorabilirdi bu kadar iddialı konuşmadan önce. Araştırma yapmadan, bilgi eksikliği ile yapılan yorumlar da maalesef isabetli olmuyor.

Bu arkadaş şunu söylemeye çalışıyor: ‘Siz tekil ay kelimesini sayarken harekelemiyi dikkate almak zorundasınız. Çünkü çoğul olan ‘aylar’ kelimesini harekeler yardımı ile tekil olanay’ kelimesinden ayırmanız gerekli. Oysa Kuran’ın ilk mushafları harekesiz. Kuran’ın harekesiz olan ilk mushaflarına göre siz bu 12 tekilay’ kelimesini bulamazsınız Kuran’dan’.

 

Ancak durum onun düşündüğü gibi değildir.

Şimdi Allah’ın izni ile cevaplarımızı verelim;

Bu arkadaşın dikkatinden kaçan ve yanlışa düşmesinin nedeni tekil ‘شهر’ ‘ş-h-r’ ‘ay’ kelimesini çoğul olan ‘اشهر’ ‘e-ş-h-r’ 'aylar' ile karıştırılmasıdır. Görüldüğü gibi çoğul ‘aylar’ kelimesinin başında bir ‘elif’-‘e’-‘ا’ harfi vardır. Bu ‘elif’-‘e’-‘ا’ harfi belirlilik takısı olane-l’ ‘ال’ değildir. Bu arkadaşın bu noktada hata yaptığını düşünüyorum.  

Tekil olanay’ ile çoğul olanaylar’ kelimelerinin başlarına belirlilik takısı olane-l’ ‘الgeldiğinde de durum değişmez. Tekil olanay’ (الشهر (‘e-ş-ş-h-r’)) olur (ki e-l-ş-h-r değil e-ş-ş-h-r okunur), çoğul olanaylar’ da (ال-اشهر (‘e-l-e-ş-h-r’)) olur. Burada harfleri göstermek için renklendirme şeklinde gösterilmiştir. ‘ال’ ile 'ا’ harfi birleşirse kelime ((الاشهر (‘e-l-e-ş-h-r’)) olarak yazılır. Görüldüğü gibi çoğul ‘aylar’ kelimesindeki fazladan ‘elif’-‘e’-‘ا’ korunur. Yazılışları gibi, okunuşları da tamamen değişiktir.

Özetle; tekilay’ ile çoğul 'aylar’ kelimelerinin yazılışları farklıdır. Okunuşları farklıdır. Bu kelimelerin ayrımı için harekelemeye ihtiyaç yoktur.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi tekil ay kelimesi ile çoğul aylar kelimesi farklı yazılır. Okunuşları da farklıdır. Harekeye gerek yoktur.  

Tekil 'ay'

Çoğul 'aylar'

شهر (ş-h-r)

اشهر (‘e-ş-h-r’)

الشهر (‘e-ş-ş-h-r’)

(Belirlilik takısı ile)

ال-اشهر (‘e-l-e-ş-h-r’)

(Belirlilik takısı ile)

 

Şimdi müzelerde bulunan eski Kuran mushaflarında ‘ay’ ve ‘aylar’ nasıl yazılmış ona bakalım. Hem belirlilik takısı ile hem de belirlilik takısı olmadan.

97:3 ayetinde geçen tekil 'ay' kelimesi. شهر (ş-h-r). Belirlilik takısı (ال) yok.

s h r tekil ay kadir suresi 3 ayet jpeg 

 

2:194 ayetinde geçen tekil 'ay' kelimesi. Belirlilik takısı (ال) ile birlikte. الشهر (‘e-ş-ş-h-r’)

tekil ay kelimesi belirlilik takisiyla jpeg 

 

9:2 ayetinde geçen çoğul 'aylar' kelimesi. اشهر (‘e-ş-h-r’). Lütfen baştaki elif harfine dikkat ediniz. Belirlilik takısı olan (ال) yok.

e s h r cogul aylar tevbe 2 jpeg 

 

9:5 ayetinde geçen çoğul 'aylar' kelimesi. (ال-اشهر (‘e-l-e-ş-h-r’)), الاشهر (‘e-l-e-ş-h-r’). Belirlilik takısı olan (ال) ile birlikte. Lütfen (ال) sonrası gelen elif harfine dikkat ediniz. (e-l-eالا olarak  yazılır.

 

aylar belirlilik takisi ile jpeg 

 

Cevaplarımıza devam edelim;

Kuran’da ‘شهر’ kelimesinin başına ve sonuna ek almış toplam 20 adet formu vardır. 21 değildir (Yorum yazan 21 olduğunu yazmış.)

Bu arkadaşımızın 21 bulmasının nedeni kuralsızlıktır. Kuran’da kelime sayımlarında harflerin dizilişlerini mutlak olarak dikkate alıyoruz. Harekelemeyi dikkate alarak sayım yapmıyoruz.

Bu nedenle;

شهر (ş-h-r) kelimesi üzerinde analiz yapılacak ise sadece aynı dizilişte olanların incelemesi yapılır.  

Bu kelime Kuran’da tek olarak (9:36 ayetinde) شهر (ş-h-r) yerine شهور (ş-h-v-r) olarak yazılmış olup çoğul 'aylar' anlamındadır. Aşağıda bu kelimenin 9:36 ayetinde yazılışının eski Kuran mushaflarında yazılmasını görebilirsiniz. Fazladan bir vav (و) harfi ile yazılmış. Tüm Kuran incelendiğinde tek bu ayette tek sefer bu şekilde yazıldığını görmekteyiz.

9:36 ayetinde شهر (ş-h-r) yerine شهور (ş-h-v-r) olarak yazılmış olan çoğul 'aylar'

Alla katinda aylarin sayisi 12 dir tevbe 36 1

 

9:36 ayetinde شهر (ş-h-r) yerine شهور (ş-h-v-r) olarak yazılmış olan çoğul 'aylar'

tevbe 36 Allah katinda aylarin sayisi 12 dir

 

Tüm kelime sayımlarında mutlak olarak uygulanan sayım kurallarına göre 9:36 ayetindeki شهور (ş-h-v-r) kelimesi yazılış olarak farklıdır ve sayıma dahil edilmez.

Ancak 9:36 ayetindeki شهور (ş-h-v-r) kelimesi zaten çoğul bir kelimedir. Tekil ‘ay’ değildir. Çoğulaylar’ anlamındadır.

Aşağıda saygın bir sözlükte شهور (ş-h-v-r) kelimesinin çoğul olarak ‘ayları’ ifade ettiğini görebilirsiniz.

Hans Wehr 4th ed., page 572 (of 1303)

aylar cogul kuranda 12 ay gecer Allah katinda aylarin sayisi 12 dir

Diğer bir deyişle;

Hiçbir şekilde Kuran’da 12 tekilay’ kelimesi geçtiği gerçeğini değiştirmez.

Bu noktada 9:36 ayetini de burada tekrar hatırlayalım;

9:36 ‘Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşmayın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.’

SubhanAllah!

Bu gerçeği gözleri ile görmek isteyenler için;

(شهر) bu kelimeyi kopyalayın.

https://kuranmucizeler.com/kuran_kelime_arama.html

Kuran getir butonuna tıklayınca Kuran yüklenecektir. Bu kelimeyi aranacak kısma yapıştırın. Daha sonra aşağıdaki ‘Başına ve/veya sonuna ek almış olanları bul’ seçeneğini işaretleyiniz ve arama yaptırınız. Sonucu kendiniz görünüz.

Dilerseniz hazır sonuca tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çıkan sonucu aşağıdaki tablo ile karşılaştırdığınızda;

Toplam 12 tekil 'ay' geçtiğini görürsünüz,

Çoğul olan (iki aylar) 2 kez geçer.

Çoğul aylar ise 6 kez geçer.

9:36 ayetinde ise شهر (ş-h-r) yerine شهور (ş-h-v-r) olarak yazılmış olan çoğul 'aylar' 1 kez geçer.

 

Arapçası

Okunuşu

Geçiş sayısı

Analiz Raporu

شهر

şehr

4

Göster

الشهر

eş-şehr

4

Göster

شهرا

şehran*

2

Göster

بالشهر

biş-şehr

1

Göster

والشهر

veeş-şehr

1

Göster

   

Toplam=12

 Tümünü Göster

*Sondaki (ا) harfi ek olmayıp Arapça gramer kuralıdır.

Sayıma dâhil edilmeyen formlar

Sayıma dâhil edilmeyen çoğul veya sonuna ek almış formları

Geçiş sayısı (Geçtiği ayetler)

Analiz

(اشهر) eşhur (aylar)

5 (2:197, 2:226, 2:234, 9:2, 65:4)

Göster

(شهرين) şehreyn (iki ay)

2 (4:92, 58:4)

Göster

(الاشهر) el-eşhur (o aylar)

1 (9:5)

Göster

 

En doğrusunu Allah bilir.