Vahid “Kemâl sıfatları bütün eşyayı kuşatan, eşi ve benzeri olmayan, bölünmez ve parçalanmaz tek zât.” anlamındadır.

Kuran’da Allah için kullanılmışsa da, başka terimlerin tek olduğunu tanımlamak içinde de kullanılmıştır. Vahid kelimesinin Kuran’da nasıl yazılması gerektiği ile ilgili bir tartışma mevcuttur.

Bir grup bu kelimenin elifsiz (وحد) yazılması gerektiğini savunurken, diğer grup bu kelimenin elifle (واحد) yazılması gerektiğini savunmaktadır. Kuran mushaflarına baktığımızda net bir sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Günümüz mushaflarından en tutarlılarından birisi olan Uthmani Mushaf’ında elifsiz olarak (وحد) yazılmasına rağmen farklı güncel mushaflarda elifle (واحد) yazılmıştır.

En eski mushaflara baktığımızda da durum benzerdir. Bazı mushaflarda elifle, bazılarında ise elifsiz olarak yazılmıştır. Aşağıda örnek olarak 2:163 ayetinde geçen vahid kelimesinin farklı eski mushaflardaki geçiş şekli gösterilmiştir. Elifsiz (وحد) ve elifle (واحد) yazımlar mevcuttur.

Birçok mushaftan resim verildiği için makalenin en sonunda bu resimleri bulabilirsiniz.

 

Peki, bu durumda hangi sistem bize vahid kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini gösterecektir? Elbette Yüce Allah’ın Kuran’daki sistemi olan 19 sistemi.

Vahid kelimesinin elifle (واحد) yazılmasını savunanlar 19 sistemine atıf yaparak şu hipotezi sunmaktadırlar.

Besmeledeki 4 kelimenin Kuran’da 19’un katı sayıda geçtiğini ve Allah’ın isimlerinden 4 tanesinin ebced değerlerinin bu geçiş sayılarına eşit olduğunu iddia etmektedirler. Aşağıdaki tabloyu savunmaktadırlar. Bu nedenle vahid kelimesinin (واحد) elif harfi ile yazılması gerektiğini belirtmektedirler.

Vahid kelimesi (واحد) elif ile yazılırsa kelimenin ebced değeri 19 olmakta, Elifsiz (وحد) yazılır ise ebced değeri 18 olmakta ve aşağıdaki tablonun 1. satırı çökmektedir. Tablonun 1. satırını ayakta tutmak için Vahid kelimesinin (واحد) elifle yazılması gerektiğini savunmak bir zorunluluk haline gelmektedir. Oysa tabloyu detaylı incelediğimizde bu zorunluluğa hiç gerek yoktur.

  

Kelime Adı

Geçiş sayısı

Ebced değeri toplamı besmeledeki 4 kelimenin geçiş sayılarını veren Allah’ın isimleri

(بسم) Bsm

19 (1x19)

Vahid (واحد)

(الله) Allah 

2698 (142x19)

Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ)

(رحمن) Rahman  

57 (3x19)

Mecid (مجيد)

(رحيم) Rahim 

114 (6x19)

Cami (جامع)

 

Bu tabloyu detaylı incelediğimize 1. satırının zorlama olduğunu görürüz. (الله) Allah , (رحمن) Rahman ve (رحيم) Rahim kelimelerinin geçişleri ve bu geçiş sayılarına uyan Ebced değeri geçiş sayılarını veren Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ), Mecid (مجيد) ve Cami (جامع) isimleri ile tam olarak uyumludur. Bu noktada sıkıntı yoktur. Bu tablo ile ilgili detaylı analiz için lütfen tıklayınız.

  1. satırı detaylı incelediğimizde;

(بسم) bsm kelimesi Kuran’da 3 yerde geçmektedir. Detaylı analiz için lütfen tıklayınız. Yukarıdaki tablonun 1. satırını savunanlar (بسم) bsm kelimesinin aslında isim (اسم) kelimesi olduğunu söyleyerek Kuran’da isim (اسم) kelime formlarını saymakta ve aşağıdaki tablodaki gibi doğru olarak 19 kez geçtiğini görmektedirler.

    

Arapçası

Okunuşu

Türkçesi

Geçiş sayısı

Analiz Raporu

اسم

isim

isim

14

Göster

باسم

bismi

ismiyle

4

Göster

الاسم

l-iism

isim

1

Göster

     

Toplam=19x

 Tümünü Göster

 

 

Ama çok önemli bir çelişki bu noktada karşımıza çıkar.

Besmeledeki kelime isim (اسم) kelimesi değil (بسم) bsm kelimesidir. Yazılışları sizin de gördüğünüz gibi farklıdır. Kuran’da kelime sayımlarında kural tektir. Kelimenin tekil ve sonuna ek almamış halleri sayılır. Yani besmeleyi referans gösteriyor isek besmeledeki kelime ne ise (harfi harfine) onu saymamız gereklidir. Yani (بسم) bsm kelimesi sayılmalıdır. Kuran’da isim (اسم) kelimesi 19’un katı çıktı diye besmeledeki (بسم) bsm ile harf farklılığını görmezden gelerek analiz yapmak doğru değildir. Bir gömleğin düğmelerinin yanlış düğmelendiğinde hepsinin yanlış düğmelenmesi gibi bu da karşımıza farklı bir yanlış getirmektedir. isim (اسم) kelimesi 19 kez geçtiğine göre, ebced değeri 19’u veren Allah’ın isimleri aranmıştır. Elif ile yazılan Vahid (واحد) kelimesinin ebced değeri 19 olduğu için hemen ilişki kurulmuş ve Vahid (واحد) kelimesinin elif ile yazılması gerektiğini 19 sisteminin tespit ettiği açıklanmıştır.

Ayrıca sadece Allah’ın isimlerini oluşturduğu bir tabloda isim (اسم) kelimesinin yer bulmasının gereği yoktur.

 

Tablomuzun aşağıdaki gibi oluşması zaten büyük bir delildir. 

Besmeledeki Allah'ın isimlerinin (3 ismin) geçiş sayıları 19'un katı olmakta ve Allah'ın isimleri arasında ebced değerleri geçiş sayılarına eşit olan 3 ismi ile eşleşmektedir. Net olarak görüldüğü gibi tabloda Allah'ın isimlerinden başka hiç bir parametre yoktur.  

Kelime Adı

Geçiş sayısı

Ebced değeri toplamı Allah'ın besmeledeki 3 isminin geçiş sayılarını veren Allah’ın isimleri

(اللهAllah 

2698 (142x19)

Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ)

(رحمنRahman  

57 (3x19)

Mecid (مجيد)

(رحيمRahim 

114 (6x19)

Cami (جامع)

 

19 sistemi vahid kelimesinin elifsiz (وحد) yazılması gerektiğini bize gösteriyor.   

Allah Kuran’ı koruyacaktır. Harflerin imla hatalarını dahi düzeltecektir. 7:69’daki 'bastaten' kelimesinin Sad yerine Sin harfiyle yazılması gerektiğini Sad harfi ile başlayan 7, 19 ve 38. sureler çözdü ise Vahid kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini Elif anahtar harfi ile başlayan sureler çözecektir. 7:69 ayetindeki kelimenin 19 sistemi tarafınfan nasıl düzeltildiğini görmek için tıklayınız.

Vahid kelimesinin Kuran’da 30 kez geçtiğini görmekteyiz.

Aşağıdaki tabloda vahid (وحد) kelimesini 4 formunun geçiş analizini görmektesiniz.   

Arapçası

Okunuşu

Geçiş sayısı

Analiz Raporu

وحد

vahid

18

 Göster

وحدا

vahiden

5

 Göster

الوحد

I-vahid

6

 Göster

لوحد

le-vahid

1

 Göster

 

 

Toplam=30

 Tümünü Göster

 *Sondaki (ا) harfi ek olmayıp Arapça gramer kuralıdır.

 

Vahid (وحد) kelimesinin tüm formlarının Allah için; 12 kez (وحد) olarak, 2 kez (وحدا) olarak, 6 kez (الوحد) olarak ve 1 kez (لوحد) olarak toplam 21 kez geçtiğini görmekteyiz. Allah’tan başka bazı terimlerin tek olduğunu tanımlamak için toplam 9 yerde kullanılmıştır.

Hurufu mukatta harfleri olarak elif harfi ile başlayan toplam 13 sure mevcuttur. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bu 13 surede 10 kez Vahid (وحد) kelimesinin geçtiğini görürüz. Vahid (وحد) kelimesinin geçiş yerlerini detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.

 

13 surede Vahid (وحد) kelimesinin geçiş yerleri:

Geçiş yerleri: 2:61, 2:133, 2:163, 12:39, 12:67, 13:4, 13:16, 14:48, 14:52, 29:46

 

2:61, 2:133, 2:163 ve 29:46 ayetlerindeki vahid kelimesi elifsiz (وحد) olarak değil de elifle (واحد) yazılır ise Elif-Lam-Mim gurubunda toplam harf sayısı 19.874=19x, (8944 (ا) Elif, 6494 (ل) Lam, 4436 (م) Mim) iken bu sayı 4 fazla elif harfi nedeni ile 19.878 olacak ve 19’un katı olmayacaktı.

https://kuranmucizeler.com/elif-lam-mim-kuran-mucizesi-19-sistemi

 

Yine 13:4, 13:16 ayetlerindeki vahid kelimesi elifsiz (وحد) olarak değil de elifle (واحد) yazılır ise Elif-Lam-Mim-Ra gurubunda toplam toplam harf sayısı 1482=19x (605 (ا) Elif, 480 (ل) Lam, 260 (م) Mim, 137 (ر) Ra) iken bu sayı 2 fazla elif harfi nedeni ile 1485 olacak ve 19’un katı olmayacaktı.

https://kuranmucizeler.com/elif-lam-mim-ra-kuran-mucizesi

 

12:39, 12:67, 14:48, 14:52 ayetlerindeki vahid kelimesi elifsiz (وحد) olarak değil de elifle (واحد) yazılır ise Elif-Lam-Ra gurubunda toplam harf sayısı 9.481=19x, (5091 (ا) Elif, 3295 (ل) Lam, 1095 (ر) Ra) iken bu sayı 4 fazla elif harfi nedeni ile 9.485 olacak ve 19’un katı olmayacaktı.

https://kuranmucizeler.com/elif-lam-ra-kuran-mucizesi

 

Sonuç:

Kuran’ı Yüce Allah matematik ile korumaktadır. Vahid kelimesinin elifsiz (وحد) olarak yazılması gerektiğini net bir şekilde gözler önüne sermektedir.

 

Eski mushaflardan örnekler;

Örnek olarak 2:163 ayetindeki vahid kelimesinin elifsiz ve elifli yazılımları verilebilir.

 

2:163 ayetinde Vahid kelimesinin elifsiz (وحد) yazıldığı eski mushaflar

 

"Berlin, Staatsbibliothek Kodex Samarkand (Faksimiledruck Sankt Petersburg 1905)"

Berlin, Staatsbibliothek Kodex Samarkand (Faksimiledruck Sankt Petersburg 1905)

 

"Berlin, Staatsbibliothek Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305)"

Berlin, Staatsbibliothek Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305)

 

"Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 330 (d)"

Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 330 (d)

 

"Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 331"

Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 331

 

 

2:163 ayette Vahid kelimesinin elifle (واحد) yazılmış olduğu eski mushaflar

 

"Berlin, Staatsbibliothek Minutoli 296 (Ahlwardt 304)"

Berlin, Staatsbibliothek Minutoli 296 (Ahlwardt 304)

 

"Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 337 (d)"

Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 337 (d)

 

"Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 342 (b)"

Paris, Bibliothèque nationale de France Arabe 366 (d)

 

"Rampur Raza Library No. 1, Korankodex"

Rampur Raza Library No. 1, Korankodex

 

En doğrusunu Allah bilir.