Meryem’in başka bir erkek eli değmeden gebe kalması (‘autofertilisation’) ve İsa peygamberi doğurması ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte, Yüce Allah Kuran’da bize bu olayın nasıl olduğu konusunda işaretler vermiştir.

Şimdi Allah’ın izni ile bunları inceleyelim.

 

1. delil: Meryem’in Yüce Allah tarafından bir bitki gibi yetiştirilmesi.

 

Yüce Allah 3:37 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

330|3|37|فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Fe tekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ve enbeteha nebaten hasenen, ve keffeleha zekeriyya kullema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe, vecede indeha rızka, kale ya meryemu enna leki haza kalet huve min indillah, innallahe yerzuku men yeşau bi gayri hısab.

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi.

 

(نَبَاتًا) nebaten kelimesi kökü (نبت) bitki (plant) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 1100 (of 1303)

(أَنۢبَتَهَا) enbeteha kelimesi kökü (نبت) bitki yetiştirmek (to grow plants) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1100 (of 1303)

  

3:37 ayetinin detaylandırılması;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

fetekabbeleha:

kabul buyurdu onu

قبل

2

rabbuha:

Rabbi

ربب

3

bikabulin:

kabulle (şekilde)

قبل

4

hasenin:

güzel bir

حسن

5

ve enbeteha:

ve onu yetiştirdi

نبت

6

nebaten:

bir bitki (gibi)

نبت

7

hasenen:

güzel

حسن

8

ve keffeleha:

ve onun bakımını üstlendi

كفل

9

zekeriyya:

Zekeriyya da

 

10

kullema:

her

كلل

11

dehale:

girdiğinde

دخل

12

aleyha:

onun yanına

 

13

zekeriyya:

Zekeriyya

 

14

l-mihrabe:

mihraba

حرب

15

vecede:

bulurdu

وجد

16

indeha:

yanında

عند

17

rizkan:

bir rızık

رزق

18

kale:

derdi

قول

19

ya meryemu:

Meryem

 

20

enna:

nereden?

اني

21

leki:

sana

 

22

haza:

bu

 

23

kalet:

(O da) derdi

قول

24

huve:

Bu

 

25

min:

   

26

indi:

katından

عند

27

llahi:

Allah

 

28

inne:

şüphesiz

 

29

llahe:

Allah

 

30

yerzuku:

rızık verir

رزق

31

men:

kimseye

 

32

yeşa'u:

dilediği

شيا

33

bigayri:

olmaksızın

غير

34

hisabin:

hesap

حسب

 

2. delil: 21:91 ve 66:12 ayetlerinde Meryem’i işaret eden zamirlerin çok ince şekilde seçilmesi. 

Yüce Allah 21:91 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2572|21|91|وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Velleti ahsanet ferceha fe nefahna fiha min ruhina ve cealnaha vebneha ayeten lil alemin.

Irzını koruyan (Meryem); biz ona kendi ruhumuzdan üfledik, onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık.

 

21:91 ayetin detaylandırılması;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

velleti:

olanı (Meryem’i)

 

2

ehsanet:

korumuş

حصن

3

ferceha:

ırzını

فرج

4

fenefehna:

ve üflemiştik

نفخ

5

fiha:

ona (dişil kişi, Meryem)

 

6

min:

-dan

 

7

ruhina:

ruhumuz-

روح

8

ve cealnaha:

ve onu yapmıştık

جعل

9

vebneha:

ve oğlunu

بني

10

ayeten:

bir gösterge

ايي

11

lil'aalemine:

alemlere

علم

 

Arapça dilinde İngilizcedekine benzer bir sistem vardır. İngilizcede erkekler için ‘he’ ya da ‘him’, kadınlar için ‘she’ ya da ‘her’ kullanılması gibi Arapçada da dişi ve erkek ayrılır. Bu ayette fiha (ona, ‘her’) zamiri dişil olan birisini işaret eder. Bu da Meryem’dir.

Yüce Allah Meryem’e ruhundan (Kuantum bilgilerinin saklandığı ve evrenimizi bir üst boyuttan saran 2 boyutlu zar) üflediğini (az bir bilgi ile bilgilendirdiğini) buyurmaktadır.

Ruh ile ilgili detaylı bilgi için lütfen makaleyi okuyunuz.

Bu ayette özel bir durum yok. Beklenen bir durum var. Ama aşağıdaki ayette çok önemli bir işaret var.

 

Yüce Allah 66:12 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5239|66|12|وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ

Ve meryemebnete ımranelleti ahsanet ferceha fe nefahna fihi min ruhına ve saddekat bi kelimati rabbiha ve kutubihi ve kanet minel kanitin.

İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı.

 

66:12 ayetinini detaylandırılması;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

ve meryeme:

ve Meryem'i

 

2

bnete:

kızı

بني

3

imrane:

İmran'ın

 

4

lleti:

O

 

5

ehsanet:

korumuştu

حصن

6

ferceha:

ırzını

فرج

7

fenefehna:

biz de üflemiştik

نفخ

8

fihi:

ona (eril, Meryem)

 

9

min:

-dan

 

10

ruhina:

ruhumuz-

روح

11

ve saddekat:

ve doğrulamıştı

صدق

12

bikelimati:

kelimelerini

كلم

13

rabbiha:

Rabbinin

ربب

14

ve kutubihi:

ve Kitaplarını

كتب

15

ve kanet:

ve olmuştu

كون

16

mine:

-den

 

17

l-kanitine:

gönülden ita'at edenler-

قنت

 

66:12 ayetinde Yüce Allah yine Meryem’e ruhundan üflediğini bildirmektedir. Fakat 21:91 ayetindeki aynı kalıbı kullanmasına rağmen bu sefer erkek kişiyi işaret eden fihi (ona, ‘him’) zamiri kullanmıştır. 

 

Özetle;

21:91 ayetinde:  ‘ruhumuzdan ona (Meryem’e, dişil, ‘her’) üfledik.'

66:12 ayetinde: ‘ruhumuzdan ona (Meryem’e, eril, ‘him’) üfledik.'

 

Bu 2 delil birlikte düşünüldüğünde;

3:37 ayetinde açık bir ifade ile Meryem’in bir bitki gibi yetiştirildiği belirtilmiştir. Yüce Allah acaba neyi işaret etmiş olabilir? Meryem’in kendiliğinden gebe kalması ile bitkiye benzetilmesi arasında bir bağlantı olabilir mi?

Bunu anlamak için bitkilerin üreme sistemlerini incelemek gereklidir.

Bitkilerin çoğunluğu gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) üreme sistemine sahiptir. Yani bir bitkide hem erkek üreme hücreleri, hem de kadın üreme hücreleri birlikte bulunur.

Meryem de bir bitkiye benzetildiğine göre Meryem’in bir bitkideki üreme sistemine benzer gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) üreme sistemine sahip olduğunu düşünülebilir. Meryem gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) ise kasık bölgesinde (pelvis) hem dişi üreme sistemini (yumurtalık, rahim-uterus, fallop tüpler), hem de erkek üreme hücrelerini (testis) taşıyor olmalıdır. Yumurtalık ve testis ayrı organlar olabildiği gibi bitişik-birleşik de olabilir (ovatestis).  

Yüce Allah’ın 21:91’de dişil zamiri, 66:12’de erkek zamiri kullanması bunu işaret ediyor olabilir. Meryem’de hem dişil üreme hücresi, hem de eril üreme hücresi mevcuttur. Dişil üreme sisteminin de tam olarak geliştiği ortadadır çünkü doğum yapmıştır.    

 

İnsanlarda gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) görülür mü?

Bitkilerdeki gibi memelilerde ve insanlarda da gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) üreme sistemi görülür. İnsanlarda çok nadir olan bu durum Dünya literatüründe yayınlanmıştır. 1975 yılından 2009 yılına kadar literatür bakıldığında 14 hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) insan olgusunun 10 tanesinin 46 XX (dişi kromozomu)’a sahip oldukları, 4 tanesinde 46 XX/46XY (Mozaik) kromozom yapısına sahip oldukları görülür. Bu olguların 8 tanesinde ovatestis (yumurtalık ve testi birleşik) mevcuttur. Histolojik incelemede yumurtalık dokusunun iyi gelişmesine rağmen testis dokusunun tam olarak gelişmediği görülür. Fakat bazı olgularda spermatogenez (sperm üretimi) görülmüştür (Aaronson IA. True hermaphroditism. A review of 41 cases with observations on testicular histology and function. Br J Urol 1985;57:775–9.)

 

Aşağıdaki tablolar Dr. Zeki Bayraktar'ın 'Potential autofertility in true hermaphrodites' makalesinden alınmıştır. Kendisi bir üroloji hocası olan Dr. Zeki Bayraktar'ın tüm makalesini internetten okuyabilirsiniz. 

 

Tablo 1'de gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) TH olan olguların durumları ve doğum sonuçları verilmiştir. Önemli not: (Kendi kendilerine gebe kalmış değillerdir. Kocaları ile ilişki sonrası gebe kalmışlardır.)   

meryem kendiliginden gebe kalma babasiz gebe kalma autofertilizasyon gercek hermafrodit 1

 

 

Tablo 2: Bu tabloda yumurtalık ve testisleri tek bir organ gibi bitişik olanların sonuçları verilmiştir. 

meryem kendiliginden gebe kalma babasiz gebe kalma autofertilizasyon gercek hermafrodit 2

 

Bu 14 gerçek hermafrodit olgusu doğum yapmıştır. (Kendi kendilerine gebe kalmış değillerdir. Kocaları ile ilişki sonrası gebe kalmışlardır.)

 

Peki, gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) üreme sistemine sahip bir insan kendiliğinden gebe kalabilir ve doğurabilir mi?

Literatürde insan ırkında gerçek hermafrodit  olup gebe kalan şu ana kadar raporlanmış bir olgu yoktur. Ama raporlanmamış olması asla olamaz anlamına gelmezİnsan gibi memeli hayvanlarda gerçek hermafrodit  olup gebe kalan ve doğuran hayvanlar raporlanmıştır. Gerçek hermafrodit  olan bir tavşan izole olarak tutulmuş, kendiliğinden gebe kalmış ve bir çok doğum yapmıştır (Frankenhuis MT, Smith-Buijs CM, de Boer LE, Kloosterboer JW. A case of combined hermaphroditism and autofertilisation in a domestic rabbit. Vet Rec 1990;126:598–9.)

Meryem’in gerçek hermafrodit  (‘true hermaphroditism’) olması ve kendi kendine döllenmesi ('autofertilisation') ihtimali sıfır değildir. Çok ama çok nadir olduğu ortadadır. Ama Yüce Allah 21:91 ayetinde ‘onu (Meryem’i) ve çocuğunu (İsa’yı) insanlığa bir ayet kıldık.’ buyurmaktadır. Meryem’in kendiliğinden gebe kalması o kadar nadir bir olaydır ki tüm insanlık için bir göstergedir.

En doğrusunu Allah bilir.