Yüce Allah 37:49 âyetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

3835|37|49|كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

Ke enne hunne beydun meknûn.

Sanki onlar yumurtalar; sarılıp iyi korunmuş-saklanmış.

 

(بَيْضٌ) beydun kelimesi kökü (بيض) yumurta (egg) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 104 (of 1303).

Ayette çoğul olarak kullanılmıştır.

(مَّكْنُونٌ) meknun kelimesi kökü (كنن) örterek saklamak (veil), sarmak (cover), sarıp-kuşatmak (envelop), iyi muhafaza edilmiş-korunmuş (well kept), saklı-mektum (hidden), gizlenmiş (concealed) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 986 (of 1303)

Bu ayet öncesinde cennete gitmeye hak etmiş insanlara verilen iri-gözlü eşler işaret edilmektedir. 37:49 ayetinde ise bu eşlerin sarılarak korunmuş-saklanmış yumurtalar gibi olduğu bildirilmiştir.

Yüce Allah yumurtaları neden örnek vermiş olabilir? Cenneti hak etmiş olan insanlara verilecek olan bu eşlerin korunmuşluğu, el değmemişliği neden yumurtaya benzetilmiştir?

(مَّكْنُونٌ) meknun kelimesinin anlamı bir şeyin sarılarak, sarmalanarak koruma altına alınması, saklanması, gizlenmesidir. Ayette yumurtalar işaret edildiğinde göre; yumurtaların sarılarak, kaplanarak koruma altına alınmasının işaret edildiği ortadadır.

Bu ayette büyük bir bilimsel mucize vardır. Modern bilimin keşfetmesi ile artık biliyoruz ki yumurta birçok katman tarafından sarılan ve çok iyi korunan bir yapıdadır.

İncelememize geçelim;

Yumurtayı saran korumalar;

Dış kabuk;

Hepimiz biliriz ki bir yumurtanın dış kısmı yüksek kalsiyum karbonat içeren sert bir kabuktan oluşur. Bu kabuk doğal seramik olarak adlandırılabilir. Yumurta kabuğu fiziksel olarak yumurtayı dıştan sararak ilk korumayı sağlar. Bir tavuk yumurtasının dış kabuğu yaklaşık 0.58 mm’dir. Yapılan bir deneyde bir tavuk yumurtası 113 kg ağırlığa dayanabilmektedir. Aşağıdaki resim bu deneyden alınmış bir resimdir. Yani yumurta fiziksel olarak çok sağlamdır.

korunmus yumurtalar gibidirler cennet es huri

Yumurta kabuğu üzerindeki doğal protein benzeri film (‘natural protein like film’) tabakası (‘The cuticle’) ile kaplı olduğu için ayrıca suya dayanaklıdır.  

Bakterilerin embriyoya ulaşmasını engelleyen koruma sistemleri;

Tavuk yumurtayı yumurtladıktan yaklaşık 3 dakika sonra yumurta kabuğu hemen kurur ve bakterilerin içeri girmesine izin vermez. Yumurta kabuğu mekanik olarak bakterilerin içeri girmesini engeller. Örneğin kabuğu kırılmış yumurtalarda Salmonella Enteritis bakterisi yumurtanın içerisine yüksek oranda girmektedir. Ayrıca kabukta bulunan lizozomlysozyme’ ve kabuk bezi spesifik salgı proteini ovokalsin ‘’the shell gland specific protein ovocalyxin” bakterilerin geçişini engeller.

Yumurtanın anatomisi aşağıda gösterilmiştir.

hurinler yumurtaya benzetme

Yumurtanın kabuğu koruma mekanizmasının ilk bariyerini oluşturur.

yumurta kabugu korunmus yumurta ve kuran mucizesi

 

Yumurta zarları;

Kabuğun hemen altında iç zar (‘The inner shell membrane’) ve dış zar (‘the outer shell membrane’) olmak üzere 2 adet zar vardır. Bu zarlar yaklaşık 70 makro milimetre kalınlığındadır. Bu 2 zar birbirine yapışıktır. Ancak yumurtanın tepesinde ayrılırlar ve aralarında hava haznesi oluşur. Bu zarlar bakterilerin içeriye girmesine engel olan filtreler gibi rol oynarlar. Hatta yumurta kabuğundan daha etkili bir koruma sağlarlar. İç zarın bakterilere karşı en etkili filtre olduğu bilinmektedir.

 

Yumurtanın iç sıvısı (albumen);

Yumurta haşlanınca katı ve beyaz hale gelen bu sıvı embriyoyu koruyan çok önemli bir katmandır. Mekanik ve kimyasal yolla koruma sağlar. Bu sıvının akışkanlığı yoğun olduğu için bakterilerin sıvı içinde hareket etmelerini zorlaştırır ve mekanik bir bariyer oluşturur. Bu sıvının pH değeri alkalidir (pH 7.6-8.5) ve bakterilerin çoğalması için uygun değildir. Ayrıca bu sıvıda çok sayıda antibakteriyel madde bulunur. Bunlar; ‘ovotransferrin’, ‘ovomucoid’, ‘lysozyme’, ‘lvoinhibitor’, ‘lvoflavoprotein’ ve ‘avidin’ olarak sayılabilir. Aşağıdaki resimde daha detaylı bilgi verilmiştir.

yumurta akinda ic sivisinda bulunan anti bakteriyel maddeler

 

Görüldüğü gibi yumurta içindeki sıvı çok sayıda doğal antibiyotik ile donatılmıştır.

 

Sonuç olarak;

Görüldüğü gibi Yüce Allah yumurtayı öyle yaratmıştır ki içindeki embriyoyu dış faktörlerden korumaktadır. Bu koruma tek yönlü değil çok yönlü ve çok katmanlıdır. Ayetteki  (مَّكْنُونٌ) meknun kelimesinin anlamı olan bir şeyi sararak, sarmalayarak koruma altına almak, saklamak, gizlemek anlamını Yüce Allah yumurtada karşımıza çıkarmaktadır. Yumurtanın bu kadar korunaklı olduğuna vurgu yapılması büyük bir mucizedir.

En doğrusunu Allah bilir.