Şems (Güneş) suresi Kuran’ın 91. suresi olup 15 ayet içermektedir.  Bu surede Güneş'e ve onun aydınlığına dikkat çekilmiştir. Güneş’imizin %99,9’u hidrojen (%91,2) ve helyumdan (%8,7) oluşmaktadır. Şems (Güneş) suresinde hidrojen ve helyuma işaret edilmiştir.

Periyodik Tablo Simge

Arapça Harfi

H (Hidrojen)

ه (H)

He (Helyum)

ها (He)

 ه (H) harfi e harfi olan Elif (ا) ile birleşince ها (He) olarak yazılır.

 Not: Arapça harfler kelimenin başında farklı ortada farklı, sonda farklı yazılırlar. Kelime sonunda ها (He) aşağıdaki gibi yazılır.

Helyumun simgesi olan ‘He’ içinde hidrojenin simgesi olan H’yi de içerir.

Şimdi Kuran’da hiçbir surede göremeyeceğimiz eşsiz bir mucizeye şahit olacağız. Şems (Güneş) suresinin bütün ayetleri ‘He’ (ها) ile sonlanmaktadır.

Aşağıda Arapça'sını görebilirsiniz. Ama okunuşunu aşağıdaki gibidir.

Muhteşem sureyi dinlemek için tıklayınız. Mutlaka dinleyiniz. Ayetlerin sonundaki HE'nin özellikle seçildiğini kendiniz göreceksiniz.

1. Veşşemsi ve duhahe.
2. Velkameri iza tekahe.
3. Vennehari iza cellahe.
4. Velleyli iza yağşahe.
5. Vessmai ve ma benahe.
6. Vel'ardı ve ma tahahe.
7. Ve nefsin ve ma sevvahe.
8. Feelhemeha fücureha ve takvahe.
9. Kad efleha men zekkahe.
10. Ve kad habe men dessahe.
11. Kezzebet semudü bitağvahe.
12. İzinbe'ase eşkahe.
13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyahe.
14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvahe.
15. Ve la yehafi 'ukbahe.

Aşağıda (ها) ‘He’ harfleri gösterilmiştir. Şems (Güneş) suresinin kendisinden önce ve kendisinden sonra gelen surelerden farklı olarak ‘He’ (ها) vurgusu yaptığını daha net göstermek için 90. sure ve 92. sureden de bir kısım gösterilmiştir.

 

 

Hidrojen (H) ve Helyum (He) atomlarının periyodik tabloda simgeleri.

 

En doğrusunu Allah bilir…