Makaleye başlamadan önce yine Mustafa Kılavuzoğlu kardeşime çok teşekkür etmek isterim. Onun işaretleri ile aşağıdaki makale oluşmuştur. Allah razı olsun kendisinden.  

Kuran’da harfi harfine olacak şekilde bazı ayetlerin çok enteresan şekilde tekrarladığını ve bu tekrarların büyük işaretler verdiğini Rahman suresinde görmüştük. Rahman suresinde ve Kuran’da toplam 31 kez geçen ‘Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?’ ayetinin tam olarak 31 kez geçmesi evrenimizi oluşturan 31 temel parçacığa işaret etmişti.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki makaleyi okunuz.

Rahman suresinde 31 kez tekrarlanan ‘Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?’ ve 31 temel parçacık ('elementary particles')

Şimdi Yüce Allah’ın benzer bir işaretini Mürselat suresinde inşallah göreceğiz. Not: Surenin tamamı makalenin altında verilmiştir.

Bu kez tekrarlanan ayet şu;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5635|77|15|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

 

77:15 ayetinde başlayan bu tekrar Mürselat suresinde çok enteresan şekilde 10 kez devam eder. Mürselat suresi dışında 1 kez de Mutaffifin suresi 83:10 ayetinde geçer. Kuran’da toplam 11 kez tekrarlanır.

Yüce Allah 77. surede ‘Vay haline o gün yalanlayanların’ ayetini 10 kez geçirmektedir.

Geçiş sayısı

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1

5635|77|15|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

2

5639|77|19|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

3

5644|77|24|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

4

5648|77|28|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

5

5654|77|34|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

6

5657|77|37|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

7

5660|77|40|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

8

5665|77|45|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

9

5667|77|47|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

10

5669|77|49|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

   

Mürselat suresinden ayrı ve tek olarak 83:10 ayetinde ‘Vay haline o gün yalanlayanların’ ayeti 11. kez geçer.

Geçiş sayısı

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

11

5856|83|10|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibin.

Vay haline o gün yalanlayanların.

 

Şimdi Allah’ın izni ile Yüce Allah’ın işaretini görmeye çalışalım;

Mürselat suresi 1-10. ayetler arasında evreni genişleten-şişiren karanlık enerjiye ve evrenin/evrenlerin düzeninin bozulmasına (Kuran’a göre ‘saat’) bir işaret olduğunu daha önceki makalemizde incelemiştik. Lütfen öncelikle bu makaleyi okunuz.

Karanlık enerji ve kıyamet

Özetlemek gerekirse;

Yüce Allah 77:07-10 ayetlerinde saatin (evrenin düzeninin bozulması) mutlaka gerçekleşeceğini ve bu süreçte yıldızların ışıklarının söneceğini (yok olacağını), göğün (evrenin) yarılacağını, dağların parçalanacağını bildirmektedir.

77:7. Uyarıldığınız şey kesinlikle gerçekleşecektir.

77:8. Yıldızlar silindiğinde.

77:9. Gök aralandığında.

77:10. Dağlar ufalanıp savrulduğunda;

 

Kısacası evren/evrenler yarılarak-yırtılarak yok olacak ve içine çökecektir. Dönüşlü evren makalesi için lütfen tıklayınız.

77:01-04 ayetlerinde ise gönderilen bazı şeyler saatin (evrenin düzeninin bozulması) gerçekleşeceğine kanıt olarak gösterilmiştir. Kesin olarak söylenebilir ki 1-4 ayetlerindeki gönderilenler evrenin düzeninin bozulması ile direkt olarak ilişkilidir. 77:1-4 ayetlerinde bildirilen şey karanlık enerji olup evrenin yok olmasına neden olacaktır.

77:1. Artarda gönderilenlere ant olsun.

77:2. Ve şiddetle estikçe esenlere,

77:3. Yaydıkça yayanlara,

77:4. Ayırdıkça ayıranlara,

 

77:12 ayeti incelendiğinde Yüce Allah’ın yıldızların söndürülmesi, evrenin yarılması, dağların ufalanıp savrulması ile gerçekleşecek olan evrenin düzeninin bozulmasını (‘saat’) bir şey için ertelediği, beklettiği anlaşılır.

Yüce Allah 77:12 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5632|77|12|لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ

Li eyyi yevmin uccilet.

Bunlar hangi gün için ertelendi?

   

Cevap 13. ayette bildirilir;

Yüce Allah 77:13 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5633|77|13|لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ

Li yevmi l-fasl.

Ayırma günü için.

   

77:13 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

li yevmi

günü için

يوم

2

l-fesli

ayırma

فصل

 

(ٱلْفَصْلِ) l-fasli kelimesi kökü (فصل) ayırmak-ayrıştırmak (to separate), parçalamak (part), ayırmak-bağlantısını koparmak (disjoinn), koparmak (detach) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 837 (of 1303)

(يَوْمِ) yevmi kelimesi kökü (يوم) gün (day), dönem-periyod (period), evre (stage) anlamındadır.

      

Muhteşem!

Peki bu erteleme ne zaman bitecek?

Yüce Allah 77:13 ayetinde cevabını veriyor.

Ayırma döneminde.

Açıkça anlarız ki ayırma dönemi Kuran’a göre saatin (evrenin/evrenlerin düzeninin bozulması, yırtılması) başlaması ile başlamaktadır

Bu ayetten hemen sonra Mürselat suresinde toplam 10 kez tekrar eden ayet geliyor.

Veylun yevmeizin lil mukezzibin’ ‘Vay haline o gün yalanlayanların

 

Ayırma-koparma günü (dönemi) üzerine daha detaylı bir analiz.

(يَوْمِ) yevmi kelimesi gün anlamında olsa da Kuran’da periyod-dönem anlamında kullanılır. Yüce Allah’ın evreni/evrenleri 6 günde yarattım buyurması 6 gün anlamında değil, 6 evrede-döngüde-evrede anlamındadır.

Bu da bize ayırma-koparma gününün bir süreç, bir periyod olduğunu düşündürür.

 

Ayırma süreci ne zaman başlıyor?

Yukarıda kısaca anlatıldığı gibi ayırma dönemisaat’ ile başlar. Yani evrenin düzeninin bozulması, karanlık enerji ile yırtılması ile yıldızların söndürülmesi ve evrenin tekrar tekillik haline (ilk yaratılış hali olan) gelmesi ile devam eder. Ahiret evreninin oluşması ile tekrar diriliş günü olan kıyamet günü (diriliş günü) ile devam eder.

44:38. Biz; gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık.

44:39. İkisini de yalnızca hakk olarak yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

44:40. Ayırma günü, onların hepsinin kararlaştırılmış bir araya gelme zamanıdır.

44:41. O gün, hiçbir yakının, yakınına bir yararı olmaz. Onlar, yardım da olunmazlar.

 

44:40 ayetinde ayırma gününde göklerin ve yeryüzünün bir araya geleceği (tekrar tekillik haline gelecekleri, ilk yaratılıştaki gibi bitişik olacakları) bildirilmektedir.

44:41 ayetinden anladığımıza göre ayırma günü hesap verme gününü de kapsamaktadır.

 

Başka bir ayet grubunda;

78:17. Şüphesiz ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

78:18. O Gün Sur'a üflenir. Siz grup-grup halinde gelirsiniz.

78:19. Ve Gök açılır, onun kapıları vardır.

78:20. Dağlar yürütülür, serap halinde

 

Bu ayet grubundan ayırma döneminin evrenin düzeninin bozulması (halk arasında kıyamet günü, Kuran’a göre ‘saat’) ile başladığı ve hesap görme gününe kadar devam ettiği ortadadır.

Şu kesindir ki ‘saat’ olarak bilinen evrenin düzeninin bozulması ayırma gününün başlangıcıdır.

Ayırma gününün başlaması karanlık enerjinin evreni yırtması-ayırması-koparması ile başlar. 

 

Peki; 10 sayısı ile evrenin/evrenlerin ayrılması arasında bir bağlantı olabilir mi?

Kesinlikle büyük bir bağlantı var.

Bu suredeki Vay haline o gün yalanlayanların’ 10 kez tekrarı evrenin 10 ayrı uzay boyutuna işarettir. Karanlık enerjinin evrenin/evrenlerin bu 10 uzay boyutunu birbirinden ayıracağını, birbirinden koparacağını söylemek mümkündür. Tam olarak ayırma günü. Evrenin/evrenlerin kumaşı-dokusu olan 10 uzay boyutunun birbirinden ayrılması günü

İçinde yaşadığımız evrenimiz aslında tam olarak 10 uzay boyutundan oluşmaktadır. Biz sağ-sol, yukarı-aşağı, ileri-geri olacak şekilde 3 uzay boyutunu algılıyoruz. Peki, geri kalan 7 boyut nerede?

Bu boyutlar birbiri üzerine kıvrılmış şekilde uzayın dokusunu oluşturmaktadır. Süpersicim teorisi (‘superstring theory’) evrenimizin oluşumunu ve yapısını en iyi açıklayan teoridir. Bu teori ile Kuran’ın oldukça paralel işaretler içerdiğini görmüştük. Lütfen aşağıdaki linklerden okuyunuz.

Aşağıdaki resimde birbirleri içinde kıvrılmış 7 boyutta Calabi-Yau titreşen sicimler görülmektedir. 

o gun yalanlayanlarin vay haline 11 boyut evren uzay zaman boyutu sicim teorisi evrenin yapisi

7 boyut Planck mesafesi boyutunda kıvrılmaktalar. Bu kıvrılmalar da bize paralel evrenlerin oluşacağını gösterir. Paralel evrenler kıvrılan bu boyutlar sayesinde oluşabilir. Yüce Allah’ın evrenimizde sadece bizi değil görünmez varlıkları da yarattığını Rahman suresinden incelemiştik. Bu görünemez varlıklar işte bu boyutların birisinde oluşmuş olan paralele evrende yaşamaktadırlar.

Detaylı okuma için lütfen tıklayınız.

Cinler: 31 süpersimetrik karanlık parçacığın oluşturduğu alemde yaşayan görünmez ve kendilerine insanlar gibi sorumluluk yüklenen varlıklar

 

10 uzay boyutu+1 zaman boyutu

Mürselat suresinden ayrı olarak 83:10 ayetindeVay haline o gün yalanlayanların’ ayeti 11. kez geçer. Tek başına olan, ayrı bir surede olan bu tek geçişin de diğer uzay boyutlardan farklı olan tek boyut olan zamanı işaret etmesi muhtemeldir. Ayrıca ayet geçişinin besmele dahil olarak 11. ayette olması toplam 11 boyuta bir işaret olabilir. Bu kuralın sistematik olarak uygulanan bir kural olduğunu da belirtelim.

https://kuranmucizeler.com/kacinci-ayette-geciyor-analizi

 

Kuran'a göre evrenimiz çok boyutlara sahiptir.

İkişer ve üçer ve dörder kanatlı melekler: Evrenin yaratılışı-M-teorisi-İki kanatlı melekten 11 kanatlı meleğe dönüşüm

‘Ve gök, yükseltti onu ve koydu mizanı’: Big Bang ile 0 boyutlu olan evrenin-evrenlerin 11 boyuta yükseltilmesi

 

Özetle;

Mürselat suresinde 10 kez tekrar eden ‘Vay haline o gün yalanlayanlarınayeti evrenin 10 uzay boyutlu olduğuna bir işarettir. Karanlık enerji evrenin/evrenlerin yok olma döneminde (‘saat’) bu 10 boyutu birbirinden ayıracak ve bağlantılarını koparacaktır. Paralel evrenler karanlık enerjinin uzay-zaman dokusunu koparması ile yırtılacak ve içe çökme süreci başlayacaktır.

83:10 ayetinde tek ve ayrı olarak geçen ‘Vay haline o gün yalanlayanların’ ayeti ise uzay boyutundan farklı olan tek bir zaman boyutunu işaret edebilir.

 

Mürselat suresinin tamamı;

77:1. Artarda gönderilenlere ant olsun.

77:2. Ve şiddetle estikçe esenlere,

77:3. Yaydıkça yayanlara,

77:4. Ayırdıkça ayıranlara,

77:5. Ve de öğüdü ulaştıranlara,

77:6. Özür veya uyarı için,

77:7. Uyarıldığınız şey kesinlikle gerçekleşecektir.

77:8. Yıldızlar silindiğinde.

77:9. Gök aralandığında.

77:10. Dağlar ufalanıp savrulduğunda;

77:11. O resûllere vakit belirlendiğinde;

77:12. Bunlar hangi gün için ertelendi?

77:13. Ayırma günü için.

77:14. Ayırma gününün ne olduğunu biliyor musun?

77:15. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:16. Öncekileri yok etmedik mi?

77:17. Sonra arkadan gelenleri de onlara katarız.

77:18. İşte suçlulara böyle yaparız.

77:19. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

77:21. Sonra onu korunaklı bir yere yerleştirdik.

77:22. Belirlenen bir süreye kadar.

77:23. Sonra takdir ettik, ne güzel takdir edenleriz.

77:24. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:25. Yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı?

77:26. Diriler ve ölüler için.

77:27. Orada oturaklı ağır baskılar yaptık. Size tatlı su içirdik.

77:28. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:29. Haydi, kendisini yalanlamış olduğunuz şeye gidin bakalım!

77:30. Üç çatal sahibi gölgeye gidin;

77:31. Gölge yapmayan ve alevden de korumayan.

77:32. O, kocaman kütükler gibi kıvılcımlar saçar.

77:33. Sanki o sarı deve sürüsüdür.

77:34. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:35. Bu, konuşamayacakları gündür.

77:36. Onlara izin verilmez ki, özür dilesinler.

77:37. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:38. Bu, sizi ve öncekileri topladığımız, ayırma günüdür.

77:39. Haydi! Eğer kurtulmak için bir planınız varsa, Bana karşı hemen planınızı uygulayın!

77:40. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:41. Takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadırlar.

77:42. Ve canlarının çektiği meyveler.

77:43. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için.

77:44. İyi olanları işte böyle ödüllendiririz.

77:45. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:46. Yiyin ve yararlanın biraz. Siz suçlularsınız.

77:47. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:48. Onlara, “Rükû edin.” Denildiği zaman rükû (boyun eğme) etmezler.

77:49. Vay haline o gün yalanlayanların.

77:50. Artık bundan başka hangi hadise inanacaklar?

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.