Yüce Allah 53:45 âyetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

4827|53|45|وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ

Ve ennehu halaka z-zevceyni z-zekere vel unsa.

Ve O ki yarattı çifterkek ve dişi.

Bu ayette insanoğlunun erkek ve dişi iki çift olarak yaratıldığı buyurulmaktadır. Bu ayette işaret edilenin insanoğlu olduğunu biliyoruz çünkü bir sonraki ayette nutfeye işaret vardır. Bu ayetin ikizi-çifti diyebileceğimiz bir ayet daha vardır. O da 75:39 ayetidir. Ancak Kuran’da ilk geçiş 53:45 ayetidir.

Bu ayetin insan erkek ve dişi çiftinin kromozom sayısı olan 46. ayette geçmesi (besmele 0. ayet olarak alınır) büyük bir işarettir.

Not: Kuran’da kaçıncı ayette geçiyor analizlerinde rutin olarak besleme 0. ayet olarak sayılmaktadır. Bu kural keyfe dayalı bir kural değildir. Yüce Allah bu şekilde bir kural uygulamamızı bize öğretiyor. Bu konu ile ilgili kuralları aşağıda makaleden okuyabilirsiniz.

https://www.kuranmucizeler.com/kacinci-ayette-geciyor-analizi

İnsan hücreleri 23 çift olmak üzere toplam 46 kromozom içerir. Aşağıdaki resimde bir dişinin 46 kromozomu gösterilmiştir.

insan 46 kromozomu 23 cift ve yaratti erkek disi iki cift kuran

İncelememize devam edelim;

53:45 ayetinin ikizi-çifti olan 75:39 ayetinde bu kez farklı ifadelerle çift yaratılma işaret edilmiştir.

Yüce Allah 75:39 âyetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

5588|75|39|فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ

Fe ceale minhu z-zevceyni z-zekere vel unsa.

Sonra yaptı ondan çifterkek ve dişi.

 

Yüce Allah’ın bir mucizesini göreceğiz inşallah;

53:45 ayeti detaylı analiz

Ayetteki harfler

Toplam Kelime sayısı

Toplam harf sayısı

و أ ن ه خ ل ق ٱ ل ز و ج ي ن ٱ ل ذ ك ر و ٱ ل أ ن ث ى 

5

26

 

75:39 ayeti detaylı analiz

Ayetteki harfler

Toplam Kelime sayısı

Toplam harf sayısı

ف ج ع ل م ن ه ٱ ل ز و ج ي ن ٱ ل ذ ك ر و ٱ ل أ ن ث ى 

5

26

 

Görüldüğü gibi Kuran’da insanoğlunun erkek ve dişi çiftler şeklinde yaratıldığını-yapıldığını bildiren çift 2 ayetinin kelime sayıları ve harf sayıları birbirine eşittir. 'z-zevceyni z-zekere vel unsa.' tümleci her iki ayette de aynıdır. Ancak 'Ve ennehu halaka' ve 'Fe ceale minhu' tümleçleri farklıdır. Ancak Yüce Allah bu çift ayetlerde farklı kelimeler kullansa da harf ve kelime sayısını 5 ve 26 olarak geçirmiştir. Bu noktada bunun kasıtlı olarak yapıldığı görmemek mümkün değildir.  

En doğrusunu Allah bilir.