Yüce Allah aşağıdaki âyetlerinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

4674|51|1|وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرْوًا

Ve z-zâriyâti zerven.

Ant olsun dağıtıp ayıranlara bir savurmayla.

4675|51|2|فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا

Fe l-hâmilâti vıkren.

Ve kaldırıp taşıyanlara bir yük.

4676|51|3|فَٱلْجَٰرِيَٰتِ يُسْرًا

Fe l-câriyâti yusren.

Ve akanlara bir kolaylıkla.

4677|51|4|فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا

Fe l-mukassimâti, emren.

Ve bölüştürenlere-taksim edenlere bir emri.

 

(ٱلذَّٰرِيَٰتِz-zariyati ve (ذَرْوًاzerven kelimesi kökü (ذرو) dağıtmak-saçmak (disperse), savurmak (scatter), alıp götürmek (carry off), üfürmek-toz (blow away), ekini rüzgara savurarak elemek (winnow a grain), atomize etmek (atomize), aşağıya atmak (throw down), tırmanmak (to climb) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 357 (of 1303)

(ٱلْحَٰمِلَٰتِl-hamilati kelimesi kökü (حمل) taşımak (carry), kaldırmak (lift), tutmak (hold) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 240 (of 1303)

(وِقْرًاvıkren kelimesi kökü (وقر) ağır yük (heavy load), yük (burden) Hans Wehr 4th ed., page 1276 (of 1303)

(ٱلْجَٰرِيَٰتِl-cariyati kelimesi kökü (جري) akmak (flow-stream), rüzgarın esmesi (blow*wind) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 144 (of 1303)

(يُسْرًاyusren kelimesi kökü (يسر) kolay olmak (to be or become easy) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1296 (of 1303)

(ٱلْمُقَسِّمَٰتِl-mukassimati kelimesi kökü (قسم) bölmek (divide), parçalara bölmek (part), dağıtmak-paylaştırmak (distrubute), bölmek (parcel) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 893 (of 1303)

 

51:1 ayetinin detaylandırılması; 

# Kelime Anlam Kök

1

ve z-zariyati

Ant olsun dağıtıp ayıranlara

ذرو

2

zerven

bir savurmayla

ذرو

 

51:2 ayetinin detaylandırılması; 

# Kelime Anlam Kök

1

fe l-hamilati

ve kaldırıp taşıyanlara

حمل

2

vikran

bir yükü

وقر

 

51:3 ayetinin detaylandırılması; 

# Kelime Anlam Kök

1

fe l-cariyati

ve akanlara

جري

2

yusran

bir kolaylıkla

يسر

 

51:4 ayetinin detaylandırılması; 

# Kelime Anlam Kök

1

fe l-mukassimati

ve bölüştürenlere-taksim edenlere

قسم

2

emran

bir emri

امر

 

Bu ayetlerin çoklu anlamlara gelen müteşabih ayetler oldukları ortadadır. Müteşabih ayetler Kuran’ın büyük mucizelerindendir. Bilim geliştikçe, insanoğlunun bilgisi arttıkça bu ayetlerin farklı şeyleri işaret ettiği ortaya çıkar. Ayette geçenlerin rüzgarları işaret ettiğini bildiren görüşler vardır. Rüzgarların toz parçacıklarını dağıtıp savurduğu, ağır yağmur bulutlarını kaldırdığı, akarak yelkenli gemileri kolayca yüzdürdüğü ve farklı bölgelerde Yüce Allah’ın emrini gerçekleştirdiği yaklaşımından ayetteki işaret edilenin rüzgarlar olduğu bildirilir. Doğru olabilir.

Ancak bu ayetlerde daha büyük ve farklı bir şeyin de işaret edildiğini düşünüyorum.

Buna ilk delilim şudur;

Yüce Allah 51:7 âyetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

4680|51|7|وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ

Ves semâi zâti l-hubuki.

Ant olsun yörüngeler-örgüler sahibi göğe.

 

(حُبُكِ) hubuki kelimesi kök (حبك) sıkı dokumak (weave tight), örmek (braid), (plait*hair=saç örmek gibi), bir ipi bükmek (twist*rope), birbirine geçmiş (interlaced), birlikte dokunmuş (interwoven), bağlamak-düğümlemek (bind, tie), bel üstünde bağlanan ip veya kordon (a rope or cord which one binds on the waist), gök cisimlerinin yörüngeleri (the orbits of celestian bodies), bulutların geçişleri (streaks of coulds) anlanımdadır. Hans Wehr 4th ed., page 182 (of 1303) ve  Lane's Lexicon, page 507 (of 3039).

 

51:7 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

vessemai

ant olsun göğe 

سمو

2

zati

sahibi

 

3

l-hubuki

yörüngeler-örgüler

حبك

 

51:7 ayetinde yörüngeler sahibi, örülmüş olan gök yani evren işaret edilmektedir ve kanıt olarak kasem edilmektedir. Yörüngeler sahibi olan şey evren göğüdür. Galaksiler evrende bir yolda hareket etmektedir. İçlerindeki milyarlarca yıldız etraflarında dönen gezegenler ile birlikte belirli yörüngelerde dönmektedir. Bu nedenle açıktır ki 51:7’de işaret edilen gök evrendir.

Evrenin sıkı şekilde nasıl örüldüğü ile ilgili makale aşağıdaki linkten okunabilir.

Evrenin ipliksi yapılar (sicimler) ile örülmüş-dokunmuş olduğunu Kuran 1400 yıl önceden bize haber vermektedir.

Bu nedenle 51:1-4 ayetlerinde işaret edilen direkt olarak tüm evreni ilgilendiren bir şey olmalıdır.

51:1-4 ayetlerinde işaret edilen şeyin özellikleri incelendiğinde;

  • Savurmaktadır. Dağıtıp ayırmaktadır.
  • Bir yük-ağırlık taşımaktadır.
  • Kolaylıkla akmaktadır. Hiç direnç ile karşılaşmadan akmaktadır.
  • Yüce Allah’ın emrini bölüştürmektedir, taksim etmektedir.

Evrende yukarıdaki özellikleri karşılayan tek bir şey vardır. O da karanlık enerjidir.

Karanlık enerjini nedir?

Evrenimiz milyarlarca galaksi içerir. Bu galaksilerde milyarlarca yıldız vardır. Yıldızların etrafında da gezegenler döner. Kısacası evrenimiz görünen madde ile doludur. Kütlesi olan her şeyin madde çekim kuvveti vardır. Bu nedenle yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin hepsinin bir ağırlığı vardır. Bu ağırlığı uzayda kaldıran şey karanlık enerjidir. Evrendeki maddelerin kütle çekim kuvvetlerine karşı koyan olan bu karanlık enerji kuvveti olmamış olsaydı evren içine çökerdi. Yüce Allah zaten göğü direksiz olarak yükselttiğini buyurmuştu.

Göğün görebileceğimiz bir destek olmadan yükseltilmesi makalesi aşağıdaki linkten okunabilir.

Göklerin (evrenin) çökmesini engelleyen, görünmeyen ve algılanamayan şey: Karanlık enerji

Göğün kendi ağırlığından içine çökmesini engelleyen ve görülemeyen bu kuvvet karanlık enerjidir. Karanlık enerji evrenin tüm ağırlığını kaldırıp taşımakla kalmaz onu genişletir de. Sadece genişletmekle de kalmaz galaksileri birbirinden ayırır. Evrendeki her şeyi savurur ve dağıtır.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi karanlık enerji evreni hızla genişletmekte, savurmakta ve ayırmaktadır

karanlik enerji zariyat suresi savuranlar agirlik tasiyanlar emri bolusturenler kolayca akanlar

Karanlık enerjiyi anlamak için kısa bilgiler;

Evrenimiz düzdür. Ancak bir üst boyuta kıvrıldığı için bir huni şeklindedir. Buna Picard hunisi denir. Picard paradoksu olan bir durum da söz konusudur. Yani huni şeklindeki yapının yüzey alanı sonsuz ancak hacmi sonludur. Bu nedenle Kuran’a göre net bir şekilde söyleyebiliriz ki evrenimiz düzdür ve sonsuzdur.

Evrenin düz olması açağıdaki makaleden okunabilir.

Kuran evrenin düz (‘flat universe’) olduğunu 1400 yıl önceden haber veriyor.

Evrenin Picard hunusi şeklinde olduğuna işaret aşağıdaki makaleden okunabilir.

Sura üfleme: 1. üfleme=Evrenin fantom karanlık enerji ile yırtılması ve kıyamet. 2. üfleme=Yeni evrenin oluşumu

picard evren modeli sur ufleme kuran evrenin sekli horned evren trumpet evren

Aklımıza yatması için söyle bir örnek verilebilir. Bir balon düşünün. Balonun üstüne kalem ile galaksileri çizelim. Balonun yüzeyi evrenimiz oluyor. Bu örnekte balonun yüzeyinin çok ince olduğu için 2 boyutlu gibi görünecektir. Şimdi balonu üfleyerek şişirelim. Ne olacaktır? Balonun içine üflediğimiz kuvvet balonun 2 boyutlu yüzeyine göre bir üst boyut olan 3. boyuttan gelecektir. Balon şiştikçe galaksilerin birbirinden ayrıldıkları görülecektir. İşte tam da evrenimize olan da budur. Evrenimiz atom altı seviyede kıvrılmış 7 uzay boyut ve görünür 3 uzay boyuttan oluşmuştur. Karanlık enerji tıpkı balonun içinden yani balonun yüzeyine göre bir üst boyuttan gelen üfleme enerjisi gibi evrenimize bir üst boyuttan üflenen bir enerjidir. Bir üst boyuttan gelmesi nedeni ile bu enerjiyi göremiyoruz. Bu nedenle bunu fizikçiler karanlık enerji olarak isimlendiriyorlar.

balon genisleyen evren kuran murselat

Bir balon içine üfleme olmadığında balon şişemiyor ve balonun yüzeyindeki evren içe çöküyorsa, aynı şekilde karanlık enerji olmaz ise evrenimizin içindeki maddelerin kütle çekimleri yani ağırlıkları evreni içine çökertir.

Balonun içine üflemek gibi evrene bir üst boyuttan üflenen karanlık enerji tüm evrenin kütle çekim kuvvetini yener ve onu kaldırır. Kaldırmakla da kalmaz onu hızlandırarak genişletir.

57:3 ayetinde karanlık enerjinin kolayca akması işaret ediliyor. Gerçekten de karanlık enerji şu an içimizden akıyor. Tüm Dünya’nın, Güneş’imizin, yıldızların, galaksilerin içinden akıyor. Tüm evrenin içinden akıyor. Hiç de zorlanmıyor. Çünkü kendisine bir direnç gösterilmiyor. Bunu nedeni atomların karanlık enerji ile etkileşime girmemesidir.  Bu nedenle tıpkı ayetteki gibi evrenimiz içinde kolayca akıp gitmektedir. Fark edilmeyen, tüm evren içinde esen rüzgarlar gibidirler. 

sura ufleme Picard model evren karanlik enerji hiperuzay

Emri bölüştürme-taksim etme konusu;

57:1-4 ayetinde işaret edilen şey Yüce Allah’ın bir emrini yerine getirmektedir. İşaret edilen gerçekten karanlık enerji ise karanlık enerji Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu emri bölüştürmelidir, taksim etmelidir. Acaba böyle mi?

51:1-3 ayetlerinden anladığımıza verilen bu görev-bu emir evrenin tüm ağırlığını kaldırma ve evreni genişleterek ayırma görevidir. 

Aşağıdaki makalede karanlık enerjiye verilen evreni genişletme görevi ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. 

Evrenin şişmesi-genişlemesi ve Kuran

Evrenin genişlediğini bildiren ayetin yine 51. surede olması da büyük bir işarettir.

Bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki karanlık enerjinin densitesi-yoğunluğu (~ 7 × 10−30 g/cm3) olup tüm evrende eşittir. Bu da bize karanlık enerjinin Yüce Allah’ın emrini (evrenin ağırlığını kaldırma ve evreni genişletmetüm evrende eşit şekilde taksim ettiğini, eşit şekilde bölüştürmüş olduğunu gösterir. Yani diğer bir deyiş ile evreni genişletme emri evrenin en küçük noktasına bile eşit olarak karanlık enerji tarafından bölüştürülmüştür.

Karanlık enerji Kuran'da 77:1-10 ayetlerinde de işaret edilmiştir. Ayrıca karanlık enerjinin kıyametin kopması ile ilişkili olduğu da bildirilmiştir.

Karanlık enerji ve kıyamet

En doğrusunu Allah bilir.