Hurûf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukatta kelimesi de ayrılmış, münferit demektir. Hurûf-u mukataa ise; ayrılmış, münferit harfler demektir. 29 surenin başında bulunurlar ve surenin açılışını yaparlar. Anahtar harfler de denir. 14 harfin tekliikiliüçlüdörtlü ve beşli kullanımından oluşurlar. Kuran’ın en büyük mucizelerindendir. Kuran haricinde hiçbir kitapta bu şekilde bir anahtar sistemi mevcut değildir.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Yüce Allah’ın Kuran’ı 19 sistemi ile donattığını ve bize işaretler verdiğini görmekteyiz. 29 surenin Kuran’da dağılımı açısından da 19 sisteminin işaretlerini net bir şekilde görmekteyiz.

Şöyle ki;

Bu 29 surenin içinde 19 ve 19’un katı ile numaralandırılmış 2 adet sure vardır. 19. (1x) sure ve 38. (2x) sure.

Çok ilginçtir ki bu 2 sure kendileri haricindeki 27 adet hurufu mukaktta ile başlayan sureyi 9’arlı olarak 3 eşit parçaya bölmektedir.

hurufu mukatta 29 sure 19 ve 38 sureler ile 3 esit parcaya bolunuyor

Çok net bir tasarım görmektesiniz. Yüce Allah 19 sistemini görebilenler için açığa çıkarmaktadır.

Bu tasarımı kendiliğinden oluşma olasılığı nedir?

Hesaplara göre bu olasılık 1/325 olarak hesaplanıyor. Yani %0.307 olasılığı var. 

Olasılık hesabını yapmak için şu şekilde bir yok izlenebilir.

Elimizdeki 29 hurufu mukatta suresini 29 topa benzetelim. Bu toplardan 27 tanesi beyaz renkli top olsun. 2 tanesi de kırmızı renkli top olsun (Bölen toplar. Bizim 19. ve 38. surelerimiz).

Tüm topları yan yana dizelim. Bu 2 kırmızı topun 27 beyaz topu 3 eşit parça olan 9+9+9 parçaya bölme olasılığı nedir?

Bu olasılık matematikte ‘integer composition’ yöntemi ile hesaplanıyor.  

Matematik hocası olan bir arkadaşımın çözümünü aşağıda görebilirsiniz.

olasilik hesabi hurufu mukatta

Yukarıdaki olasılıkta toplar numaralandırılmamıştır.  Kırmızı topların numaralarının 19 ve 19'un katı olmaları dahil edilmemiştir. Bunun için çok ayrı bir olasılık hesaplamaları da yapılmalıdır.

En doğrusunu Allah bilir.