Yüce Allah 21:30 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2511|21|30|أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

E ve lem yerellezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ retkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy, e fe lâ yu’minûn.

Görmez mi kâfirlik eden (örten-gizleyen) kimseler ki gökler ve yer bir bitişik/bir yapışık idi; öyle ki ayırdık o ikisini ve yaptık sudan her canlı şeyi; öyleyse inanmazlar mı?

 

Ayette Yüce Allah göklerin ve yerin bir zamanlar bitişik olduğunu belirtmiştir. Bu kelime (رَتْقًا) ratkan kelimesi olup bu kelimenin anlamlarına baktığımızda;

Birleşik olan (close),  yapışık-bitişik-bir araya getirmek (mend), tek parça-sıkı-birleşik (solid), nüfuz edilemeyen-arasına girilemeyen (impervious) anlamında kullanılmıştır.

 

Dict. and Glos of Quran by Penrice, page 55

gokler ve yer bitisikti onlari ayirdik kuran mucizeler 2

 

Kelime anlamı düşünüldüğünde göklerin ve yerin (Evrendeki her şeyin) bir zamanlar bitişik olduğu, arasına nüfus edilemeyecek kadar bitişik olduğu net olarak görülür. Göklerde neler vardır? Milyarlarca galaksi, her bir galakside milyarlarca yıldız, her bir yıldız etrafında birçok gezegen, bu gezegenler etrafında dönen birçok uydu vardır. Hatta evrendeki karanlık madde, karanlık enerji de vardır. Evrende iş başında olan 4 temel kuvvet de bunlara dâhildir. Bu kuvvetler yer çekimi kuvveti, elektro-manyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvettir.

Ayete göre bir zamanlar evrendeki her şey (yer-Dünya'mız doğal olarak dahil) arasına girilemeyecek kadar bitişikti. Arasına girilemeyecek kadar anlamı çok önemlidir. Evrende her şeyin ama her şeyin arasına girilebilir. Atomların arasına bile girilebilir. Atomlar parçalanır ve içlerinden proton ve nötron çıkar. Nötron, proton ve elektronlar da parçalanabilir-arasına girilebilir. Evrende arasına girilemeyecek olan, kendisinden daha küçük bir şey olmayan yapı 10-33 cm boyutunda olan sicimdir (string). Bu da 1 Planck uzunluğuna denktir. Evet, gerçekten de inanılması imkânsız gibi ama bir zamanlar tüm evrenimiz ve içindeki her şey (Dünya’mız dâhil) arasına girilemeyecek olan bir mesafede 1 Planck uzunluğundaydı ve bitişikti (bir aradaydı). Hatta evren Big Bang ile ilk oluştuğunda bu Planck uzunluğu da yoktu. Sadece tekillik ('singularity') vardı. Uzay boyutlarının hiç biri mevcut değildi (0 boyut). 

Yüce Allah evreni Big Bang ile yükseltmiş ve evrene boyutlar kazandırmıştır. Konu ile ilgili detaylı makale aşağıdaki linkten okunabilir.

‘Ve gök, yükseltti onu ve koydu mizanı’: Big Bang ile 0 boyutlu olan evrenin-evrenlerin 11 boyuta yükseltilmesi

Ayette geçen (فَتَقْ) fatq kelimesi ise patlama ile açılma (bursting), fıtıklaşma (hernia), ayırmak (split, seperation), kırılma-yarılma (rupture), yer açmak (open place) anlamlarındadır.

Saygın bir Arapça-İngilizce sözlük Steingass, page 774 (of 1241)'da bu kelimenin anlamları;

bing bang kuran mucizeler zar teorisi M teori fitiklasma balonlasma

 

Yüce Allah’ın bu kelimeyi seçmesi büyük bir mucizedir. Çünkü bu kelime evrenimizin nasıl oluştuğunu açıklayan büyük patlamayı (Big Bang) işaret etmektedir. Bing Bang ile evrenimiz tek bir noktadan büyük şişme ile balonlaştı (fıtıklaştı), mekân ve yer oluştu. İlk önce 4 temel kuvvet birbirinden ayrıldı, daha sonra atom altı parçacıklar oluştu, atom altı parçacıklar da atomları oluşturdu. Yerçekimi kuvveti yardımı ile kara delikler, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve evrendeki her şey oluşmuş oldu.

Albert Einstein gibi insanlığa büyük katkı sağlamış olan dahi fizikçi bile 1910’lu yıllarda evrenin durağan-sabit olduğuna inanıyordu. Bu fikrini evrenin genişlediğinin keşfedilmesi sonrası terk etmek zorunda kalmıştır. Buna rağmen 1400 yıl önceden Kuran evrenin durağan olmadığını, aksine hızlanarak genişlediğini söylemektedir. Bu konu ile ilgili makale için tıklayınız.

Kuran evrenin ilk hali hakkında 21:30 ayeti ile bilgi vermiştir. Evren'in ilk Planck zamanında bitişik olduğunu (Planck mesafesinde tüm evren tek bir nokta iken), Yüce Allah'ın tüm evreni ayırdığını ve bu ayırma ile evrende bulunan her şeyi yarattığını bildirmektedir. Bizim gibi canlı organizmalar bile bir zamanlar bitişik olan ve Yüce Allah'ın ayırdığı yapıdan meydana gelmiştir.

Ayetteki (فَتَقْ) fatq kelimesinin yırtılma anlamı düşünüldüğünde Yüce Allah'ın Big Bang'in oluşumu ile ilgili bir işaret vermiş olabileceği akla gelir. M teorisi 2 paralel membranın (zarın) temas etmesi ile yırtılması sonucu Big Bang'in oluştuğunu ön görmektedir. Yüce Allah bunu da işaret etmiş olabilir. En doğrusunu Allah bilir.

Bing Bang'in oluşması. 2 zarın temas etmesi ile yırtılarak fıtıklaşması ve balonlaşması ile evrenin oluşması.

bing bang kuran mucizeler zar teorisi M teori  

Aşağıdaki resimde evrendeki her şey (yer-Dünya dahil) 1 Planck mesafesinde bitişik iken ayrılması gösterilmiştir. (Big Bang ile) 

gokler ve yer bitisikti onlari ayirdik kuran mucizeler big bang kuran

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.