Yüce Allah Kuran'ın 51:47 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4720|51|47|وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

Ve s-semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn.

Ve gök; inşa ettik onu güçlerle/kuvvetlerle ve doğrusu biz mutlak genişleticileriz.

 

(ٱلسَّمَآءَs-semae kelimesi kökü (سموgök-sema (heaven) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 504 (of 1303)

Tekil olarak gök anlamına gelen s-sema (ٱلسَّمَآءَ) (سمو) kelimesi yeryüzünün üstünden başlayıp tüm evreni kapsar. Evrenin kendisi de bir göktür-semadır. Bu ayette s-sema (ٱلسَّمَآءَ) (سمو) kelimesi tüm evren için kullanılmıştır. 

Kuran'da gök, gökler, 7 gökler kelimelerinin geçişini detaylı incelemek için lütfen tıklayınız. 

 

(بَنَيْنَاهَا) beneynaha kelimesi kökü (بني) bina etmek (to build), inşa etmek (to instruct) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 94 (of 1303)

(بِاَيْدٍ) bieydin kelimesi kökü (ايد) güç-kuvvet (strong) anlamındadır.  Lane's Lexicon, page 136 (of 3039).

Bu kelime çoğul bir kelimedir. Birçok mealde kuvvet, güç, kudret olarak tekil şeklinde meal verildiğini görüyoruz. Bu doğru değildir. Arapça gramerine göre kelime çoğul olduğu için kuvvetler, güçler olarak çevrilmelidir.

Bu kelimenin çoğul olması neden önemli?

Bazı meallerde (بِاَيْدٍ) bieydin kelimesi tekil olarak alınınca 'evreni kudretimizle, gücümüzle, kuvvetimizle inşa ettik anlamı' yorumu ortaya çıkabilir. Buna ikincil olarak kudretimiz geniştir gibi garip bir yorum yapanlar olur.  Bazı ateistler ve kalbinde hastalık olanlar Allah'ın evreni genişletiyoruz buyurmasının önünü kesmeye çalışırlar. Ama yüce Allah kelimeyi çoğul olarak kullanmıştır. Kudretlerimiz olamayacağına göre ayet aşağıda inceleneceği gibi kuvvetler ile, güçler ile olarak meal verilmelidir.       

Ayette geçen (لَمُوسِعُونَ) (lemusiun) kelimesinin anlamı ‘şüphesiz genişletici’ anlamındadır. Bu kelimenin içindeki   (وسِعُ)  (vesiu) kökünün anlamı geniş yapmak (roomy),  çok geniş yapmak (vast), geniş yapmak (spacious), genişletmek-uzatmak (extend), şişirmek-genişletmek (expand) anlamındadır. En altta sözlük görüntüsü mevcuttur. 

Kelimenin başına eklenmiş olan lām vurgulama amaçlıdır. Genellikle gerçekten, şüphesiz ("surely" or "indeed") gibi vurgu anlamı verir. Yüce Allah genişletme işlemine çok ciddi vurgu yapmıştır. Bu da şunu gösterir ki genişletme işleminin kendisi de çok büyüktür ve genişletme işlemi sürekli devam etmektedir. 

Ayet detaylandırıldığında;

# Kelime Anlam Kök

1

ve ssemae

ve gök

سمو

2

beneynaha

inşa ettik onu-bina ettik onu

بني

3

bieydin

güçlerle-kuvvetlerle

ايد

4

ve inna

ve doğrusu biz

 

5

lemusiune

mutlak genişleticileriz

وسع

 

Evrenin kuvvetler ile, güçler ile inşa edilmesi-bina edilmesi durumu ayrı bir makalede incelenmiştir. Lütfen daha detaylı bilgi için tıklayınız. 

Bu makalede evrenin genişletilmesi olayına odaklanılacaktır. 

Evrenimizin sürekli genişlemesi;

Yüce Allah ayette çok ama çok net şekilde, hiç bir yoruma gerek duymadan şüphesiz genişletici olduğunu buyurmuştur. Ayet direkt olarak evrenin kuvvetler ile bina edilmesi-inşa edilmesi ile ilgili olduğuna göre genişletilen şey evrenin kendisidir.  (لَمُوسِعُونَ) (lemusiun) kelimesinin başına eklenmiş olan lām vurgulama amaçlıdır. Yani genişletici olan Allah'ın bunu genişletmeyi sürekli yaptığı, çok büyük miktarda yaptığı anlaşılır. Genişlettikçe genişletiriz anlamı oluşur. 

Ayette ayrıca çok ince bir işaret de mevcuttur. Ayetin ilk kısmı geçmiş zaman olarak gelmektedir. Yani 've evreni inşa ettik-bina ettik güçler ile, kuvvetler ile' bildiriminden sonra biz evreni genişlettik buyurmuyor Yüce Allah. Bunun yerine 've elbette biz şüphesiz genişleticiyiz' buyuruyor. (لَمُوسِعُونَ) (lemusiun) kelimesini vurgulu isim kelimesi olarak kullanarak sadece geçmiş zamana değil tüm zamanlara (şimdi ve gelecek) vurgu yapıyor. Bu nedenle ayetten evrenin genişlemesinin sürekli olacağı, gelecekte de devam edeceği çıkarılabilir.       

 

Evrenin genişlemekte olduğu modern bilimin kesin olarak tespit ettiği bir gerçektir. Evren genişlemektedir. Hatta hızlanarak genişlemektedir.

İnsanlığa büyük katkıları olan Albert Einstein genel görecelik teorisini ilk yayınladığında evrenin durağan olduğunu, başlangıcının ve sonunun olmadığını belirtmiş ve formüllerini buna göre hesaplamış ama evrenin sabit ve durağan olduğunu kabul etmiş olmasından dolayı hesaplamalar tutmayınca formülüne bir katsayı eklemek zorunda kalmıştır. Fakat Edwin Hubble isimli bir astronom incelediği galaksilerin renginin kırmızıya kaydığını görerek bunların bizden uzaklaştıklarını, hatta hızlanarak uzaklaştıklarını tespit etmiştir. Albert Einstein bu keşiften sonra formülüne sonradan eklediği katsayıyı kaldırmış ve bunun kariyerindeki en büyük hata olduğunu belirtmiştir. Edwin Hubble’ı yerinde ziyarete de gitmiştir.

Artık kesin olarak bilmekteyiz ki evren büyük patlama (big bang) ile hiçlikten oluşmuş, Yüce Allah’ın ayette belirttiği gibi önce ışık hızından daha hızlı olarak şişmiş (Şişme teorisi-Enflasyon teorisi) ve daha sonra şişme hızı azalmış ve galaksiler, yıldızlar, gezegenler oluşmuştur. Günümüzde de evren halen hızlanarak genişlemektedir. Bu genişlemenin nedeninin karanlık enerji olduğu düşünülmektedir.

 evren genisliyor kuran mucizeler evren hizlanarak genisliyor sisiyor

 

1400 yıl önce evrenin genişlemekte olduğunu bir beşer nasıl bilebilir?

Aşağıda çok eski Kuran mushaflarının bazılarında (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) kelimesinin yazılışı gösterilmiştir. Yüce Allah evreni genişlettiğini 1400 yıl önceden şerefli Kuran'ında bize bildirmiştir.

Berlin Müzesinde bulunan bir eski mushafta (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) (‘şüphesiz genişletici’) kelimesi geçişi. 

evrenin genislemesi sismesi kuran mucizeler eski mushaf 1

 

Kahire müzesinde bulunan çok eski bir mushafta (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) (‘şüphesiz genişletici’) kelimesi geçişi. 

evrenin genislemesi sismesi kuran mucizeler eski mushaf 2

 

Saygın bir Arapça-İngilizce sözlük olan Hans Wehr 4th ed. 1251. sayfasında bu kökün anlamları verilmiştir. 

 evrenin genislemesi kuran mucizeler evrenin sismesi enflasyon teorisi sisme teorisi

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.