kuran mucizeler logo

Yüce Allah Kuran'ın 51:47 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4720 51 47 وَالسَّمَٓاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ

Ves semae beneynaha bi eydin ve inna le musiun.

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz (vüs'a).

 

Ayette geçen (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) kelimesinin anlamı ‘şüphesiz genişletici’ anlamındadır. Bu kelimenin içindeki   (وسِعُ)  (vesiu) kökünün anlamı geniş yapmak (roomy),  çok geniş yapmak (vast), geniş yapmak (spacious), genişletmek-uzatmak (extend), şişirmek-genişletmek (expand) anlamındadır.

 

Saygın bir Arapça-İngilizce sözlük olan Hans Wehr 4th ed. 1251. sayfasında bu kökün anlamları verilmiştir. 

evrenin genislemesi kuran mucizeler evrenin sismesi enflasyon teorisi sisme teorisi

Yüce Allah ayette evreni büyük bir kudret ile yarattığını ve onu genişletmekte olduğunu açıkça belirtmiştir. Evrenin genişlemekte olduğu modern bilimin kesin olarak tespit ettiği bir gerçektir. Evren genişlemektedir. Hatta hızlanarak genişlemektedir.

İnsanlığa büyük katkıları olan Albert Einstein genel görecelik teorisini ilk yayınladığında evrenin durağan olduğunu, başlangıcının ve sonunun olmadığını belirtmiş ve formüllerini buna göre hesaplamış ama evrenin sabit ve durağan olduğunu kabul etmiş olmasından dolayı hesaplamalar tutmayınca formülüne bir katsayı eklemek zorunda kalmıştır. Fakat Edwin Hubble isimli bir astronom incelediği galaksilerin renginin kırmızıya kaydığını görerek bunların bizden uzaklaştıklarını, hatta hızlanarak uzaklaştıklarını tespit etmiştir. Albert Einstein bu keşiften sonra formülüne sonradan eklediği katsayıyı kaldırmış ve bunun kariyerindeki en büyük hata olduğunu belirtmiştir. Edwin Hubble’ı yerinde ziyarete de gitmiştir.

Artık kesin olarak bilmekteyiz ki evren büyük patlama (big bang) ile hiçlikten oluşmuş, Yüce Allah’ın ayette belirttiği gibi önce ışık hızından daha hızlı olarak şişmiş (Şişme teorisi-Enflasyon teorisi) ve daha sonra şişme hızı azalmış ve galaksiler, yıldızlar, gezegenler oluşmuştur. Günümüzde de evren halen hızlanarak genişlemektedir. Bu genişlemenin nedeninin karanlık enerji olduğu düşünülmektedir.

evren genisliyor kuran mucizeler evren hizlanarak genisliyor sisiyor

 

1400 yıl önce evrenin genişlemekte olduğunu bir beşer nasıl bilebilir?

Aşağıda çok eski Kuran mushaflarının bazılarında (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) kelimesinin yazılışı gösterilmiştir. Yüce Allah evreni genişlettiğini 1400 yıl önceden şerefli Kuran'ında bize bildirmiştir.

Berlin Müzesinde bulunan bir eski mushafta (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) (‘şüphesiz genişletici’) kelimesi geçişi. 

evrenin genislemesi sismesi kuran mucizeler eski mushaf 1

 

Kahire müzesinde bulunan çok eski bir mushafta (لَمُوسِعُونَ) (le musiun) (‘şüphesiz genişletici’) kelimesi geçişi. 

evrenin genislemesi sismesi kuran mucizeler eski mushaf 2

 

En doğrusunu Allah bilir.