Ders olarak izlemek isteyenler için;

Demir kelimesi Arapça ‘hadid’ demek olup Kur’an’da toplam 6 kez geçer (17:50, 18:96, 22:21, 34:10, 50:22, 57:25).

Demir kelimesinin Kur’an’daki ilk geçişi 17:50 ayeti olup aşağıda verilmiştir.

Yüce Allah 17:50 ayetinde şu şekilde buyurmuştur;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2077|17|50|قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

Kul kûnû hicâreten ev hadîdâ(hadîden).

De ki: “Olun bir taş; veya bir demir

Demir ile ilgili Kur’an’da öyle bir ayet vardır ki direkt olarak demirin yumuşatılmasını işaret eder. Bu ayet 34:10 ayetidir.   

Yüce Allah 34:10 ayetinde şu şekilde buyurmuştur;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3614|34|10|وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ

Ve lekad âteynâ dâvûde minnâ fadlâ(fadlen), yâ cibâlu evvibî meahu vet tayr(tayre), ve elennâ lehu l-hadîd(hadîde).

Ve ant olsun; verdik Davud'a bizden bir fazl/bir üstünlük; “Ey dağlar! geri dön onunla beraber; ve kuş”; ve yumuşattık ona demiri.

(أَلَنَّا) kelimesi kökü (لين) yumuşak olmak yada yumuşak yapmak (to be or become soft), bükülebilir olmak (pliable-flexbile), yumuşak ve esnek yapmak (supple), sünmek-esnemek (to yield) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1041 (of 1303)

34:10 ayetinde açık ve net olarak görülür ki Yüce Allah’ın Davud peygambere bazı üstünlükler vermiş. Bu üstünlüklerden bir tanesi de demir gibi sert bir metalin yumuşatılmasıdır. ‘elennâ’ kelimesi anlamı yumuşattık; bükülebilir yaptık; esnettik anlamındadır. Bu noktadan anlarız ki demir öyle bir hale gelmiş ki artık kendiliğinde esneyip bükülebiliyor. Bu da bize demirin sıvı haline geldiğini gösterir. En ufak bir hareketle bile esnediğini, aktığını, yumuşadığını gösterir.

Davut peygambere ne öğretildi?

Davud peygambere dökme demir teknikleri öğretildi. Ayetten anlıyoruz ki Davud peygambere öğretilen demiri yumuşatma tekniği mutlak ki diğer insanlara ve medeniyetlere göre bir üstünlük sağlamıştır. Demirin kullanımı M.Ö. 1800 yıllara kadar dayanır. Yani Davud peygamberden çok çok daha önce. Bu nedenle ayetteki Davud peygambere verilen üstünlüğün demiri döverek işleme tekniği olduğu söylenemez. Davud peygambere öyle bir teknik öğretildi ki gerçekten diğer toplumlara çok üstün oldu. Bu da dökme demir tekniğidir.   

Dökme demir nedir?

Doğadaki demir cevherlerinden elde edilen saf demir kuvvetlidir. Sağlamdır. Ancak daha sağlam hale getirilebilir. Bu da dökme demir tekniği ile olur. Saf demir yüksek sıcaklıklarda eritilir ve tam sıvı hale getirilir. Daha sonra sıvı demir içine %2.11 ile %6.67 oranında karbon eklenir. Bu işleme karbon ile alaşımlama denir. Amaç demirin bir çelik kadar sağlamlaşmasıdır. Çelik de zaten demirden elde edilir. Karbon oranı çelikte %2.11’dir.

Ayetten anlıyoruz ki Davud peygamberin erittiği/yumuşattığı demir diğer demirlerden daha üstün. Daha sağlam, daha esnek, daha az kırılgan ve daha hafif. Bu da bize Davud peygamberin erimiş demire karbon ile alaşımlama uygulandığını gösterir.

Demir nasıl yumuşar?

Ayette direkt olarak demirini eritilmesine bir işaret var. Bilimsel çalışmalar gösterdi ki saf demir 1538 °C derecede erir. Diğer deyiş ile demirin erime noktası 1538 °C derecedir.

demir 1538 derecede erir

https://www.americanelements.com/meltingpoint.html 

Siteye ulaşılamaz ise tıklayınız

Başka bir kaynaktan;

https://en.wikipedia.org/wiki/Iron

demir erime 1538

Şimdi Yüce Allah’ın izni ile sizlere muhteşem bir delil sunacağım.

Kur’an’da demir geçen ilk ayet 17:50 ayetidir. Kur’an’ın baştan 2077. ayetidir. Yukarıda bildirildiği üzere demirin eritilmesine vurgu yapan ayet ise 34:10 olup Kur’an’ın baştan 3614. ayetidir. Demir ile ilgili olan bu iki ayet arasında acaba demirin erimesi ile ilgili bir işaret olabilir mi?

Görüyoruz ki demir kelimesinin geçtiği bu iki ayet arasında tam olarak 1538 ayet var (2077 ayeti ve 3614 ayeti dahil olarak). Evet; yanlış duymadınız. Tam olarak 1538 ayet. Hemen görülür ki 1538 sayısı demirin erime sıcaklığına eşittir.

demirin erime noktasi 1538 derece kuran buyuk mucizesi

Demirin yumuşamasının işaret edildiği ayet ile (34:10) demir kelimesinin geçtiği ilk ayet (17:50) arasında demirin erime noktası olan 1538 ayet olması gerçekten çok büyük bir mucizedir. Kur'an'ın demiri yaratan tarafından geldiğine kesin bir delildir. Çünkü demirin erime sıcaklığının 1538 °C derece olduğu ancak moderm bilim ile tespit edilebildi. Ayrıca Kur'an'ın bunu işaret edecek şekilde tasarlanması da ayrı bir mucizedir. Muhammed peygamberin asla tasarlayamayacağı bir durumdur.

Aynı metodolojiyi uyguladığımızda Kur'an bize Güneş'in yüzey sıcaklığını da Kelvin cinsinden vermektedir. 

Güneş’in yüzey sıcaklığı olan 5778 Kelvin Kur’an’da nasıl işaret edilmiş? Muhteşem bir mucize.

Eleştirilere cevaplar;

Soru; demirin erime noktası olarak neden 'Celcius' ölçümü alındı? Fahrenheit ya da Kelvin neden alınmadı?

Cevap; erime ya da kaynama noktaları belirtilirken genellikle 'Celcius' derecesi kullanılır. Demirin erimesi söz konusu olduğu için Yüce Allah'ın 'Celcius' ile işaret ettiği düşünülür. Kelvin daha çok uzaydaki ölçümleri yapmak için kullanılır. Mutlak 0'a yakın olabilen yerler ancak uzayda olabildiği için. Güneş'in yüzey ısısının da Kelvin olarak verilmesi muhteşem bir mucizedir.

Konunun ders olarak anlatımı;

       

En doğrusunu Allah bilir.