• Çok sayıda imla hataları içeren Kuran mushafı üzerinden ilerlediği için daha baştan kaybetmiş oluyor. Verilerinin içine tek bir hatalı harfi dahi dahil ediyorsa ki ediyor; o durumda o sistemin tanıklığı kabul edilmez/edilemez.
 • 7 rakamının kodlama ile ilgisinin olabileceği hakkında Kuran’da dolaylı olarak bile en ufacık bir işaret yoktur. 15:87 ayetini yanlış anlayıp ‘’7 çiftlerden/ikililerden” geçişini ikililerden bize 7 rakamı verilmiştir diye anlamak çok büyük bir yanılgıdır. Bir kelimenin anlamını bir ayetten tam olarak anlayamadığımızda aynı kelimenin geçtiği başka ayetleri incelememiz gereklidir. En iyi açıklamayı yine Kuran ayetleri yapar. Yüce Allah bize mutlaka bir işaret verir. Yedi kelimesi başka nerede geçmiş ona bakalım. Yedi kelimesi Kuran’da istisnasız olarak her zaman eşlik ettiği şeyin sayısını işaret etmektedir. Yani 7 gökler gibi. “Biz sana 7 göklerden verdik' dense ne anlarsınız? Göklerden 7 adet veya çok sayıda verildiğini anlarız. İkizkod’cular nasıl anlıyor? Göklerin içinde olan bir 7 sayısı/rakamı verilmiştir olarak anlıyorlar. Sonra 7 rakamının peşinden gidiyorlar. Yolları fâsık bir yoldur. Sapkın bir yoldur. Doğru yol değildir. Bunları söyleyince beni kibirli olmakla itham ediyorlar. Bunun kibirle ilgisi yok. Kibirli olmaktan Yüce Allah’a sığınırım. Ben delillerimi sunuyorum. Doğruyu söylemek kibirlilik değildir. Yanlış bir yolu deşifre etmek kibirlilik değildir.
 • Yüce Allah 19 sayısını Kuran'da tek bir sefer geçirmiştir. Kuran'ın başka yerinde 19 sayısı başka şeyleri işaret etmek için kullanılmamıştır; Yüce Allah 19 sayısını direkt ve tek olarak işaret etmiş ve açık olarak 19 sayısının görevlerini işaret etmiştir. Oysa 7 sayısının kodlama ile veya görevleri ile ilgili en ufacık bir ima yoktur. 7 sayısı Kuran'da başka şeyleri işaret etmek için de çok sayıda kullanılmıştır. 19 sayısının oluşturduğu sistemin görevlerini Yüce Allah Müddesir suresinde açık olarak bildiriyor. 
  • Gerçeği örtüp-gizleyip-inkâr eden kimselerin ikna olmaları için. (74:31)
  • Kendilerine kitap verilmiş kimselerin mutlak kesin olarak bilmesi için. (74:31)
  • İnanan kimselerin imanının daha da artması-daha da büyümesi-daha da gelişmesi için. (74:31)
  • Kendilerine kitap verilmiş ve inanmış kimselerin kuşkulanıp-şüphelenmemesi için. (74:31)
  • İnancı sakat olanlara (kalplerinde hastalık olan munafık ve müşriklere) ve inkârcılara (kafirlere) “Ne arzu edip amaçlar Allah bu misal yoluyla?” dedirtir (74:31).
  • Mutlaka biridir büyüklerden. (74:35)
  • Bir uyarıcıdır insanoğlu için. (74:36)
  • Öne geçip üstün olmayı yahut tereddüt edip geride kalmayı arzulayan kimseleri birbirinden ayırır. (74:37)
 • 19 sayısı varken, onun yanına başka 19’lar ekleyerek olasılığı daha da düşürmek varken ikizkod’cular 19’un yanına 7 sayısını ekleyerek daha olası sayılar üretirler. Kısacası 19’u sulandırırlar. Demli çaya su eklerler. Demli çaya ancak aynı oranda demli çay eklersen demi sabit kalır. 19’un yanına yine 19’lar getirilmelidir.
 • İkizkod’cular 18:1; 52:2-3 ayetleri gibi Kuran’ın Yüce Allah katından olduğunu bildiren ayetleri de kendi çıkarları için yanlış yorumlarlar. Oysa bu ayetlerde imla hataları içeren mushaflar kast edilmiyor. İkizkod’cuların elindeki tuttuğu mushaf kast edilmiyor. İyi düşünün. Yüce Allah’ın kast ettiği Kuran/Kitap Muhammed peygambere indirilen mushaftır. Ona inen mushaftır.
 • 19 mucizesi bir insanı hadislerden kurtarır. Direkt olarak sadece Kuran’cı yapar. Başka yolu yoktur. Ancak ikizkod bunu yapmaz/yapamaz. Dileyen kimse hadislere de iman etmeye devam edebilir. Hadisleri reddetmek zorunluluğu olmaz. Hadislere imanı kişiye bırakır. Gerçek 19 mucizesi ise hadis inancını kişiye bırakmaz. Ya 19 mucizesine iman edersiniz ya da hadislere iman edersiniz. Arada bir yer yoktur. Ancak ikizkod bir ayırma yapamaz.
 • 19 mucizesi hatalı mushaflardaki imla hatalarını deşifre ederek Muhammed mushafına doğru ilerleme sağlar. İkizkod’un ise hata bulma diye bir işlevi yoktur. Çünkü hatalı mushafın kölesidir.
 • 19 mucizesinin o kadar kolay ve basit anlaşılan delilleri vardır ki herkes rahatlıkla anlayabilir. İkizkod ise basit, kolay anlaşılır deliller sunmaz. 19-7’nin katları olan binlerce sayı içinde normal bir insan kaybolur.
 • İkizkod’a iman edenler kolay yolu seçmiş kimselerdir. Ancak kolay olan yol her zaman doğru yol değildir. Bazen doğru yol zordur. Besmele ile başlamayan biricik sure olan Tevbe suresinin sonuna (Osman mushafına) sonradan eklenen 2 sözü ayet olarak kabul ettiği için (uyduruk bir matrixle) şeytanın tetikçiliğine devam etmektedir. Oysa zor olsun, kolay olsun önemli olan doğru neyse ona doğru gidilen yoldur. Şeytanın Osman mushafına soktuğu bu 2 sözü 19 mucizesi Kuran mushafından direkt olarak atmıştır. Matematiksel deliller ile. Ancak ikizkod Yüce Allah’ın 19 mucizesi ile yaptığını geçersiz kılmıştır. İkizkod bu 2 sözü ayetmiş gibi Kuran mushafına tekrar sokmuştur.

En doğrusunu Allah bilir.