Yüce Allah 4:150 âyetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

643|4|150|إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'dın, ve yuridune en yettehızu beyne zalike sebila.

Doğrusu kimseler ki kâfirlik ederler (örterler-gizlerler) Allah’a ve resûllerine; ve isterler ki ayırsınlar Allah ve resûllerinin arasını ve derler: “İman ederiz bazılarına ve kâfirlik ederiz (örter-gizleriz) bazılarına ve isterler ki tutsunlar bunun arasında bir yol.”

 

Bu ayetin çok çok iyi okunması gereklidir.

Ayetten anladığımıza göre;

Bazı kimselerin tavrı şu;

  • Allah ve resûllerine kâfirlik yapıyorlar.

Kâfir kelimesi önemlidir. (كفر) kökünden türeyen bu kelime örtmek (cover), gizlemek (hide) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 975 (of 1303)

Kuran’da geçen kâfir olarak tanımlanan kimseler Allah’ın ayetlerini görmezden gelip örttükleri ve sakladıkları için kâfir olarak isimlendirilir.    

Dikkat edilirse ayette ‘Allah’a veya resûllerine’ buyurulmuyor. ‘Allah’a ve resûllerine‘ buyruluyor. 've' bağlacı önemlidir. Allah ve resûller birbirinden ayrı şeyler değildir. Aşağıdaki makalede çok daha detaylı okuyabileceğiniz gibi resûller ancak Allah’a tabi olurlar. Allah resûllerine tabi olmaz. Resûller Allah tarafından kendilerine vahyedilmiş olan, Allah’ın emir ve yasaklarının tümünü içeren kitaplarını insanlara ulaştırırlar.

‘Allah'a itaat edin ve resûle itaat edin’: resûl Allah’a tâbidir. Allah resûle tâbi değildir.

Allah ve resûller demek resûllerin vahy yolu ile getirdikleriYüce Allah'ın bölünemez, parçalanamaz tek dini demektir. Kutsal kitaplardır.

 

Allah ve resûller=Kutsal kitaplar

Allah ile resûllerin arası asla ayrılmamalıdır. Ancak ayetten anlıyoruz ki Allah ile resûllerinin arasını ayırmak isteyenler her resûl için olacaktır.   

 

  • Allah ve resûllerine (Allah'ın tek dini kutsal kitaplara) kâfirlik eden kişilerin diğer bir özelliği Allah ile resûllerinin arasını ayırmak istemeleridir.

Allah ile resûllerinin arasını ayırmak ne demek? Nasıl yapılır?

Tek olan Allah’ın dini yanında ('Kutsal kitaplar') bir de resûllerin dinini türetmektir. Kuran’dan anladığımıza göre Allah’ın dini tekdir. İlk resûlden son resûle kadar tüm resûllere indirilen-vahyedilen din tektir.

Detaylı inceleme için aşağıdaki makale okunabilir.

‘Söylenmedi sana senden önceki resûllere söylenen şey dışında’: Yüce Allah tüm resûllere aynı şeyi vahyetmiştir.

Allah ile resûllerinin arasını ayırmak isteyenler Allah’ın kutsal kitaplarının yanında resûller adına yalan yanlış kitaplar türetmişlerdir.  Bir tarafta Allah’ın dini olan kutsal kitap, diğer tarafta resûller adına türetilmiş yalan-yanlış bilgiler içeren, zan bilgiler içeren, doğru oldukları asla test edilemeyen bilgiler içeren kitaplar. Yüce Allah’ın indirdiği Tevrat’ın yanında Musa peygambere iftiralar içeren, yalan yanlış hikayeler içeren Mişna-Talmud türü kitaplar ile Musa peygamber ile Allah’ın arasını açmışlardır. Aynı durum İsa peygamberin başına gelmiştir. Allah’ın dini olan gerçek İncil ile İsa peygamberin arasını ayırmışlardır. İsa peygamberin şu an onun yolundan gittiklerini iddia ettikleri milyarlarca Hristiyan ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Musa peygamber için de aynı durum geçerlidir. Musa peygamber veya İsa peygamber şu an yeryüzünde olsa ve toplumlarının durumunu görse herhalde şunu derdi; ‘Siz benim adımı kullanarak, benim adıma iftiralar yaparak Allah ile benim aramı ayırmışsınız!”

Yüce Allah’ın ayette bildirdiği gerçek Muhammed peygamberimizi de kapsar. Diğer resûllerin başına gelen kesinlikle onun da başına gelecektir. Zaten gelmiş olduğunu da görmekteyiz.

Yüce Allah ile Muhammed peygamberimiz arasının ayrılması tıpkı diğer resûllerde olduğu gibi gerçekleşmiştir. Peygamberimiz vefat ettikten sonra Allah’ın dini olan Kuran yerine Muhammed peygamberimiz adına iftiralar ile dolu olan, yalan yanlış, doğruluğu asla ispat edilemeyen, dedesinin dedesinden duydum şeklinde rivayet ile gelen hadisler ile resûl Muhammed adına bir din oluşturulmuştur. Resûl ile Allah’ın arası ayrılmıştır. Oysa resûl ancak ve ancak Allah’a ve Kuran’a tabi olabilir. Aksi düşünülemez.

  • ‘…derler: “İman ederiz bazılarına ve kâfirlik ederiz (örter-gizleriz) bazılarına…’

Allah ile resûllerinin arasını ayıranlar, yani Allah’ın dini yanında resûller adına din oluşturanların Allah’ın dininin bir kısmına iman ettikleri ancak bir kısmını görmezden geldikleri-sakladıkları-örttükleri görülür. Bunu da açıkça söylerler.

Kuran üzerinde ilerlersek;

Muhammed peygamberimiz adına Allah’ın dininden ayrı din üretenlerin inandıkları kitaplara Allah aşkına bir bakın. Hadis kitaplarını kast ediyorum. Bu kitaplarda Kuran ayetlerini yok sayan kutsi hadis olarak adlandırılan birçok hadis vardır.

Hadisler Kuran ayetlerini yok sayabilir, hükmünü kaldırabilir, Kuran’da olmayan emir ve yasaklar da koyabilir. Buna yetkisi vardır. Kuran’daki ayet açık açık ortada dururken bu ayete inanmak yerine giderler bu ayetin hükmünü kaldıran hadise inanırlar.

Birçok örnek verilebilir. Ancak en çarpıcı örnek ‘recm’ olayıdır. Kuran’da zina eden kadın ve erkeğin (evli bekâr fark etmez) cezası toplum içinde 100 değnek vurulması ile onların rencide edilmesi iken, hadislere göre Kuran’ın bu ayetinin hükmü kalkmıştır. Çünkü bir hadise göre peygamberimiz zina eden kadının taşlanarak öldürülmesini ('recm') emretmiştir.

İşte Allah ile resûlünün arasını ayıranlar Allah’ın dini olan Kuran’ın bir kısmına inanırız derler, ancak Kuran’ın bazı kısımlarının hadisler aracılığı ile örtüldüğünü, hükmünü kaybettiğini söylerler. Diğer bir deyiş ile Kuran'ın bir kısmına iman ederken bir kısmına kâfirlik ettiklerini kendileri söyler.

  • “…isterler ki tutsunlar bunun arasında bir yol.”

Allah ile resûllerinin arasını ayıranların kafaları net değildir. Bu kimseler Allah’ın tek dini olan Kuran’a sarılmak yerine, bizim yolumuz tek Kuran yoludur demek yerine arada bir yolda olmayı tercih ederler. Allah’ın tek dini yanında resûller adına oluşturulmuş uydurulmuş dinin arasında bir yol tutarlar. Bir ellerinde Kuran’ı tutarlar ancak onun içindeki hükümlere uymazlar. Diğer ellerinde hadis kitaplarını tutarlar. İki din arasında bir yol tutarlar.

Muhammed peygamberimiz ahiret evreninde bu kişileri şikâyet etmektedir.

25:30 Ve dedi ki elçi ‘ya Rabbi şüphesiz benim kavmim-toplumum tuttular bu Kuran'ı terk edilmiş’

Allah ile Muhammed peygamberimizin arasını açıp dinlerini mezheplere bölenler uyarılıyor.

6:159 Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah, onlara yaptıklarını haber verecektir.

Sonuç olarak;

Yukarıdaki ayet açıkça göstermektedir ki Allah ile resûllerinin arası asla açılmamalıdır. Allah’ın dini yanında resûl adına din üretilmemelidir. Kuran’ın bir kısmına inanıp diğer bazı kısımları hadisler aracılığı ile örtülmemelidir. Din açısından orta yol tutayım mantığı geçerli değildir. Ya tam olarak Kuran’a iman edilir yada Kuran’a tam ters hükümler içeren hadis kitalarına. Arada bir yol tutayım mantığı yanlıştır.

Ehli sünnete tabi olan kardeşim;

Sadece Kuran’a teslim ol ve sadece Kuran yoluna yönel. Allah’ın dini olan Kuran ile resûlün arasını ayırma. Resûl adına türetilmiş dinden uzaklaş ve Kuran’a teslim ol.

Sadece Kuran’a teslim olan bir kişi tek bir yol tutmuş olur. O da Kuran yoludur.

Çok önemli not;

Din konusunda arada bir yol tutma asla olmaz. Arada bir yol tutanların ayete göre kâfirlik etttikleri ortadadır. Bu nedenle herkes kendisini kontrol etmelidir. Din konusunda arada bir yol mu tutmuş veya tek bir yol mu tutmuş. Kuran'ı terk edilmiş olarak mı tutmuş yoksa onu hayatının baş tacı ve kılavuzu mu yapmış?

Sadece Kuran diyenler ancak tek ve doğru bir yol tutmuş olur

Yüce Allah ile resûllerinin arasına açanlara azap vardır.

4-151 İşte onlar gerçek kâfirlerdir (örtenlerdir-gizleyenlerdir), biz de hazırladık kâfirler (örtenler-gizleyenler) için alçaltıcı bir azap.

Ehli sünnete tabi olan güzel kardeşim;

İnandığın din Kuran'ı örtmektedir. Kuran'ı gizlemektedir. Kuran'a karşı kâfirlik yapmaktadır. Mezheplere iman ettiğin sürece sen de Kuran'a kâfirlik yapmış oluyorsun. Kuran'ın hükümlerinin toplumda hakim olmasını engelliyorsun. Lütfen tekrar tekrar düşün.

 

En doğrusunu Allah bilir.